2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Három éve új lelkészük van a gógáni reformátusoknak

Szeptember elsején múlt három éve, hogy a gógáni reformátusok élére új lelkipásztor került. Szabó-Elek Zsolt a marosvásárhelyi IV. Szabadi úti egyházközségben kezdte a szolgálatot gyakorló teológusként, onnan került püspöki kinevezéssel a Kis-Küküllő menti gyülekezethez, amely a lelkészi állás megürülése után saját lelkipásztorává választotta.

– A gógáni mellett a negyvenlelkes kundi szórványgyülekezetnek is hirdetem az igét minden vasárnap, ugyanakkor a Csatófalvához tartozó Szászszentivánra is kijárok legalább havi rendszerességgel és ünnepi alkalmakkor. Ott mindössze három gyülekezeti tag van, az istentiszteletet valamelyikük otthonában tartjuk – mondta a fiatal lelkipásztor, akitől azt is megtudtuk, hogy amikor átvette a gyülekezetet, 152 hívő lelki életének egyengetését bízták rá, az idei esztendőt pedig 154-es lélekszámú gyülekezettel kezdte, ebből 111-en gógániak. 

Az elmúlt több mint másfél esztendőben lelkészekkel folytatott beszélgetések során elkerülhetetlenné vált a kérdés: mennyire viselte meg a világjárvány az egyházközség mindennapjait? Ezt Szabó-Elek Zsoltnak is felvetettük.

– A járvány nálunk is rányomta a bélyegét a lelki életre. Rendszerint évente 260–270 igehirdetéses szolgálatot tartunk, és amikor a templomokat be kellett zárni, a virtuális térbe költöztettük ezeket az alkalmakat. De mivel a gyülekezet többnyire idős tagokból áll, sokan nem tudtak részt venni az online együttléteken. Így telefonon igyekeztem fenntartani a személyes kapcsolatot a hívekkel, naponta két-három családot felhívtam. Amikor 2018 szeptemberében Gógánba kerültem, bibliaóra, vallásóra és kóruspróba is gazdagította a gyülekezet életét. A járvány kitörésekor mindezt szüneteltetni kellett. Tavaly ősztől a kóruspróbák kivételével újraindítottuk ezeket az alkalmakat. Tény, hogy nyáron, a mezei munkák idején megcsappan az érdeklődés az együttléteink iránt, de amint lejár a betakarítás, a hívek lelkesen jönnek istentiszteletre, bibliaórára – mesélte a lelkész.

A három szolgálati év alatt idén először volt kiskonfirmandus – szám szerint három ifjú – Gógánban, ők jövőben a nagykonfirmáción tesznek fogadalmat hitükről. A gyülekezet lélekszámában – amint azt korábban is jeleztük – enyhe növekedés érzékelhető. 2019-ben öt keresztelő volt, és egyetlen temetést sem tartottak – tudtuk meg Szabó-Elek Zsolttól. 

A lelkipásztor arra is kitért, hogy pályázati úton, a magyar kormánytól kapott támogatásból sikerült felújítani a gógáni templom tetőszerkezetét, és a nyílászárókat is kicserélték. 

– Emellett önerőből is sok mindent meg tudunk valósítani a helyi tanács és a gyülekezeti tagok jóvoltából. Az itteni hívek sok áldozatot hoznak az egyházközségért, a perselypénzt akkor is eljuttatták hozzánk, amikor biztonsági okokból nem vehettek részt az élő istentiszteleteken, és közmunkára is mindig szívesen jönnek. Ez mind azt bizonyítja, hogy bár kicsi, de élni vágyó gyülekezet a gógáni – összegzett a lelkész.

Fotó Nagy Tibor