2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megrendülten vettünk tudomást Szalai Artúr kollégánk szeretett ÉDESAPJA haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége. (-I)  


Őszinte részvétünket fejezzük ki Szalai Artúr kollégánknak. Együttérzünk vele szeretett  ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Aquaserv munkaközössége. (-I)