2021. november 28., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A község egyik jelentős problémáját orvosolják

Ákosfalva községben 880 családot kiszolgáló, mintegy 17 kilométer hosszúságú szennyvízcsatorna-hálózat épül meg, a szükséges, közel 40 millió lejes finanszírozást a fejlesztési minisztérium biztosítja – jelentette be közleményében az RMDSZ országos szervezete.

A tavalyi önkormányzati választási kampányban ismertette a község problémáit Osváth Csaba polgármester, ezek közül az egyik legfontosabb a csatornahálózat bővítése és a tisztítórendszer megépítése. Az RMDSZ ígéretet tett, hogy megoldást és forrásokat talál a beruházás elvégzésére: ezt sikerült is elérni, nemsokára indulhat a munka – mondta el Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint az RMDSZ arra vállalkozott, hogy kormányzati támogatásból és eszközökkel is szolgálja az erdélyi magyar települések fejlődését. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan településen éljen, amely fejlődik, ahol jó élni, ahol korszerűen működik minden közszolgáltatás.

Jelenleg az árokba és szivattyúzható tárológödrökbe folyik a szennyvíz, emiatt fennáll a talajvíz szennyezésének lehetősége. Az új szennyvízhálózat mellett víztisztító állomás is épül, amely kétlépcsősen, előbb szűrőrendszeren keresztül, majd mikrobiológiailag tisztítja meg a szennyvizet. A beruházásra 39.984.941,48 lejt hagyott jóvá a fejlesztési tárca, a kivitelezés időtartama három év – olvasható a közleményben.


Nagy előrelépés

Nem gagarini, de a község számára nagy lépés ez, ideje, hogy elinduljon a csatornarendszer kiépítése itt is – fogalmazott lapunknak Osváth Csaba polgármester. Sok munka előzte meg azt a pillanatot, hogy nyolc településen ilyen beruházást tudjanak eszközölni: közel három éve dolgoznak a projekten, így kész és építkezési engedéllyel is rendelkező terveket nyújtottak be a fejlesztési minisztériumnak, ezeket már csak jóvá kellett hagyni, és az Országos Beruházási Társaság (CNI) el is indíthatja a közbeszerzési eljárást a kivitelező szerződtetésére.

Az első szakaszban Ákosfalva alsó részén egy nagy kapacitású, az egész községet ellátó korszerű tisztítóállomás épül, amely utólag akár 50 százalékos bővítést is elbír, mert „nem a mának építünk, hanem a jelenben építünk a jövőnek” – tette hozzá az elöljáró. A tisztítóállomás működőképességének biztosításához szükség van egy adott mennyiségű szennyvízre, ezért első lépésben azokat a településeket látták célszerűnek rákapcsolni a rendszerre, amelyek egyrészt közelebb vannak (hogy majd a működtetési költségek se legyenek túl nagyok), másrészt eléggé népesek ahhoz, hogy adott mennyiségű szennyvizet „termeljenek”. Így a kezdeti lépésben Ákosfalván, Haraszt- keréken és Nyárádszentbenedeken épül meg a csatornarendszer. A szennyvíz nagy része gravitációs úton jut be a tisztítóüzembe, ezért a költségeket sikerült 40 millió lej alá szorítani, így a fejlesztési minisztérium kezeli a projektet, ám ha ezt az összeget meghaladták volna, akkor már a kormány és több minisztérium bevonásával kellene megvalósítani a beruházást – állítja a községgazda. Hozzátette, hogy a költségvetést kétszer is időszerűsítették, de megérte a végeredmény a sok fáradságos, csapatban végzett munkát. Osváth Csaba köszönetet mond ezúttal is nemcsak az ákosfalvi önkormányzati csapat munkájáért, hanem a beruházási összeg megszerzéséhez nyújtott támogatásért az országos és megyei RMDSZ-nek, valamint a Maros Megyei Tanács elnökének.

A főutat nem lehet átvágni, hanem a két oldalán kell elhelyezni a vezetékeket – ezért is nagy értékűek a munkálatok

Fotó: Gligor Róbert László (archív)Újabb két szakasz következne

Az önkormányzatnak megvannak a maga fejlesztési prioritásai, és a teljes községi csatornarendszer kiépítése is ezek közé tartozik. Így a többi településen a későbbiekben fogják ezt a beruházást eszközölni, és erre jó lehetőséget biztosít az Anghel Saligny program. Így erre a fejlesztési ágazatra nyújtott be a község pályázatot, hogy kiépítse egy második szakaszban Székelyvaja és Göcs csatornarendszerét. Mindkét települést átszeli az E60-as országút, de azt nem lehet állandóan átvágni, ezért a vezetékeket a mellékutcákon kívül az út két oldalán kell elhelyezni. A szennyvíz egy része gravitáció révén halad majd, de az Ákosfalva és Székelyvaja közötti dombon való átemeléséhez pumpaállomásokra van szükség, ezért a két faluban a megvalósítási költségek felét teszik ki az első szakasznak (amelybe három település és a tisztítóállomás van befogva), azaz 19.732.646 lejre rúgnak.

A harmadik fázisban Kisgörgény és Cserefalva csatornarendszere valósulna meg, ehhez az országos helyreállítási és rezilienciatervből (PNRR) hívnának le európai finanszírozási forrásokat. Mivel alacsonyabb helyen fekszik, Cserefalva szennyvizét gravitációval nem lehet vezetni, és igencsak költséges volna visszapumpálása is Ákosfalvára, ezért azt a nyárádkarácsoni tisztítóállomásra fogják eljuttatni, míg a Kisgörgényét Ákosfalvára – ehhez a Peresen át vinnék a vezetékeket a régi kisgörgényi buszvonalon – fejtette ki a terv részleteit a polgármester. Ezen a terven is dolgoznak már, az év végére vagy a következő év legelejére el is készülnek a tanulmányok.


Először csatorna, utána aszfalt

A tervezett csatornázási beruházásokat egyes községbeli lakosok másodlagosnak tartják, ehelyett inkább az utcák aszfaltozását várnák el. Tudni kell azonban, hogy minden beruházásnál személyekre leosztott költségekkel számolnak, emellett viszont nem engedélyeznek és nem finanszíroznak aszfaltozást olyan településeken vagy településrészeken, ahol nincs kiépítve a csatorna- és szennyvízhálózat. Az elmúlt években sokat aszfaltoztatott az önkormányzat, ennek ellenére még mindig van néhány tíz- vagy százméteres utcarész elmaradva itt-ott a községben, ahová még nem került szilárd burkolat – ismerte el a községvezető. Azt is tudni kell azonban, hogy minden finanszírozás fontosságát a lakosságszámhoz viszonyítják az országban, így nem kaphattak finanszírozást olyan szakaszok aszfaltozására, ahol kevesen laknak, ezért ezeket önerőből kell megoldani.

Az idén az önkormányzat már csak olyan helyeken aszfaltozott Ákosfalván és Harasztkeréken, ahol nincs betervezve a csatornavezeték. Ugyancsak az Anghel Saligny fejlesztési program keretében a napokban nyújtottak be pályázatot további aszfaltozásra. A támogatásból Ákosfalván az ipartelep mellett, valamint a templomtól a temetőre vezető úton épülne szilárd burkolat, ezeken a helyeken nem vonul majd csatornázási gerincvezeték. Továbbá a Székelyvaja és Harasztkerék közötti községi utat is szeretnék korszerűsíteni, ahol az utóbbi években végeztek némi javítást, de aszfaltozni nem tudtak. A beruházás értéke 7.830.199 lej. Ezért most ezt a lehetőséget szeretnék kihasználni. Elégedetlen emberek mindig lesznek, és kell is a kihívás az önkormányzati munka teljesítményének fokozására, de mindenkinek meg kell értenie, hogy ennél nagyobb erőfeszítéseket nem tud tenni a község – üzeni a lakosságnak a polgármester.


Ivóvíz is kellene

A tojás vagy tyúk vitája zajlik évek óta országszerte, hogy elsőként a csatorna- vagy a vezetékes ivóvízrendszert kellene kiépíteni. A községben mindkettőre szükség van, ezért a csatornarendszer megvalósítása után a sorrendben az ivóvízellátás következne, de ennek tervezési és kivitelezési munkálatai nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, hanem az Aquaserv regionális szolgáltató feladata, hiszen annak a jogköre a megyei víz- és csatornarendszer mestertervének megvalósítása, tehát a vízhálózat terén a község önállóan nem tud lépi – magyarázta el Osváth Csaba.

A mellékutcákat csak azután lehet aszfaltozni, ha kiépültek a szennyvízvezetékek

Fotó: Gligor Róbert László