2023. szeptember 24., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közösségépítés, összefogás

Az április 9-én, szombaton délután a Balla Imre iskolalelkész által celebrált szentmisén izgatottan várakozó diákokkal, szülőkkel, felkészítő tanárokkal telt meg a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplom, ahol az Erdélyi Főegyházmegye 2022-es kreativitási vetélkedőjének díjkiosztó ünnepsége zajlott. A 14. alkalommal megtartott legnépesebb, legösszetettebb erdélyi vetélkedő a közösség, részvétel, küldetés témakörre alapozva közel ezer diák kreatív alkotóképességének, ügyességének a versenyszerű bemutatására biztosított lehetőséget. Ugyanakkor az együttlét, az ismerkedés örömét jelentette versenyzőknek és felkészítő pedagógusaiknak egyaránt.

A vetélkedőt szervező II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, partnerségben a Pro Vita Cristiana Alapítvánnyal és a Maros Megyei Tanáccsal, kiemelkedő támogatást kapott a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól és természetesen a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségtől, valamint a Keresztelő Szent János-plébániától. További támogatóik az Art Hobby, a Talentum alapítvány, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorációs Irodája, a Caritas, sok finom péksüteménnyel a Timko és további, nevüket elhallgató támogatók. A díjazáshoz fontos segítséget jelentettek a Verbum kiadó és Baricz atya könyvadományai. Köszönettel tartoznak a Maros Művészegyüttesnek és a Nemzeti Színháznak a kedvezményes terembérekért – hangsúlyozta nyitóbeszédében dr. Tamási Zsolt-József, a szervező középiskola igazgatója.

A vetélkedő az idén is túllépte a Gyulafehérvári Főegyházmegye határait, ugyanis a Fehér, Kovászna, Hargita, Hunyad és Maros megyei diákok mellett részt vettek a nagyváradi és szatmári egyházmegyékből érkezők is. A vetélkedő során a 24 erdélyi település 46 iskolájából érkező közel ezer diák 12 versenykategóriában mérte össze tehetségét, felkészültségét. A passzív kategóriákban 395 rajzot, hat domborművet, 36 fotót, 10 naptárt, 24 plakátot és 16 filmet értékelt a kategóriák zsűrije. Az aktív kategóriák közé tartozó irodalomból 15 diák, szavalatból 47, dramatizálás kategóriában hét csoportban 85 diák vett részt. A vokális és hangszeres zenei megmérettetés egyéni számaiban 68 diák, csoportos 14 csoport (105 diákkal), a táncban három csapat (42 diákkal) vett részt. A sportvetélkedőn 12 csapat (48 diákkal) bizonyította ügyességét. 

Bár az objektivitásra való törekvés mellett a zsűrik döntéseiben az egyéni szubjektív szempontok is szerepet kaphattak, Tamási Zsolt-József bízik abban, hogy a versenyzők már a részvétellel is nyertek. A vetélkedőre készülő diákok mellett szüleik, családjaik is közelebb kerültek a főegyházmegyei tematikához, amivel gazdagodtak, és ez a gazdagodás tovább tart, segít a közösségépítésben, az összefogásban. Reménykedik, hogy a következő években semmi sem fogja megzavarni az együttlétet, az összefogás építését, a talentumok bemutatását, amit a gyermekek Istentől kaptak ajándékba, ezért felmutatásukra a legjobb alkalom egy egyházi kreativitási vetélkedő. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi


Ezt követően a szekciófelelősöknek adta át a szót. 

A vetélkedőre beérkezett filmkategória eredményeit Csákány Tünde-Zsóka ismertette. A legfilmesebb kisfilm és három kategória legkreatívabb díját a Bihar települési Gáspár András Általános Iskola diákjai vihették haza, akiket Csorba Mihály történelemtanár, az iskola igazgatója készített fel. Azért említettük név szerint is az iskolát, amely a legtávolabbról érkezve vett részt újra a versenyen, mert diákjai több kategóriában is figyelemre méltó módon szerepeltek. Az összes korcsoport különdíját az Elektromaros Technológiai Líceum dr. Bucşa Mária-Magdolna vezette diákjai nyerték. 

A tánckategória három korcsoportban fellépő táncosai változatos műsort mutattak be, a katolikus líceum első osztályosai eredeti húsvéti locsolóversekkel vezették be táncukat, a bihari gimnazisták modern táncot adtak elő, a Ion Vlasiu Technológiai Líceum két tanulólánya cigánytáncot járt. 

Hurdugaci Katalin kezdte a legnépesebb részvétellel megtartott zenekategória nyerteseinek bemutatását: kórusok, hangszerszólisták, énekesek vehették át a korcsoportoknak megfelelő díjat. 

A daloló gyermekeket látva, hallgatva, az ember úgy érzi magát, mint amikor megérkeznek a fecskék, és tudjuk, hogy itt a tavasz. Ők jelentik számunkra a megújulást, és egyre többen vannak – mondta Madaras Ildikó, a zsűri elnöke, aki a fellépő diákok teljesítményét értékelte. Szavai szinte minden kategóriára érvényesek.

„…Gyermekeink kreativitása határtalan, kórus, kis énekes formációk, énekes, hangszeres csoportok, csak hangszeres formációk az iskolai ciklus mindenik fokáról, általános iskolások és szakképzésben részesülők egyaránt képviseltették magukat. Csak egy dolog állandó: a töretlen lendület és eredménye, a fejlődés. A zene a művészet azon ága, amely kapu a lélek és Isten között. Ezért merem állítani, hogy ameddig ennyi gyermek tiszta szívvel énekel, nem távolodhatunk túlságosan el Istentől” – hangsúlyozta. Az általános iskolások teljesítménye kapcsán kiemelte, hogy egyre többen vannak, sokan más megyéből érkeztek felkészítő tanáraikkal, akiknek megköszönte a törődést, a minőségre törekvést, a gyermekek kultúránk iránti szeretetének a kicsíráztatását és erősítését, ami munkájuk látványos eredményét tükrözi. Értékelte a nagyobb csoportoknál észlelt összetartozást, a csapatban gondolkodást, az idei téma szem előtt tartását. Kiemelte, hogy meglepően sok a hangszeren játszó általános iskolás gyermek. Arra biztatta őket, hogy ne hagyják abba, hiszen a zene általi önkifejezés mellett nagyon sok előnyük származik: önbizalom, fegyelem, kézügyesség, több síkon való gondolkodás, kreativitás. A művészeti iskolába járó diákok megmutatták a komolyzene szépségét, alapos felkészülést igénylő darabokkal lepve meg a zsűrit – gratulált mellettük minden résztvevőnek.

A szavalat kategóriában fellépő diákok teljesítményét a zsűrit képviselő Henn Magdolna ismertette. Egy különleges kategória, ahol az elhangzott szép, megható versek a magyar szó szeretetét tükrözik, mondta a sok díjazott és felkészítő tanáraik nevének említését megelőzően, végül szép anyanyelvünk és a versek szeretetére biztatott minden jelenlevőt. 

Külön öröm volt a zsűri számára, hogy négy felekezetből vettek részt diákok az irodalomkategóriában – jegyezte meg Högyes Katalin tanárnő, aki ismertette az eredményeket. A középiskolások első díját Szabó Bernadett, a Constantin Brâncuşi Szaklíceum tizedik osztályos tanulója nyerte.

„Ügyesek, felszabadultak, bátran kiálltak és otthon érezték magukat a színpadon a dramatizálás szekcióban fellépő színjátszó csoportok tagjai – értékelte a zsűri véleményét is figyelembe véve a színjátszó diákok teljesítményét Hajdó Piroska, a kategória felelőse. Megelevenítették szép, eredeti népviseletben a hagyományőrző falu szokásait, a betlehemezést, a szülő és gyermek közötti viszonyt, a húsvéti készülődést pedig a nagyernyeiek egy időszerű témával, egy ukrajnai kislány befogadásával kötötték össze.

Teljesítményükért, bátorságukért minden csoport díjat vagy dicséretet érdemelt. Kiemelkedő volt a művészeti líceum tizedik osztályos drámapedagógia szakos diákjainak fellépése, akik a pályaválasztással járó szülő–gyermek ellentétről írtak és adtak elő egyfelvonásos darabot.

Napi 30 perc testmozgás jót tesz az egészségnek – biztatta egészséges életmódra a jelenlévőket Székely Szilárd tanár, aki a sportkategória eredményeit ismertette, amelynek középiskolai korcsoportjában ugyancsak szakközépiskolás diákok jeleskedtek. 

Végül a testi, lelki egészség fontosságát hangsúlyozva kért áldást valamennyi résztvevőre. 

Tamási Zsolt-József igazgató pedig a jövő évi kreativitási vetélkedő reményében mondott köszönetet és kért egy nagy tapsot a szervezésben részt vevő önkéntes pedagógusok és diákok népes csapatának. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató