2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A szeptember 9-i becsengetés előtt elhangzott nyilatkozatokból az derült ki, hogy a megváltozott tanterv szerint tanuló hetedik osztályosok tankönyvellátásával az idén is gondok vannak. Bármennyit bűvészkedtek az illetékesek, változtattak a módszereken, tértek át a választható tankönyvekről az állami tulajdonba visszavett egységes tankönyvkiadásra, majd megint vissza az alternatívákhoz, a kísérleti évfolyam tagjainak szeptember 15-én nem kell nehéz iskolatáskát hazacipelniük.

Voltak tankönyvmentes időszakok, s bár az elmúlt tanévben megjelent ugyan néhány, de sohasem az összes. Emiatt a tanárok leleményességére, szaktudására, pedagógiai érzékére volt bízva, hogy a megváltozott tanterv alapján hogyan oktatnak. Vannak szülők, akik elégedettek voltak ezzel a módszerrel, és attól „akadtak ki”, amikor a könyvek megjelenésével sok tanórán a másolásé lett a főszerep. Elhangzottak olyan vélemények is, hogy az egységes tankönyveket, amelyek az állami tankönyvkiadó gondozásában jelentek meg, jobb volna elfelejteni, olyan durva tartalmi hibákkal, értelmetlen feladatokkal tarkítottan jelentek meg. A Liviu Pop miniszter nevével „fémjelzett” éra véget ért, és a feljelentések nyomán az alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az egységes tankönyvek kiadását. Így hát egy januárban megjelent miniszteri rendelet alapján vissza kellett térni a közbeszerzéshez. A kiírás szerint olyan tankönyvek szükségesek, amelyek pontosan követik a tantervet, mindenfajta többlet- vagy hiányzó ismeret nélkül. Nagy volt a kiadók felháborodása a rövid, két hónapos időszak miatt, és azt is kifogásolták, hogy az öttagú elbíráló biztottság tagjai névtelenek maradnak, tehát személyes felelősséget nem kell vállalniuk az adott pontokért. Az elégedetlenség ellenére az országos vizsgaközponthoz, amely a közbeszerzést lebonyolítja, sok maximális pontszámot súroló pályamunka érkezett, amelyeknek 90 százalékban a minőségét és 10 százalékban az árajánlatát értékelték. A hetedik osztályt illetően történelemből nyolc, földrajzból hat nyertes pályázat volt. Jól szerepeltek, magas pontszámot kaptak a magyar nyelv, valamint a magyarság történelme és hagyományai könyvek is. Sajnos a kisebbségek számára írt román tankönyvek elbuktak. A többi tantárgyból a sikeresen pályázó kiadók feladata lefordíttatni kisebbségi nyelvekre a tankönyveket, amelyeket, ha nem is az első hónapokban, de a tanév során kézbe vehetnek a diákok. Remélhetőleg a románkönyvet is.

Jövőre viszont jobban kell igyekeznie a szaktárcának, mert a szülők egy része pert ígér arra az esetre, ha képességvizsgára álló gyermekeik tankönyvek nélkül kell majd elkezdjék a 2020-21-es tanévet.