2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Már a hétvégén elkezdődtek a megemlékezések

Szabadság, jog, biztonság – ezek a kifejezések fémjelezték az 1848-49-es magyar szabadságharc és forradalom kitörésének 175. évfordulója kapcsán a múlt hét végén elkezdődött megemlékezéseket. A programok szerdán csúcsosodnak a megyében, de a hét végéig kinyúlnak.

„Ma békében emlékezünk azokra, akik elindították a szabadságharcot, és szívünkben ott a remény, hogy harcuk nem volt hiábavaló” – hangzott el a székelyszentistváni református templom szószékéből a vasárnap délelőtt tartott ünnepi istentiszteleten. Kiss Dénes lelkipásztor arra figyelmeztetett, hogy ma is szerveződnek különböző erők, amelyeik ideológiájukat rá szeretnék erőltetni másokra, az egész világra. Amikor jól megy sorunk, hajlamosak vagyunk elfeledkezni Istenről. Isten viszont újra emlékeztet arra, hogy nem saját erőnkből, vitézségünkből van itt hazánk, hanem mert Ő megsegített minket.

A történelem nemcsak a könyvekbe, hanem a lelkekbe is íródik, a szabadság pedig minden korban él, csak keresni kell – figyelmeztette az ünneplőket Tamás Noémi csókfalvi-erdőszentgyörgyi unitárius lelkész. Nemzeti ünnepünk hazafiasságra, hősiességre, bátorságra tanít, ilyenkor – sok évtizedes hallgatás után – adózhatunk azoknak, akik hittel, értelemmel, akarattal vállalták a vállalhatatlant, sötét jelenükben jövőt építettek. Igazi hősök voltak, nevüket szeretete aranytollával hímezte, írta fel Isten a magyar lelkek lobogójára.

A nemzet összetartozásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ha jelenünket a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől. Ha erősen él bennünk a szebb, szabadabb jövő reménye, akkor méltók lehetünk 1848 örökségéhez. „A szabadságot alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és akaró egyének teremtették meg. Ha a jelenben is nemzeti ügyeinkért egyformán gondolkodunk és cselekszünk, képesek leszünk kivívni Székelyföld önrendelkezését. Minden jogi eszközzel harcolnunk kell az autonómiáért, hiszen az megmaradásunk egyetlen záloga – hangsúlyozta felszólalásában Makfalva község polgármestere, Vass Imre. Az ünnepi istentisztelet keretében a Szent István utódai hagyományőrző diákcsapat irodalmi műsorral emlékezett Petőfi Sándorra forradalmi költészete gyöngyszemei révén. 

Ezt követően az ünneplők átvonultak a művelődési otthon elé, ahol a tizenhárom aradi vértanú emlékére állított kopjafáknál koszorúzott a Szent László Társaság (1861) és Rend, a Történelmi Vitézi Rend szovátai-sóvidéki állománya, a község önkormányzata, a történelmi magyar felekezetek és az erdélyi magyar politikai pártok helyi és községi képviseletei.


A forradalmat a fiatalok indították el Pesten, lángját nekik is tovább kell adni – Petőfire és a szabadságharcra emlékezett a Szent István utódai hagyományőrző csapat is       

Fotók: Gligor Róbert László


Magyar örökség

„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el!” – Babits Mihály eme nemes gondolatától vezérelve ünnepeltek vasárnap Héderfáján három év kényszerkihagyás után, ünnepelték a múltat, a hősöket, a magyarságot, a szülőföldön való megmaradást. „Emlékezzünk a múltra, de a mában éljünk, a jövőre tekintve. Tekintsünk tisztelettel az ősökre. Ha ezt tesszük, biztosak lehetünk benne, hogy nem volt hiábavaló a harcuk, az áldozatuk” – szólította fel az ünneplőket Szakács Béla, Küküllőszéplak község polgármestere, aki szerint ma is harcolnunk kell, nem fegyverrel, hanem hittel, bölcsességgel, kitartással, ehhez pedig az ősök áldozata ad erőt. Az ünneplőket köszöntötte Császár Károly szenátor és Szabó Albert, az RMDSZ dicsőszentmártoni kerületének elnöke is, az ünnephez illő műsorral léptek színpadra a helyi Bordi András Általános Iskola diákjai, a küküllőszéplaki Pálfi Ágnes női kórus és a héderfájai református nőszövetség kórusa.

Csak az lehet szabad, aki biztonságban érzi magát. Talán az vitte utcára a pesti ifjakat is, hogy nem érezték magukat biztonságban. Szabadságot követeltek, biztonságot akartak teremteni maguknak, népüknek, hazájuk minden lakójának – mutatott rá beszédében Császár Károly, felsorolva, milyen munkát végez ma a parlamentben az RMDSZ, „mert kormányon lenni biztonságot is jelent a magyar közösségnek”. A dolgok maguktól nem változnak, sokszor ama néhány ember eltökéltsége sem elegendő a változáshoz, akik általában mutatják az utat. Erre éppen az 1848-as forradalom és szabadságharc a legjobb példa. Vannak esetek, amikor mindannyian kellünk hozzá. Amíg ehhez nem kell csatába menni, csak dolgozni, addig van biztonság, van szabadság – hangoztatta a honatya.

Koronkában a református templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően a település központjában, az 1989 decemberében a forradalomban elesett helyi Takács László Szilárd emlékoszlopánál gyűlt össze a helyi magyarság. Beszédében Takács Szabolcs István polgármester 1848. március 15. eseményeit elevenítette fel, kiemelve az összefogás fontosságát, amely bizonyosság a bizonytalanságban és támasz a nehézségben. „Olyan időket élünk, amikor érdemes emlékeznünk nagy elődeinkre, talán egy kicsit jobban értjük, hogy micsoda teljesítmény volt egy társadalmat tartósan és sikeresen alakítani. Gondoljunk erre, amikor fejet hajtunk előttük, és amikor erőt merítünk a példájukból” – biztatta a hallgatóságot az elöljáró.

„Ilyenkor érezzük igazán az összetartozás erejét, amikor közös hanggal és lélekkel, egy emberként énekeljük himnuszainkat, együtt dobban a szívünk” – jegyezte meg közösségi oldalán Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, aki a koronkai közösséggel ünnepelt vasárnap.

Több napon át ünnepelnek

Már vasárnap elkezdődtek a megemlékező ünnepi rendezvények Nyárádszeredában is: a főtéri református templomban az óvodások ünnepi műsora tette színesebbé az istentiszteletet, az andrásfalvi gyülekezet áhítatát követően Deák Farkas forradalmár sírjánál tisztelegtek és koszorúztak a róla elnevezett szeredai általános iskola diákjai is, míg a szentannai gyülekezetben az ünnepi igehirdetést követően a hősök emlékművénél koszorúztak. Délután a tizenegy székelytompai negyvennyolcas hős emlékművénél is koszorúzásra került sor a templomban tartott megemlékezés után. A városban kedden és szerdán is folytatódnak a megemlékező programok.

Vasárnap a Mezőpanithoz tartozó Csittszentivánon is ünnepeltek. Felszólalásában Bodó Előd Barna polgármester elmondta: „Megtanultuk, hogy értünk mások nem tesznek semmit, csak mi magunknak, a mi közösségünknek vagyunk fontosak. Támogassuk hát egymást: az időseinket, a fiataljainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat, a dolgozó kezeket és az imára összekulcsolt kezeket is. Legyen szabadság és biztonság!” A községben szerdán folytatódnak a megemlékezések, a központi rendezvény a paniti református templomban tartandó istentisztelettel kezdődik 11 órától. „Emlékezzünk együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hiszen március 15-én nemcsak a magyarságot ünnepeljük, hanem azt a szabadságot is, amelyért a fiatal forradalmárok harcoltak. Rájuk gondolva minden nap folytatnunk kell a harcot a biztonságos jövőért, a folyamatos fejlődésért és az összetartásért. Ez az a nap, amely arra is emlékeztet bennünket, hogy együtt szembeszállhatunk mindennel, ami megpróbáltatást jelent számunkra” – hívta közös ünneplésre a lakosságot a polgármester.

Vasárnap ünnepeltek Vámosgálfalván, Beresztelkén, Fickón, Holtmaroson, Nagysármáson, Héjjasfalván, Sóváradon, Márkodban és Kendőben is, az ünnepi programok megyeszerte vasárnap zárulnak.

Sok helyen ünnepelnek, tisztelegnek – Székelyszentistvánon az aradi vértanúk emlékoszlopainál koszorúztak

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató