2020. november 30., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az előző tanévre is ránehezedő világjárvány megnehezítette a közoktatás minden szintjén tevékenykedők – a pedagógusok, diákok, szülők, kisegítő személyzet – munkáját. A nehéz év más lehetőségeket, helyzeteket hozott a különböző szakversenyek hazai és nemzetközi megszervezésében, a továbbképzések, szakmai fórumok megtartásában. Az RMPSZ szaktestületei úgy döntöttek, hogy bár számos tantárgyverseny elmaradt, és a pedagógusok szakmai megnyilvánulásait, lehetőségeit is korlátozta a világjárvány, jutalmazza az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, illetve a pedagógusoknak kétévente meghirdetett Apáczai-díjra beérkezett tudományos munkákat. 

A járványügyi óvintézkedések okán nyilvános, ünnepi díjátadót nem tud tartani, de a díjakat, a kisplasztikákat és az okleveleket az RMPSZ megyei elnökei helyi, zártkörű rendezvényeken (betartva a járványügyi előírásokat) fogják átadni. 

A 9. alkalommal meghirdetett Apáczai-díjra idén először, a világjárványtól függetlenül, online lehetett pályázni az előző díjkiosztó – 2018. október – után megjelent tudományos munkákkal – szakkönyvvel (szerzőként vagy fordítóként), tankönyvvel, munkafüzettel, település- és iskolamonográfiákkal, folyóiratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett tudományos munkákkal, illetve rendszeresen működtetett tudományos-oktatási portállal a természettudomány, a humán tudományok, valamint a pszichopedagógia területéről. 

A pályázati kiírásra 40 pályamunka érkezett, melyből 14 az óvodai és elemi oktatást segítő (humán tudományok: 10; pszichopedagógia: 4), és 26 a közoktatás alsó és felső szintjén oktatóknak (humán tudományok: 21; természettudományok: 5). Megyei eloszlásban Hargita 9, Kovászna 13, Szilágy 2, Maros 6, Bihar 2, Kolozs 3, Szatmár 3, Arad és Brassó megyéből egy pályázat érkezett. 

A pályázók életkorát tekintve 1960 előtt születettek 9, 1961–1970 között születettek 6, 1971–1980 között születettek 12, 1981–1990 között születettek 11, 1990–2000 között születettek két pályázó. 

Az RMPSZ Tudományos Tanácsa Apáczai-díjban részesíti a Kormányos László: Nagyvárad krónikája (Bihar megye), dr. Antalka Ágota: Modern világunk népbetegsége a kiégés (Kovászna megye), dr. Tódor Imre: Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben (Hargita megye) tudományos munkákat. Díszoklevéllel jutalmazta dr. Bencze Mihály Matematikai tudományos szakkönyvek (Brassó megye) pályázatát, az Apáczai-díj arany fokozatát a Török Árpád: Sepsiszentgyörgyi városkalauz (Kovászna megye), valamint ezüst fokozatát dr. Borsos Szabolcs: Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában (Maros megye) pályaművek nyerték el. 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöksége a Bolyaiak szellemisége jegyében 2008-ban hozta létre a Bolyai Farkas-díjat a matematika terén kiemelkedő eredményeket elért középiskolás diákok jutalmazására. A kitüntetés, hasonlóan a Kós Károly-díjhoz, emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll, amelyet országosan évfolyamonként egy-egy diák nyerhet el. Az előző tanévben matematikából elért összesített eredmények alapján 2020-ben Bolyai Farkas-díjjal jutalmazzák:

9. osztály: Nagy Zsuzsa – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely (felkészítő tanár: Mátéfi István), 10. osztály: Éles Júlia – Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti (felkészítő tanár: Ványi Emese), 11. osztály: Árva Norbert Ákos – Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad (felkészítő tanár: Báthori Éva), 12. osztály: Miklós Csenge – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy (felkészítő tanár: Ugron Szabolcs).

A 2011-ben a magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelvápolás terén kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás diákok számára létrehozott Kós Károly-díjat egy háromtagú bizottság ítéli oda, melynek tagjait az RMPSZ országos elnöksége nevesítette. Idén a tantárgyversenyek elmaradása okán a díjat publikációkban – elektronikus sajtóban, országos lapokban, folyóiratokban – vagy önálló kötetben megjelent egyéni alkotásokkal lehett elnyerni. 

2020-ban Kós Károly-díjjal jutalmazzák: 10. osztály: Nagy Zalán – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely (felkészítő tanár: Sikó Olga Anna), 10. osztály: Szőcs Noémi – Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed (felkészítő tanár: Nagy Egon), 11. osztály: Buna Blanka-Boróka – Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely (felkészítő tanár: Deák Magdolna), 12. osztály: Bíró Sára-Gyopár – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely (felkészítő tanár: Sikó Olga Anna). 

A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója címre, azaz a Mákvirág díjra azon középiskolás diákok pályázhattak, akik kiemelkedő eredményeket értek el tantárgyversenyeken, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók.

A tanulók a díjra megyénként pályázhatnak, és elérhetik a bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatot, aszerint, hogy a pályázó egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár négyszeri kitüntetett. Az elismerés odaítélésének szempontjai a kiváló tanulmányi eredmények, hazai és nemzetközi versenyeken, iskolán kívüli tevékenységeken, kulturális tevékenységeken való részvétel, valamint a jó magaviselet. A 2020-as Mákvirág díjazottak között van: bronz fokozattal a IX. osztályos Barta-Zágoni Bernadette, ezüst fokozattal a X. osztályos Szilágyi Botond, bronz fokozattal a XI. osztályos László Zsuzsanna-Csilla és bronz fokozattal a XII. osztályos Jakab Etele, mindannyian a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulói.