2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A finanszírozó neve: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal

Adószám: 3675258

Cím: Szászrégen, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám 

Telefon: 0265-511-112

Fax: 0265-512-542

E-mail: office@primariareghin.ro 


1. A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a közpénzből általános érdekeltségű nemkormányzati szervezeteknek szánt, vissza nem térítendő hitelek folyósítására vonatkozó 350/2005-ös törvény alapján pályázatot hirdet az említett törvény előírásait teljesítő nem nyereségcélú egyesületek és alapítványok számára. A következő területeken tevékenykedő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot: sport, művelődés, oktatás, ifjúság és környezetvédelem. 


2. A sport, művelődés, oktatás, ifjúság és környezetvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek a következő eljárás alapján pályázhatják meg a támogatást:

• a közpénzből a nem nyereségcélú civil szervezeteknek járó, vissza nem térítendő hitelnyújtásra vonatkozó 350/2005-ös törvény 6. cikkelye;

• a szászrégeni tanács pályázati rendszert, szabályzatot tartalmazó 2019. január 31-i 25. sz. határozata.

 

3. A 2021. április 13-i 92. sz. helyi tanácsi határozat szerint 2021-ben Szászrégen municípium költségvetéséből összesen 200.000 lejt különítettek el erre a célra.


4. A költségvetésből szánt 2021-es finanszírozási programot a 2021. április 28-i 107. sz. helyi tanácsi határozattal fogadták el, és a következőképpen oszlik meg: 


1. Művelődési és oktatási tevékenységekre 60.000 lej

2. Ifjúsági programokra 10.000 lej

3. Sportprogramokra 120.000 lej 

4. Környezetvédelemre, fenntartható fejlődésre: 10.000 lej 

Összesen: 200.000 lej


5. A programok időtartama: A programok kezdési időpontját külön-külön egyénileg határozzák meg minden pályázó esetében, és a finanszírozási szerződésben rögzítik. A zárás határideje: 2021. december 15-e.


6. A pályázáshoz szükséges dokumentációt, az általános és sajátos követelményeket, a pályázati útmutatót, a pályázati szabályzatot kifüggesztették a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén levő hirdetőtáblára, ugyanakkor megtalálhatóak a http://www.primariareghin.ro honlapon a Finanţări nerambursabile menüpontban. 


7. Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén a pályázatelbíráló bizottság titkárságánál. 


8. A közpénzből általános, nem nyereségcélú tevékenységek támogatására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 350/2005-ös törvény 20. cikkelyének 2. bekezdése alapján olyan sürgős okok miatt, amelyek kárt okozhatnának a finanszírozónak, lerövidítik a projektek kiválogatásának időszakát az említett jogszabály 20. cikkelye 1. bekezdése szerint a benyújtástól számított 30-ról 15 napra. 


9. Tekintettel arra, hogy későn fogadták el az állami, valamint Szászrégen municípium 2021-es költségvetését, így a nem nyereségcéllal működő jogi- és magánszemélyek nem tudják megvalósítani projektjeiket, ugyanakkor azért, hogy részt vehessenek hazai és külföldi versenyeken, a pályzatokat a felhívás közzétételétől számítva 15 napon belül elbírálják.


10. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 25-e, 16 óra.  


11. A projekteket a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Petru Maior tér 41. szám alatti székhelyének közönségtájékoztató központjához kell benyújtani. 


12. A pályázatokat tartalmazó borítékokat 2021. május 26-án 10 órakor a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal kis gyűléstermében bontják fel. 


13. Elbírálási időszak: 2021. május 27-e és június 9-e között.


14. Eredményhirdetés: 2021. június 14-én. 


15. Az eredményhirdetést követően három munkanapon belül lehet benyújtani az óvásokat. 


Jelen hirdetést 2021. április 29-én küldték el a Hivatalos Közlönyhöz. 


Az évi programot 2021. május 4-én küldték el a Hivatalos Közlönyhöz. 


Jelen hirdetést Románia Hivatalos Közlönye VI. részének 2021. május 5-i 85. számában közölték.