2021. október 23., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Életképes gyülekezetek a Mezőségen

A csend ellenére is élet van a mezőségi közösségekben: az álmok, tervek fában és téglában öltenek alakot, ha van megfelelő irányító és segítséget nyújtó egyházi akarat. Erről győződhetünk meg a Mezőség szélén fekvő Mezőkölpény református egyházközségében is.

Koncz László Ferenc 2019-ben váltotta Imreh Jenőt az egyházközség lelkészi szolgálatában. Két elindított építkezési tervet is átvett a pasztorációs munka mellett, de ez nem jelentett pluszterhet számára, hiszen az építkezés azokat a feltételeket teremti meg, amelyek szükségesek a templomon kívüli gyülekezeti élet előmozdításához – vallja a lelkész, aki előző szolgálati helyén, Backamadarason is gyülekezeti házat épített, illetve egy óvoda és bölcsőde építését is elkezdte az Erdélyi Református Egyházkerület és a magyar kormány közös óvodaépítési programja keretében.

A hívek közmunkájával épül a szabédi gyülekezeti otthon


Értéket mentettek meg

Egyik tervük az volt, hogy a mezőkölpényi templom fa harangtornyát felújítják. Egy korábbi feljegyzés említ egy nagyon régi haranglábat, míg az építészeti remekműnek számító jelenlegi toronyról azt tartja a hagyomány, hogy Mezőmadarasról szerezte a gyülekezet. Egy 1758-ból származó feljegyzés szerint az egyházközségnek van egy „jó kötésekre épült” régi haranglábja. Ezt a tornyot többször is felújították, legutóbb 1961-ben és 1992-ben, de napjainkra megérett egy teljes körű felújításra, és ezt a presbitérium jóvá is hagyta. A szükséges anyagi fedezetet az egyházkerület rendkívüli templomépítési alapjából szerezte pályázat útján a gyülekezet, ez az összeg fedezte a szükséges munkaanyag és a kivitelezés nagy részét. A munkát székelyvarsági mesterek vállalták fel, és ez magába foglalta az építmény teljes statikai javítását, továbbá a toronysisak és -szoknya újralécezését és teljes zsindelyezését, továbbá új villámhárítót is szereltek. A felújítással tavaly el is készültek, az év végére sikerült átadni a tornyot. A munkából a 222 fős gyülekezet is kivette a részét, több család vállalta a kivitelezők elszállásolását, ellátását, mások pedig a torony alsó részének bedeszkázását végezték el önkéntesen, ehhez a faanyagot gyülekezeti adományokból vásárolták. 

A toronygömbben megtalálták az 1992. évi javításkor az utókornak elhelyezett dokumentációt, most pedig a jelenlegi javítást megörökítő iratok kerültek fel a torony csúcsára. Az elhelyezett dokumentáció a második timóteusi levélből idézett címet viseli: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által”. A választás azért esett erre az igeversre, mert nem csupán egy egyszerű javításról van szó, hanem egy népi és egyházi építészeti érték megmentéséről és az utókornak való átörökítéséről, amely lehetőségnek természetesen nagyon örül a gyülekezet – mutatott rá Koncz László Ferenc.

Koncz László Ferenc  (archív)


Kétkezi munkával épül

Ugyancsak terv szintjén állt egy gyülekezeti otthon építésének ügye. A szabédi református leányegyházközség kicsiny, 111 fős, de folyamatosan gyarapodó, lelkes közösség, ahol évek óta megfogalmazódott egy otthon építésének igénye, amelyre szükség van a templom mellett, hogy gyülekezeti alkalmakat és különböző eseményeket is lehessen szervezni.

A szükséges anyagi alapot ugyancsak az egyházkerület rendkívüli alapjából fedezik, a munkálatot itt is tavaly kezdték el, jelenleg folyik az építkezés. A kétszintes otthon földszintjén egy nagyobb gyülekezeti terem kap helyet konyhával ellátva, míg a tetőtérben négy szoba és egy társalgó lesz kialakítva. Fontos kihangsúlyozni, hogy az épület szakmai segítség mellett, de a hívek közmunkájával épül, a presbitérium és a gyülekezet teljes hozzáállásával.


Mezőségi misszió

Egy mezőségi közösségben az építkezés a gyülekezeti munka elősegítője, mert fontos ez a munka, de minden gyakorlati segítségre szükség van ahhoz, hogy méltó körülmények között lehessen missziós munkát végezni. „Fontos a templom, de az is fontos, ami mellette történik a gyülekezetben. Ez az épület az emberek közötti munkára van tervezve, és mindenkinek meg kell találnia magát benne bibliaórákon, katetikai tevékenységekben és kulturális munkában egyaránt” – fogalmazott Koncz László Ferenc.

Teljes pompában a megújult mezőkölpényi harangtorony