2023. december 2., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen 6,45 hektárt követel vissza a Védelmi Minisztérium

Hosszas pereskedés után a bukaresti Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék végleges ítéletet hozott, melynek értelmében a marosvásárhelyi egykori kaszárnya épületét és a hozzá tartozó 6,45 hektáros területet a város át kell engedje a Védelmi Minisztériumnak. Köztudott, hogy a szóban forgó, Maros-híd melletti volt katonai létesítmény udvarán a városi ócskapiac működik, amelynek további üzemeltetését megkérdőjelezi e bírósági döntés. Mi vezetett oda, hogy a város elveszítse ezt az értékes ingatlant, milyen megoldást találnak, hogy az előző mandátum mulasztásából adódó helyzetet kiküszöböljék, és a népszerű ócskapiacot továbbra is működtessék? – tettük fel a kérdést a város vezetésének. Kérdéseinkre Borsos Csaba sajtófelelős válaszolt.

Cserébe 200 lakást kellett volna építeni

A sajtófelelős elmondta, a volt kaszárnya és az ócskapiacnak helyet adó udvar már évek óta peres ügy tárgyát képezi, nem ebben a mandátumban kezdődött. 

Az ingatlan sorsának előzménye az, hogy a marosvásárhelyi tanács 2010 szeptemberében a 318-as határozattal elfogadta, hogy a város átveszi a Călăraşilor utca 107. szám alatt található – 130671-es telekkönyvi számmal jegyzett –, állami közterületként nyilvántartott, a Védelmi Minisztérium kezelésében lévő 6,45 hektár területet a kaszárnya épületeivel együtt, és ennek kezelését a városi tanácsra ruházza.

A határozat leszögezi, hogy miután az ingatlan átkerül a városhoz, a területet rendezik. A helyi tanács vállalta, hogy a volt katonai létesítményért cserébe 200 katonai szolgálati lakást épít, s a tömbházakhoz tartozó területet átengedi állami közterületnek, amely a Védelmi Minisztérium kezelésébe kerül majd. A területet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak kellett volna biztosítania, minden valószínűség szerint a Raktár utcában, míg a lakások építését az Országos Lakásügynökségnek (ANL) kellett volna finanszíroznia. 

Azonban a lakásügynökség nem biztosította a beruházáshoz szükséges összegeket, ezért a város nem teljesítette vállalt kötelezettségét. Hogy a lakásügynökség miért nem finanszírozta az építkezést, arról nem kaptunk tájékoztatást. Minthogy arra sincs válasz, hogy a város hogyan vállalt fel egy olyan szerződéses kötelezettséget, aminek teljesítése nem volt garantálható. 


Fotó: Nagy Tibor (archív)A visszaszolgáltatásról a január 31-i tanácsülésen döntenek

A lakásépítés kötelezettségének elmulasztásából fakadóan konfliktusos helyzet alakult ki a város és a román állam között, a katonai létesítményt visszaigényelte az állam. Ennek érdekében a Védelmi Minisztérium pert indított, a dossziét 2015-ben 435/43. számmal iktatták.

A polgármesteri hivatal jogügyi osztályának tavaly október 24-én kelt tájékoztatása szerint 2022. október 20-án a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék végleges ítéletet hirdetett a szóban forgó ingatlan ügyében. Ezzel megerősítették a Maros Megyei Ítélőtábla 2020 júliusában hozott döntését, amelyben arra kötelezik a marosvásárhelyi tanácsot, hogy a Călăraşilor utca 107. szám alatt található teljes ingatlant a kaszárnyával és a területtel együtt – ami az iratokban 6,4 hektár, de valójában 5,6 hektár terület – a város át kell engedje az államnak, a Védelmi Minisztérium kezelésébe.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a közelmúltban a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszéktől értesítést kapott, hogy az ingatlant vissza kell szolgáltatni, erről január 31-én a soros tanácsülésen fog döntést hozni az önkormányzati testület. 

A város bérbe venné a területet

Borsos Csaba elmondta, hogy a polgármesteri hivatal lépéseket tesz, hogy bérbe vehesse a szóban forgó területet, s továbbra is itt üzemeltesse az ócskapiacot, amíg más megfelelő területet találnak. Soós Zoltán polgármester a Védelmi Minisztériummal tárgyal ennek érdekében. A város azt is fontolgatja, hogy megvásárolja a területet, ehhez viszont a másik fél nyitottságára és hajlandóságára lesz szükség. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató