2021. április 11., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hivatások nyomában

A virtuális térben járhatták be az egyháztörténelem kiemelkedő személyiségeinek útját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Hivatások nyomában című projektnapjának résztvevői. 

A február 20-án zajlott rendezvény az azonos nevű országos hittanversenyt helyettesítette, amit 15. alkalommal szerveztek volna meg, a világjárvány miatt azonban áttevődött a világhálóra, és új formát öltött. 

A megmérettetésen négy egyházmegye – a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a nagyváradi – kilenc római katolikus teológiai líceumának diákcsapata vett részt. Marosvásárhelyről a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum öt tanulója – Szabó Blanka, Kilyén Anita, Fazakas Gáspár, Bukur Szabolcs és Magyari Imre-Győző – nevezett be és ért el szép eredményt.

Amint az esemény Facebook-oldalán is olvasható, a négy egységből álló program célja lehetőséget adni a diákoknak arra, hogy közelebbről megismerkedjenek a jeles egyháztörténelmi személyiségekkel, Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységeivel, értékeivel. Az idei feladatok Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József, a premontrei rend és Szent Norbert, a pálos rend és Boldog Özséb alakjához kapcsolódtak. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve a romániai szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták. A projektnap hivatalos partnere a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézete volt. 

A versenyzőknek egy kisprojektet, egy irodalmi vagy zenei alkotást, egy korabeli rádió- vagy tévéhíradó-részletet, valamint egy hangos és/vagy zenés elmélkedést kellett elkészíteniük az említett szentekkel, az erényeikkel vagy a szerzetesrendek lelkiségével, karizmáival kapcsolatosan. A feladatokat úgy kellett megvalósítani, hogy valamennyi témakört érintsék.

Az online térben zajló rendezvényt a nagyváradi püspöki palota kápolnájából közvetített szentmise nyitotta meg, ezt követően kezdődtek a projektbemutatók. A virtuális együttlétet piarista, pálos és premontrei szerzetesekkel való találkozások gazdagították. A projektnap a bemutatott munkák kiértékelésével és az eredményhirdetéssel zárult.


„Fogadd szívedbe a remetéket” 

A projektnapról, illetve az azt megelőző munkáról a marosvásárhelyi csapatot kérdeztük, tagjai a legsikeresebb lírai alkotás díját, valamint Szabó Ervin nagyvárad–olaszi plébános különdíját érdemelték ki.

Szabó Blanka, a Boldog Özséb látomását és igaz hitben élt életét felelevenítő Fogadd szívedbe a remetéket című, díjazott vers alkotója az előkészületekről számolt be.

– A hittantanárnőnk, Csiki Csilla nevezett be minket a versenyre. Ő és dr. Tamási Zsolt volt a felkészítő tanárunk. Első lépésként eldöntöttük a többi csapattaggal, hogy ki melyik feladatkörre fog összpontosítani. A korabeli tévéhíradó-részletet Fazakas Gáspár és Bukur Szabolcs készítette. Az interjúalany Kalazanci Szent József volt Fazakas Gáspár személyében, a műsorvezetőt Bukur Szabolcs játszotta. A Xanteni Szent Norbertről szóló elmélkedést Kilyén Anita és Magyari Imre-Győző írta és adta elő, én a lírai alkotást vállaltam. A fő feladat a kisprojekt volt. Mi a Szent József tisztelete az egyházmegyénkben témakörű kisfilmet készítettük el. Ehhez videó- vagy telefonhívással mindenki felvett egy interjút. Én Böjte Csaba atyával beszélgettem. Arról mesélt, hogy gondoskodó atyai szeretettel megtesznek mindent a rájuk bízottakért. A szavaiból áradó önzetlen szeretet felerősítette bennem az érzést, hogy mennyire fontos segíteni az embertársainkon. Nagyon különleges élmény volt ez számomra. A felkészülés során a csapatmegbeszéléseink online térben zajlottak, de találkoztunk személyesen is az adott feladat függvényében.

– Maga a projektnap miben különbözött a valós fizikai térben zajló versenyektől?

– Teljesen más volt. Az ismereteinket nem vizsgatétel formájában kellett átadnunk, hanem az adott feladatok teljesítésével. Hiányzott a személyes találkozás varázsa, de úgy gondolom, sikerült a világhálón is olyan légkört teremteni, amely maradandó élmény és érték mindnyájunk számára.


„Szabadnak éreztem magam”

Fazakas Gáspárt arról kérdeztük, mi tetszett neki leginkább a versenyben, és mi jelentett számára kihívást.

– A versenyidőszakban szabadnak és aktívnak éreztem magam. A felkészülést számomra a nyugodt, szorgos, barátságos légkör jellemezte. Ahogy megismerhettük a szentek életét, egyre jobban megértettem, hogy mennyire értékes az életszentségre való törekvés. Mélyen megérintett Kalazanci Szent József jelleme, története. Minden feladatomat szívesen teljesítettem. Amikor az egyik feladatban Kalazanci Szent Józsefet alakítottam, egyre közelebb kerültem azokhoz az értékekhez, amiket maga után hagyott. Kihívást a technikai eszközök használata jelentett. Isten gondviselő ereje nagyon sokszor megnyilvánult a feladatok elvégzése, bemutatása alatt. Kalazanci Szent József helytállt a megpróbáltatásai idején. Hatalmas élmény volt mindezekből tanulni, erőt nyerni, erősödni!

Bukur Szabolcs így vélekedett a megmérettetésről:

– A verseny során megismertem a szentek életét és erényeiket, ezzel gazdagodott a tudásom, tapasztalatokat szereztem. Kipróbálhattam magam új kihívásokban. Szent Józseftől alázatosságot és türelmet tanultam. A feladatok közül legjobban a korabeli tévéhíradó-részlet elkészítése, a műsorvezetői szerepkör tetszett. Számomra a kihívást a sepsiszentgyörgyi Szent József-templom segédlelkészével készült interjúm jelentette. Nagyon izgultam, hisz nem ismertem a segédlelkészt, de nem volt rá okom, mert nagyon kedves volt a pap bácsi. Hálás vagyok, hogy részt vehettem a versenyen, és azért is, hogy ilyen kiváló felkészítő tanáraim és csapattársaim voltak.

Csiki Csilla diákjaival 

Fotó: Magyari Imre-Győző