2023. május 29., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kit zavar a Hunyadi-szobor és a Református Kollégium felirata?

Augusztus 10-én, szerdán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Bel- és Külföldi Kapcsolatok Osztálya a következő sajtónyilatkozatot küldte a Népújság szerkesztőségébe a napokban kirobbant etnikai vita kapcsán: 

„A nyilvánosság előtt az utóbbi időben a Hunyadi János erdélyi vajda mellszobrával, valamint a Bolyai Farkas Elméleti Líceum homlokzatára kerülő feliratokkal kapcsolatban megjelent nyilatkozatok és kibontakozott viták kapcsán az alábbiakat szeretnénk hivatalosan leszögezni:

Hunyadi János erdélyi vajda mellszobra

Hunyadi János erdélyi vajda emlékművét Bocskay Vince szobrászművész készítette, és a Professzorok Batthyány Köre adományozta Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak. A mellszobor felállításának helyéül pedig a város középkori erődítményét választottuk.

A mellszobor engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációt, amely annak formájára és felirataira is vonatkozik, a Művelődésügyi Minisztérium hagyta jóvá, mégpedig a Köztéri Műemlékek Országos Bizottsága, valamint a Nagyszebeni Területi Műemlékvédelmi Bizottság által.

Az emlékművet ismertető beadvány a következő leírást tartalmazza azokra a jellemzőkre vonatkozóan, amelyekhez a szobornak igazodnia kell: »A kőtalapzat elülső oldalára Hunyadi János nevét kell bevésni, latin nyelven, Iohannes de Hunyad formában, valamint a nándorfehérvári történelmi győzelem évszámát: 1456-ot. A talapzat hátoldalán jelenik meg a budapesti adományozó egyesület neve: PROFESSZOROK BATTHYÁNY KÖRE, román nyelven CERCUL PROFESORILOR BATTHYÁNY formában, valamint 2022, az avatás éve. A talapzaton olvasható feliratokat ugyanabba a kőbe vésik, amelyből maga a talapzat készült.«

A szobor mellé kiegészítő emléktábla kerül, amely információkat és történelmi adatokat tartalmaz Hunyadi Jánosról és koráról. A tájékoztatás többnyelvű lesz: románul, magyarul és angolul fog megjelenni.

Hunyadi János erdélyi vajdának a középkori várban felállított mellszobra esetében betartottuk az összes hatályos jogszabályt és rendelkezést, az emlékmű felirata pedig történelmi szempontból helyes; továbbá ebben a kérdésben megszereztük valamennyi illetékes intézmény szakvéleményét és engedélyét is.

Bolyai Farkas Elméleti Líceum

„A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium (C5, C6, C7 és C8 épületszárnyainak) helyreállítása az épület külalakjának, a különféle vezetékeknek, valamint a közművesítésnek a vonatkozásában a Bolyai utca 3. sz. alatt, Marosvásárhelyt, Maros megyében” hivatalos elnevezésű munkálatokat a kivitelező a hatályos jogszabályok és rendelkezések betartásával, valamint a Művelődésügyi Minisztérium szakvéleményével összhangban végezte, ugyanis a szóban forgó épület műemlék.

A jóváhagyott dokumentáció javasolja »a (benyújtott iratok részét képező) korabeli fényképeken látható eredeti homlokzat helyreállítását a következőképpen: a C6-os épületszárny (vagyis a líceum főépületének a) középső tengelye mentén elhelyezkedő három első emeleti ablak függőleges keretének, a párkány szürke színének, valamint az iskola nevét (Református Kollégium) jelölő eredeti feliratnak a párkány szintjén történő helyreállításával«.

Ezt az elfogadó véleményt az Országos Műemlékvédelmi Bizottság Építészeti és Építőmérnöki Szakosztálya fogalmazta meg.

Az országos közoktatási rendszerben működő oktatási intézmények megnevezésére vonatkozó eljárás jóváhagyásáról szóló, 2011. december 13-án kiadott 6564. sz. rendelet 2. cikkében foglaltak tiszteletben tartását az oktatási intézményt azonosító kétnyelvű tábla elhelyezése biztosítja, szintén az említett szakmai dokumentáció alapján.

A fentiekre való tekintettel úgy véljük, hogy a nyilvánosság előtt a jelen időszakban tett összes idevágó kijelentés jogi szempontból megalapozatlan és helytelen; mi több, valóságalapjuk sincs ezeknek.

Következésképpen azzal a kéréssel fordulunk az állami intézményekhez, hogy ne fogalmazzanak meg bizonyos politikusok nyomására hivatalos nyilatkozatokat anélkül, hogy a jogi dokumentumokat bármely kérdésben előzetesen meg ne vizsgálták volna.”


Fotó: Nagy Tibor


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató