2022. augusztus 12., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Telnek a napok, közeleg a tanév vége, és ahogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fogalmazott, „helyrehozhatatlan hátrányos megkülönböztetés éri a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanárait és diákjait, ha nem rendeződik minél hamarabb az iskola helyzete. 

A kisebbségek jogait tiszteletben tartó és magát demokratikusnak valló román politikai vezetés számára szakítópróba, hogy képes lesz-e egyszer s mindenkorra megnyugtató módon megoldani az iskola jogállását. Ami évek óta történik, és amit a legutolsó, jogerőre emelt legfelsőbb bírósági döntés is megerősített, az 1525-ig visszatekintő marosvásárhelyi római katolikus oktatás megcsúfolását, a kis- és nagykorú gyermekek tanuláshoz és vallásuk gyakorlásához való jogának a durva megsértését jelenti, mind az Európai Unió alapjogi chartájának 14. cikkelyét, mind Románia alkotmányának a vonatkozó előírásait figyelembe véve. Amíg vannak az országban iskolák, amelyek semmilyen szempontból nem tesznek eleget az előírásoknak, az olyan tanintézmények alapítóinak, amelyek működését a Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság minden alkalommal elismerte, tisztelet és köszönet járna a folyamatos pereskedés és meghurcoltatás helyett.

Bár az Unirea Főgimnázium két évig szerződés nélkül működött a Római Katolikus Státusnak visszaszolgáltatott épületben, az iskolába járó gyermekek szülei és nacionalista román szervezetek megtámadták a 2018-as tanügyminisztériumi határozatot, amellyel két sikertelen kísérlet után alapították újra az iskolát. Vajon az nem tekinthető összeférhetetlenségnek, hogy a marosvásárhelyi fellebbvitelei bíróságon az iskola alapításának a törvénytelenségét megállapító bírónő unireás szülő volt, akárcsak a perbehívók? 

Őszintén szólva, a szülők gesztusa mellett még felháborítóbbnak tartom, hogy a legfelsőbb bírósági ítélet másnapján az Unirea iskola egyes diákjai csúfot űztek a katolikus iskolába járó társaikból. 

Ami a magyar politikusainkat illeti, rossz szándékról és kettős mércéről beszélnek, és az iskola újraalapítását ígérik. Marosvásárhely önkormányzata május 13-án határozatot is hozott a város és környéke iskolahálózatának módosításáról a 2021-2022-es tanévben, amelyben a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumot, az iskolát létrehozó miniszteri rendelet érvénytelenítésére hivatkozva, önálló egységként a Bolyai Farkas középiskolához csatolták. Hivatkoztak továbbá arra is, hogy az iskola tagja a BOREKA konzorciumnak, amely a katolikus iskola mellett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot és a Református Kollégiumot foglalja magában. 

Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy az oktatásügyi minisztérium, amely az érvénytelenített minisztériumi rendeletet hozta, nem ért egyet a határozattal, és a nulla ponthoz való visszatérésben gondolkodik. A kérdés az, hogy mit tekint a minisztérium nulla pontnak. Netalán azt, amikor 1940-ben az iskola felvette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium nevet, vagy a 2018-as minisztériumi rendeletet? Remélhetőleg minél hamarabb elárulják