2022. augusztus 12., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban január 13-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a vallásszabadság erdélyi kihirdetésének 451. évfordulóján ünnepi istentiszteletre kerül sor. Ez az esemény zárja a jubileumi esztendőt, amely során a Magyar Unitárius Egyház fennállásának, valamint a hit és lelkiismereti szabadság kihirdetésének 450. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi istentisztelet keretében a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek ifjúsági egyletének tagjai előadják a szabadságról szóló verses, zenés műsorukat, amellyel az elmúlt esztendő elején nagy sikerrel szerepeltek. A szertartás után a résztvevők megkoszorúzzák a templom belső udvarán Dávid Ferenc egyházalapító unitárius püspök mellszobrát.