2021. június 17., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ha van egy olyan számontartott kategória, hogy „marosvásárhelyi személyiség”, ott találjuk és tiszteljük Fülöp Gézát is. Széles műveltsége és sokoldalú tájékozottsága révén számos téren vállalt fontos munkát, nevét a korszerű információ területéhez kapcsolódó írásai is őrzik. De volt lapszerkesztő, népszerűsítő tudományos írások szerzője, hosszú ideig a Calepinus nyelviskola igazgatója, itt most a Kemény Zsigmond Társasághoz fűződő tevékenységéről szeretnénk néhány szót elmondani. Fülöp Géza mély meggyőződése volt, hogy a kisebbségbe szorult magyar területek akkor őrizhetik meg magyarságukat, ha múltjuk ismeretének és kultúrájuk megtartó erejének talaján állanak. Amikor 1990 után tényleges lehetőség nyílt arra, hogy ennek szolgálatába állhasson, az első kínálkozó alkalmat megragadva a KZST feltámasztásában és újraszervezésében látta meg ezt a lehetőséget, és nagy lendülettel vetette be erejét és tudását a Társaság működésének és színvonala felemelésének munkájába. Ő kezdeményezte, hogy az 1876-ban alapított és a kommunista rendszer által betiltott, kimondottan irodalmi irányultságú Társaság a tudományok, a művelődési élet sok más területe felé is nyisson. Oroszlánrészt vállalt a Társaság népszerűsítésében, köztudatba vitelében és az események levezetésében. 

Fülöp Géza régivágású úriember volt. Nem volt mindegy neki, hogyan ejti a szót, értéknek tartotta az emberek közötti viselkedés stílusát, figyelt arra, hogy környezetében ő maga követendő példát mutasson, még az alkalomhoz illő öltözködésre is gondot fordított. Csak elejtett mondataiból következtethettünk arra, hogy KZST titkári minőségében mintaképe Sényi László, a Társaság fénykorának főtitkára volt, akinek működése és hatalmas dokumentációs hagyatéka mindmáig felbecsülhetetlen értékünk. Fülöp Géza életét áthatotta a magyar kultúra iránti felelősség. Most méltó helye lesz példaképének közelségében.

Befejezésül felolvassuk titkári minőségéből történő visszavonulása alkalmából a Társaság közgyűlésén megfogalmazott díszoklevél szövegét:

„Az 1991-ben újraalapított Kemény Zsigmond Társaság összejöveteleinek szervezésében és színvonalának megtartásában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként a Társaság tagsága és vezetősége Fülöp Géza főtitkárnak az Örökös Főtitkári címet adományozza.”

2021. 06. 09. 

Csíky Boldizsár

(Ezt az írást Fülöp Géza temetésén a KZST alelnöke, Máthé Márta olvasta fel)