2020. július 11., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

2019 októberében Vasárnapi pszichoanalízis címmel jelent meg Lászlóffy Csaba (1939-2015) válogatott verseskötete a budapesti Magyar Napló Kiadó gondozásában. A Vasárnapi pszichoanalízis című könyvet november 13-án mutatták be a kincses városban a Kolozsvár Társaság székhelyén Balázs Imre József, Korpa Tamás (a válogatás szerkesztője), valamint Tibori Szabó Zoltán közreműködésével. Az alábbiakban a kiadó, a Magyar Napló honlapján olvasható ismertetőt közöljük a nyolcvan éve született lírikus kötetéről. 

 „Lászlóffy Csaba (1939-2015) József Attila-díjas költő, író, drámaíró, esszéista, műfordító Tordán született, 1950-től haláláig Kolozsváron élt és alkotott. Válogatott kötetének költeményei érzéki finomsággal, letisztultan s eredeti nyelvi erővel foglalják össze és gondoltatják újra az öt évtizedes alkotói pálya fő hangsúlyait. A Vasárnapi pszichoanalízis azért delejezően súlyos, nagy téteket mozgató gyűjtemény, mert egyidejűleg tiszteli, állítja és forgatja fel azt a rendet, amelynek tágasabb körzetéből a kötet anyaga vétetett. Panorámaszerű rátekintést nyit Lászlóffy Csaba lírájának alakulástörténetére, verstechnikai sokszínűségére, visszatérő témáira. Olvasása során tanúi lehetünk nemcsak e költészet belső gazdagodásának, hanem az elmúlt fél században az erdélyi lírában jelentkező újító kísérletek egyes vonásainak is. A gyűjtemény az 1964 és 2015 között kibontakozó, tizenhat kötetet teremtő lírai életmű meghatározó értekeinek első számbavétele.

A Rádiusz Könyvek megjelentetésével a Magyar Napló Kiadó új sorozatot indított. Azoknak a „sugárzó” életműveknek – és a szerzőikről szóló monográfiáknak, tanulmányköteteknek – kíván benne otthont adni, amelyek egyedi vagy átfogó erejűnek bizonyultak a magyar irodalomban, irodalomtörténetben. A könyvcsalád rádiuszai által befogott tér a teljes világ magyar nyelvű életműveit magába öleli. Az emberi és a nemzeti lét meghatározó kérdésein gondolkodó, a történelmet átvilágító, a mindenkori emberi helyzetet lényegszerűen felismertető lírai, epikai, drámai, esszéírói és műelemző munkákat tárja olvasói elé. A sorozat műveinek erős sugaraival segítve annak a fénynek a tudatosítását, amely a magyar irodalomból izzott fel a nemzeti és az egyetemes kultúra értékrendjének tükrébe.”


 Lászlóffy Csaba

Klímaváltozások szonettje


Visszaaludni. Van idő még? (volna!) – 

Ahány helyen megfordultam – oda?

Abba, vagy egy másik dimenzióba?

Mi dönti el, mely korban kicsoda

voltam/?vagyok; vagy csak lehettem volna!

Ha nincs véletlen, én magam szülök

fagyban, hőségben, hamis tavasz-holdra 

néző esélyt. Folyton rákészülök

mióta csak az eszemet tudom

valamire, mit könyvespolcokon,

divatbörzén hiába keresek;

legfeljebb génjeimben zuhan, ível –

száz évig eljátszom még, nyugodt szívvel,

az enyhülést; a hazárd végzetet.