2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Amint már említettük a múlt alkalommal, ilyen események a következők: a végrehajtás kérelmezési jogának elévülése, a végrehajtás elévülése és a végrehajtás felfüggesztése. A végrehajtás kérelmezési jogának elévülését bemutattuk már, ezúttal az utóbbi kettő elemzése következik.


A végrehajtás gyakran hosszadalmas folyamat. Ezalatt bekövetkezhetnek olyan események, amelyek az eljárást ideiglenesen megszakíthatják, vagy akár meg is szüntethetik.
Amint már említettük a múlt alkalommal, ilyen események a következők: a végrehajtás kérelmezési jogának elévülése, a végrehajtás elévülése és a végrehajtás felfüggesztése. A végrehajtás kérelmezési jogának elévülését bemutattuk már, ezúttal az utóbbi kettő elemzése következik.
A végrehajtás kérelmezési jogának elévülése (prescripţie) és a végrehajtás elévülése (perimare) között a különbség abból áll, hogy míg az első esetben a hitelező elveszíti a jogát, hogy a végrehajtás elindítását kérje, a második esetben egy már megkezdett végrehajtás szűnik meg.
Tehát, a végrehajtás elévülése az a törvény által előírt szankció, amely a hitelező passzivitását bünteti egy folyamatban lévő végrehajtáson belül.
A polgári eljárási törvénykönyv szerint, ha a hitelező mulasztásából hat hónap eltelik a legutóbbi végrehajtási aktustól anélkül, hogy ez bármilyen végrehajtási intézkedést tenne, a végrehajtás elévül. Amennyiben ez a hat hónapos határidő letelik, bármelyik érdekelt személy kérheti a folyó végrehajtás megszüntetését.
Bizonyos esetekben az elévülési határidő is megszakítható, illetve felfüggeszthető. A végrehajtás kérelmezési joga elévülésének bemutatásakor egy határidő felfüggesztése és megszakítása között a különbség az, hogy míg az első esetben a felfüggesztést okozó körülmény megszűntekor a határidő folytatódik, a második esetben a megszakítás után egy új határidő kezdődik.
A végrehajtás elévülésének határideje akkor szakad meg, amikor a hat hónapos időszakon belül a hitelező valamilyen végrehajtási aktust végez.
Az elévülési határidő felfüggesztése akkor következik be, amikor maga a végrehajtás fel-függesztődik.
A végrehajtás felfüggesztése a végrehajtási eljárás ideiglenes megállítását, szünetelését jelenti.
A végrehajtás felfüggesztése történhet a hitelező egyoldalú akaratából, vagy a törvény által előírt szituációkban. A törvényi felfüggesztést csak a bíróság rendelheti el.
A polgári eljárási törvénykönyv felsorolja mindazokat az eseteket, amelyekben a végrehajtás felfüggesztésének elrendelése kötelező, valamint azokat a körülményeket, amelyek esetében a végrehajtási eljárás felfüggesztése csak fakultatív. Ilyenkor a bíróság a konkrét esetre nézve dönt arról, hogy szükséges-e vagy sem a felfüggesztés elrendelése.
A bíróság köteles a végrehajtás felfüggesztését elrendelni a következő esetekben:
– amikor az adós elhunyt, csak nagykorú örökösöket hagyva maga után, ezek ellen a végrehajtás a közös értesítésüktől számítva nyolc napra folytatódhat.
– amikor az adós elhunyt, maga után hagyva kiskorú örökösöket is, a végrehajtás nem folytatódhat mindaddig, amíg a kiskorú törvényes képviselete tisztázódik
A végrehajtás ugyanakkor felfüggeszthető akkor is, ha az adós felfüggesztési kéréssel fordul az illetékes bírósághoz, vagy olyan perorvoslattal él, amelynek felfüggesztő hatása van, illetve lehet bizonyos esetekben (például a fellebbezés, felfolyamodás stb.).
A bírósághoz intézett felfüggesztési kérés a végrehajtás foganatosítása elleni kifogással együtt (contestaţie la executare) nyújtható be. Erről a kifogásról részletesebben egy következő alkalommal foglalkozunk.
Kérdésekkel vagy hozzáfűznivalókkal forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com