2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2021 márciusában 1994 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 0,2%-os, 3,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban a szolgáltatási szektort érintette.

2021 márciusában Erdélyben az egy főre eső nettó átlagkereset 3265 lej volt, mely az előző év márciusához képest 8,7%-os (262 lejes) növekedést jelent. A nagyobb arányban magyarlakta régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 2672 lej volt a nettó átlagkereset, ami 6,1%-os bővülést jelent. Ezzel szemben a Partiumban 2831 lej (8,9%-os növekedés), Közép-Erdélyben pedig 3941 lej (10,4%-os növekedés) volt márciusban a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2021 márciusában 84,3 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 18,5 ezer fővel (28,1%-kal) nőtt az álláskeresők száma.


Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma Romániában 2021 márciusában 4951 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 0,5%-os, 24,9 ezer fős csökkenést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy Erdélyben ennél valamivel kisebb mértékű, 0,2%-os egy év alatti csökkenést követően 1994,1 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma márciusban. Az idei év január–márciusa között az alkalmazotti létszám enyhe emelkedése figyelhető meg, márciusban az előző hónaphoz viszonyítva 7 ezerrel többen dolgoztak alkalmazottként.

Erdélyben az alkalmazottak 56,9%-a a szolgáltatási ágazatokban, 40,7%-a az iparban és építőiparban, 2,4%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a márciusi adatok szerint. A szolgáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi év márciusához viszonyítva mintegy 2,2 ezer fővel (-0,2%), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 1,1 ezer fővel (-0,1%) volt kevesebb. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt néhány fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül Székelyföldön, Partiumban, valamint Közép-Erdélyben az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 0,2%-kal apadt az alkalmazottak száma.


Nettó keresetek

Romániában 2021 márciusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3547 lej volt, mely a 2020 azonos hónapjához képest 7,7%-os növekedést mutat az ugyanebben az időszakban megfigyelt 3,1%-os pénzromlás mellett. Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt a 3265 lej értékű erdélyi nettó átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti volt: 8,7%. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (4748 lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai átlagot.

Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy a koronavírus-járvány alatti időszakban nagyobb valószínűséggel olyanok veszítették el munkájukat (elsősorban szolgáltatásban és az iparban dolgozók), akik alacsonyabb bérrel rendelkeztek, így korábban lefelé húzták az átlagkeresetet. Tovább torzíthatja a kereseti adatokat, hogy pont a válság alatt bezárt, tevékenységüket felfüggesztett cégektől sok esetben nem érkeztek be a statisztikai adatok. Így a kereseti statisztika kedvezőbb képet mutathat a valóságnál. A keresetek növekedéséhez ugyanakkor hozzájárult a minimálbér és az ételjegyek összegének év eleji emelése is.

2021 márciusában az összes alkalmazott 3265 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (2793 lej), az ipart és építőipart (3102 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3411 lej) volt a nettó átlagkereset. 2020 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati szektort jellemezte Erdélyben (14,1%). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 8,5, illetve 8,8%-os volt a növekedés.

Az elmúlt évben a nagyobb arányban magyarlakta erdélyi régiók között nőttek a kereseti különbségek: Székelyföldön 6,1%, Partiumban 8,9%, Közép-Erdélyben pedig 10,4% volt a bővülés. 2021 márciusában Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset, 3941 lej, a szolgáltatási szektor a 4698 lejt is elérte, ezt követi az ipari szektor (3478 lej) és a mezőgazdaság (3007 lej). Ehhez képest a Partiumban 2831 lejt vitt haza átlagosan egy személy.

Székelyföldön 2672 lej volt a márciusi nettó átlagkereset, amely 593 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 82%-át tette ki. A lemaradás az ipar és építőipar alkalmazottai esetében jelentős (az erdélyi átlag 79%-át teszi ki), a szolgáltatások esetében 84%, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatban pedig szintén 79% az arány. Székelyföld helyzete annyiban javult, hogy 2021 márciusában, bár csak minimális mértékben, de a nettó átlagkeresetek meghaladták az észak-erdélyit, az utóbbi régióban ugyanis az éves növekedés mértéke csupán 4,7% volt.


Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 291 ezer főt tett ki 2021 márciusában, mely 16%-kal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 84,3 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 28,1%-kal emelkedett (abszolút értékben ez 18,5 ezer főt jelent), ami jóval az országos átlag feletti. Az idei évben a regisztrált munkanélküliek számának februárig tartó növekedése márciusban enyhe csökkenésbe fordult, ekkor az előző hónaphoz viszonyítva 537 fővel kevesebben voltak regisztrálva munkanélküliként.

Az előző év márciusához viszonyítva Erdély minden régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közép-Erdélyben 21,4%, Székelyföldön 35,3%, Partiumban 36,0% volt a növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. 

Említésre méltók a nemek közötti eltérések: míg a férfiak körében „csak” 22,4%-kal, addig a nők esetén 34,2%-kal nőtt márciusra a regisztrált munkanélküliek száma az előző év márciusához képest. 

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2021 márciusában. A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,4%-ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,7%, de a növekedés nagyobb (2020 márciusához képest 0,59%-pont).

Erdélyen belül a legmagasabb, 4,6%-os munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 1,2%-ponttal nagyobb a tavalyi évinél. (Erdélystat)

1Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglalkoztatottak és a munkanélküliek