2020. július 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

EP-plenáris

Az Európai Parlament a múlt héten három, tizenkét hónapig működő különbizottság és egy állandó albizottság létrehozása mellett döntött.

A különbizottságok a rákkal, a mesterséges intelligenciával és a külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációs kampányokkal foglalkoznak majd. A gazdasági és monetáris bizottság albizottsága adózási kérdéseket vizsgál.

A Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló Elnökök Értekezletének javaslatára a plenáris három különbizottság és egy adózási albizottság feladatköréről, létszámáról és hivatali idejéről döntött. Az új bizottságok tagjairól a következő plenáris ülés határoz.

Adóügyi albizottság

A Parlament az elmúlt évek különböző adóügyi kiszivárogtatásaival és botrányaival foglalkozó különbizottságok sora és egy vizsgálóbizottság után most egy állandósult bizottság keretében próbál fényt deríteni különböző adózási kérdésekre.

Az adózási ügyekkel foglalkozó albizottságnak 30 tagja lesz. Elsősorban az adócsalás és adóelkerülés elleni fellépéssel és a pénzügyi átláthatóság adózást érintő aspektusaival foglalkozik majd.

Az albizottságot 613 szavazattal, 67 ellenszavazattal és nyolc tartózkodással hozták létre.

A Parlamentben jelenleg két további albizottság működik: az emberi jogi és a biztonság- és védelempolitikai albizottság, mindkettő a külügyi bizottság felügyelete alatt.

Különbizottságok

A Parlament konkrét témák megvizsgálására különbizottságokat hozhat létre. A csütörtökön létrehozott különbizottságok egy évig működnek, megbízatásuk meghosszab- bítható. Mindhárom új különbizottságnak 33 tagja lesz.

A rák legyőzésével foglalkozó különbizottság

Feladata többek között annak felmérése, hogy milyen jogszabályokat alkothat és egyéb intézkedéseket hozhat az unió a rák megelőzésére és legyőzésére, és hogyan segítheti a leghatékonyabban a rákellenes kutatást. A különbizottságot 651 szavazattal, 28 ellenszavazat és nyolc tartózkodás mellett állították fel.

 Az uniós demokratikus folyamatokba való külső beavatkozással, köztük a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Többek között a kulcsfontosságú választási szabályok megsértését vagy megkerülését feltáró vizsgálatok részletes elemzésével foglalkozik majd. Be kell azonosítania azokat a területeket, ahol jogszabályalkotással vagy egyéb módon kellene foglalkozni a közösségi médiával, közös uniós fellépést kell javasolnia a hibrid fenyegetések ellen, és fel kell lépnie az unión kívüli országokból rossz szándékkal érkező információs kampányokkal vagy stratégiai kommunikációval szemben. A különbizottságot 548 szavazattal, 83 ellenszavazat és 56 tartózkodás mellett állították fel.

A mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

A mesterséges intelligencia megjelenésének hatásait és kihívásait vizsgálja majd, emellett célkitűzésekkel és a célok eléréséhez szükséges lépésekkel menetrendet határoz meg az unió számára. A különbizottságot 574 szavazattal, 41 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett állították fel.

*

A Parlament eljárási szabályzata értelmében a különbizottságok megbízatása nem haladhatja meg a tizenkét hónapot, csak abban az esetben, ha a Parlament azt a megbízatás lejártakor meghosszabbítja (207. cikk). A vizsgálóbizottságok is egy évig működnek, megbízatásuk két alkalommal három-három hónappal hosszabbítható meg (208. cikk). Az albizottságok megbízatási határidő nélkül működhetnek (212. cikk). A különbizottságok, vizsgálóbizottságok és albizottságok nem fogadnak el jogszabályokat.

Albizottságokat a hozzájuk kapcsolódó szakbizottság létrehozásával egyidejűleg vagy egy már létező bizottság kérésére, annak munkájának támogatására lehet felállítani az Elnökök Értekezletének előzetes engedélyével. Az albizottságok megbízatása konkrétan meghatározott szakterületre szól.

A vizsgálóbizottság az uniós jog végrehajtása során elkövetett állítólagos jogsértésekkel vagy hivatali visszásságokkal foglalkozik.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Kapcsolódó cikkek: