2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tavaly fogadta el a parlament a 175/2020-as törvényt, amely módosítja a korábbi, a külterületen (extravilan) levő mezőgazdasági földterületek eladásáról szóló 17/2004-es jogszabályt. Az új törvényt eredetileg január 13-ától kellett volna alkalmazni, de 2020. november 23-án a kormány a 203/2020-as sürgősségi rendelettel elfogadta, hogy az előző, a 2004-es előírás szerint lehessen 2021. január 31-ig megkötni az adásvételi szerződéseket. Bár közvitára bocsátotta a minisztérium, az új alkalmazási szabályokat még nem hozták nyilvánosságra. 


Fotó: Vajda GyörgyAz új jogszabály szerint – amely néhány eljárást megőrzött a korábbi törvényből – az eladó első lépésként ahhoz a polgármesteri hivatalhoz kell forduljon, amelyhez tartozik a terület, és a hivatalban kötelezően közzé kell tegyék az eladási szándékát az árajánlattal együtt. A hivatal a kérvény bejegyzését követő öt munkanapon belül köteles ennek a kérésnek eleget tenni. A hirdetést mind a hivatal hirdetőtábláján, mind elektronikus formában a saját honlapján meg kell jelentesse, ugyanakkor közli ezt a mezőgazdasági igazgatóságokkal, valamint az állami tulajdonalapot kezelő ügynökséggel (Agenţia Domeniilor Statului), mellékelve a vásárlók listáját, valamint a közzététel jogosságát igazoló okiratok másolatát. A polgármesteri hivatalnak a kérvény regisztrálásától számítva 10 napon belül értesítenie kell az elővásárlási jogot élvezőket az eladási szándékról. Hogy ki milyen sorrendben formálhat vásárlási jogot, azt a 287/2009-es polgári törvénykönyv tartalmazza. Amennyiben az eladásra szánt földterületet megvásárolná a bérlője, akkor a vásárlási hirdetés dátumát megelőzően egyéves bérleti szerződéssel kell rendelkezzen, ugyanakkor igazolnia kell, hogy (szintén a hirdetés dátumától számítva) öt éve az országban lakik, vagy a cégnek ugyanennyi ideje Romániában van a székhelye. Elővásárlási jogban (drept de preempţiune) részesülhetnek azok a 40 év alatti farmerek, akik az említett körülmények között állattenyésztéssel foglalkoznak, és legalább egy éve szerződéses alapon használják a területet. Ehhez hasonlóan előnyben részesülhetnek az áruba bocsátott terület szomszédos telkeinek tulajdonosai, továbbá a jogi személyek is. Az utóbbiaknak az ötéves régiség mellett igazolniuk kell, hogy öt éve a jövedelmük több mint 75%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Mind a cégtulajdonosokra, mind a részvényesekre érvényes az, hogy legkevesebb öt évvel a hirdetést megelőzően romániai illetőségűek kell legyenek. Az elővásárlási jogot igénylők a hirdetést követő 30 napon belül a törvény által igényelt okiratokat tartalmazó dosszié benyújtásával együtt kell jelezzék írásban szándékukat a polgármesteri hivatalban. Amennyiben a polgármesteri hivatalban a közzététel határidejének lejárta után azt tapasztalják, hogy nem jelentkezett senki elővásárlási joggal, akkor bárkinek fel lehet ajánlani a területet. Az ajánlattevő is írásban kell a polgármesteri hivatalhoz forduljon, ezt a szándékot három napon belül nyilvánosságra kell hozni. Az eladási engedélyt 30 hektárig a helyi, ezen felül a megyei hatóság bocsátja ki. Az eladott kültelkeket 8 év alatt lehet elidegeníteni (átírni) a közjegyzőknél szereplő érték szerint kiszámított 80%-os adótörlesztési kötelezettséggel. A vásárló kötelezően meg kell őrizze a vásárláskor folytatott mezőgazdasági tevékenységet, nem használhatja másra a földet, mint arra, amire a korábbi tulajdonos használta. Ez érvényes a gyümölcsösök, szőlősök, komló esetén is, és meg kell őrizni az öntözőberendezéseket is. Az elővásárlási jog figyelmen kívül hagyása esetén érvénytelenítik az adásvételi szerződést. Továbbá tilos eladni a kültelkeket a Művelődési Minisztérium engedélye nélkül, ha régészeti lelőhellyé nyilvánították, és esetenként szükséges a Honvédelmi Minisztérium és megyei mezőgazdasági igazgatóságok jóváhagyása is. A bírságok 100.000 és 200.000 lej között mozognak.