2021. május 16., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Új kezdet az Európai Unió és minden európai számára

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vezetői március 10-én aláírták az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó közös nyilatkozatot, útjára indítva az európaiak bevonásával zajló vitasorozatot. 

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, a Tanácsot képviselő António Costa portugál miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezzel teret nyitott annak, hogy az érdeklődők Európa minden szegletében kifejthessék elképzeléseiket Európa jövőjének alakításáról.


A működő európai demokráciát szolgáló közös projekt

Sassoli elnök kijelentette: „A mai nap új kezdetet jelent az Európai Unió és minden európai számára. Az Európa jövőjéről szóló konferencia a működő európai demokráciát szolgáló közös projektként egyedülálló lehetőséget kínál minden európainak és a civil társadalomnak arra, hogy bekapcsolódhasson Európa jövőjének alakításába. Mindenkit arra kérünk, hogy véleménye kinyilvánításával vegyen részt a jövő Európájának, mindannyiunk Európájának felépítésében.”


Méltányos, zöld és digitális jövőt építünk Európa számára

Costa miniszterelnök hozzátette: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia összehívásával a jövőbe vetett bizalom és remény üzenetével fordulunk az európaiakhoz. Bízunk abban, hogy felül fogunk kerekedni a világjárványon és a válságon. Reméljük, hogy együtt egy méltányos, zöld és digitális jövőt építünk Európa számára.”


Felhívás közös munkára

Ursula von der Leyen elnök közös munkára kért: „A mai napon minden európai polgárt cselekvésre kérünk. Osszák meg velünk, hogy milyen Európában szeretnének élni, aztán pedig vegyenek részt a tervezésben és az építkezésben. Egyértelműek az európaiak elvárásai: hozzá szeretnének szólni Európa jövőjéhez, az életüket befolyásoló ügyekhez. Mi is ugyanilyen egyértelműen ígérjük: meg fogjuk hallgatni őket, és teszünk is a célok megvalósításáért.”

A konferencia célja, hogy nagyobb szerepet adjon az európaiaknak az unió jövőbeli szakpolitikáinak és céljának alakításában, és növelje az unió gazdasági és egészségügyi ellenállóképességét. Az európaiak a számukra fontos, mindennapi életüket befolyásoló ügyeket egy új, nyilvános fórumon nyílt, befogadó, átlátható és strukturált beszélgetések keretében vitathatják majd meg.


Együttes nyilatkozat

Az együttes nyilatkozat a konferencia lehetséges témáira is kitér. Az egészségügy mellett megemlíti az éghajlatváltozást, a társadalmi méltányosságot, a digitális transzformációt, az unió világban betöltött szerepét, valamint az uniót irányító demokratikus folyamatok megerősítésének módját. A felsorolt témák egybevágnak az EU átfogó fő célkitűzéseivel és az európai közvélemény által felvetett kérdésekkel. A konferencia elé kerülő témákról a végső szót ugyanakkor a részt vevő európaiak mondják majd ki.


Három intézmény fennhatósága alatt 

A konferencia a három intézmény fennhatósága alatt fog működni, és azt az intézmények elnökei képviselik majd. Hamarosan feláll a végrehajtó testület, amelyben a három intézmény egyenlő arányban képviselteti magát, és amelyben a nemzeti parlamentek megfigyelői státuszt kapnak. A végrehajtó testület felügyeli majd a konferencia munkáját, készíti elő a konferencia plenáris üléseit, beleértve az európaiak észrevételeit és azok nyomon követését. 

Az együttes nyilatkozat meghatározza a konferencia hatókörét, struktúráját, célkitűzéseit és elveit. Az európaiakat a középpontba helyező rendezvényekhez biztosít keretet, amelyeket minden szinten a civil társadalom és az érdekelt felek bevonásával, a nemzeti és regionális parlamentekkel, a régiók bizottságával, a gazdasági és szociális bizottsággal, a szociális partnerekkel és a tudomány képviselőivel együttműködésben kell megszervezni. Ezen szereplők részvétele elengedhetetlen a legszélesebb körű tájékoztatás és képviselet biztosításához.


Különböző fórumokon, részben digitális formában

 A konferencia különböző fórumokon zajlik majd, részben digitális formában, illetve – ha erre lehetőség van –, a koronavírus-szabályok betartása mellett személyes találkozókon is. Az európaiak és az érdekeltek interaktív többnyelvű digitális platformon oszthatják majd meg elképzeléseiket, vehetnek részt rendezvényeken, és kaphatnak segítséget rendezvények szervezéséhez.

 A platformnak és a konferencia égisze alatt szervezett rendezvényeknek a befogadás, a nyitottság és az átláthatóság elvén kell alapulniuk, tiszteletben tartva a magánélet védelmét és az uniós adatvédelmi szabályokat. Az európai szinten szervezett vitacsoportok üléseit a tervek szerint közvetíteni fogják, és minden online beadványt közzé kell tenni.

 A konferencia végső célja, hogy munkája végeztével olyan tanulságokat vonjon le, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak Európa jövőjével kapcsolatban. (Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)