2021. augusztus 3., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szépség, tehetség, fiatalság

Egyévnyi kényszerszünet után újra bemutatkoznak a marosvásárhelyi festő diákok. Most csak ők, Kolumbán-Kántor Zita irányító tanár XI. D és XII. D osztályos növendékei, társaik, a grafika és a szobrászat szakosok ezúttal szünetet tartottak. Így is szép, tetszetős és meglepően érett az emeleti termekben kiállított anyag. Méltó a népszerűsítésre. A Művészeti Líceum tehetségei megérdemlik a kiemelt figyelmet és támogatást, amivel a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriuma igyekszik ösztönözni a fiatalokat, és egy hagyományossá tett tanév végi kiállítással, valamint oklevelekkel, díjazással bátorítani őket az alkotásra, megmérettetésre. Az idei tárlatra 10 tizenegyedikes nevezett be, meghívottként öt végzős állít ki, nekik a karantén miatt elmaradt tavalyi kiállításon kellett volna bemutatkozniuk. Pál Réka, Dóczi Antónia, Biró Borbála, Hompot Andrea és Kiss Virág neve hamarabb válhat ismertté, hiszen ők már idén bejuthatnak az egyetemre, főiskolára, ahol majd meggyőzően bizonyíthatják adottságaikat. De érdemes felsorolnunk a kisebbeket is, az ő talentumuk is figyelemre méltó. A névsor: Borbély Sarolta, Simon Balázs, Székely Benczédi Kinga, Bartha Réka, Csorvási Szabó Réka, Domokos Orsolya, Gálfalvi Réka, Györfi Henrietta, Miklós Barbara és Sófalvi Szidónia.

Biró Borbála kompozíciója


Több mint félszáz festmény látható a falakon, sugárzik róluk a szépség, az életigenlés, a fiatalos merészség és bizakodás. A képek többsége ihletett kompozícióba illesztett portré, illetve hangszeres tematikájú csend-élet. Nyilván az eddig tanultakat hasznosítható választás jegyében, tanári ajánlásra került előtérbe a műfaj és a téma, de ez a közös nevező nem tette egyhangúvá a látottakat. Jól egyénítettek az arcok, sokféleképpen élnek a tekintetek, más-más korszakot, életérzést villantanak fel a kompozíciók, különböznek a klasszikus reminiszcenciák, amiből a diákok kiindulnak, hogy így jussanak el a mába. Igen, nem kétséges, hogy mai diákok megnyilatkozásait látjuk, és pillanatig sem csodálkozunk, hogy több alkotáson maszk fedi az arcot, s a szem uralja a képet. A festői eszközök, eljárások is különböznek egymástól. Ez is jelzi, milyen komoly szakmai munka folyik az iskolában, milyen komoly alappal rendelkeznek a festőjelöltek. Annál nagyobbak a tanáraik, elsősorban Kolumbán-Kántor Zita művészpedagógus érdemei, hogy az eltelt nehéz, járványos időszakban online oktatás zajlott, úgy kellett felkészíteni a tanulókat az alkotás folyamataira. Ők pedig kitartóan dolgoztak, a tárlat is ezt tanúsítja.

Egymással is versenyeztek, hiszen díjakat lehet nyerni ezeken a kiállításokon. Íme a nyertesek: I. díj – Miklós Barbara; II. díj – Domokos Orsolya; III. díj – Györfi Henrietta. A Bernády-díjat Csorvási Szabó Réka vihette haza. A tizenkettedikesek meghívottként nem kapcsolódhattak be a díjazásba. De érdemes emlékeztetnünk a közönséget, hogy Biró Borbála, aki már a művészeti egyetemre készül, elnyerte a budapesti Szervátiusz Alapítvány egyéves ösztöndíját. A tárlaton ő szerepel a legtöbb munkával, héttel. Gratulálunk mindannyiuknak! 

Miklós Barbara csendélete


Csorvási Szabó Réka képe