2021. december 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az új törvény szeptembertől valószínűleg nem lép hatályba

A sajtóban nyilatkozatok hangzanak el a nyugdíjak újraszámításáról, ami nagyon sok idős emberben kérdéseket vet fel. Azt hangoztatják, hogy azokat az igazságtalanságokat szeretnék kiküszöbölni, amelyek az évek során halmozódtak fel a nyugdíjak megállapításakor. A nyugdíjak átszámítása még nem kezdődött el, hiszen az ennek alapjául szolgáló törvény nem lépett hatályba. Erről Manuela Chiorean, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár aligazgatója tájékoztatott. 

– A miniszter nyilatkozataiban folyamatosan az igazságosság, a hozzájárulás elvén alapuló nyugdíjak megállapításáról beszél, az emberekben az tudatosul, hogy már „hozzányúltak” a nyugdíjakhoz, máris folyik az átszámításuk. 

– A nyugdíjak „tömeges” átszámításáról még nem beszélhetünk, azonban a nyugdíjasok egyénileg kérhetik nyugdíjuk átszámítását, ha az eredeti nyugdíjuk megállapítása után változások következtek be, azaz, ha időközben nyugdíjasként olyan tevékenységet folytattak, amely bizonyos időszakban újabb társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésével járt. Ilyen típusú nyugdíjátszámításokat folyamatosan végzünk. Ami a sokat emlegetett, nagyszabású nyugdíj-átszámítást illeti, erről még nincs szó, hiszen erre vonatkozó hatályos törvény egyelőre nincs. A 2019 nyarán elfogadott 127-es nyugdíjtörvény 2021. szeptemberétől kellene hatályba lépjen, azonban az alkalmazását elhalasztották. Ezt a törvényt módosítani fogják, mert jelenlegi formájában nem kívánják alkalmazni. 

A munkaügyi minisztériumban a nyugdíjtörvény új változatán dolgoznak, egy más számítási módot akarnak bevezetni, mint ami a 127-es törvényben szerepel. Egyelőre a 2010. évi 263-as nyugdíjtörvény szerint állapítjuk meg a nyugdíjakat. Természetes, a minisztérium a méltányosságot helyezi előtérbe a nyugdíjak újraszámításakor, meglátjuk, mi lesz belőle – fogalmazott az aligazgató. 


Alapelv: a nyugdíjat nem csökkentik

– Mikor kerülhet sor a nyugdíjaknak a méltányosság elvén történő, a társadalombiztosítási hozzájárulás szerinti átszámítására? 

– A megyei nyugdíjpénztár jelenleg a nyugdíjdossziék egységes programba való bevezetésén dolgozik, hiszen az évek során más-más számítógépes programok, más-más adatbázisok szerint dolgoztak, s a nyugdíjakat is e programok szerint állapították meg. Egyelőre ez a munka van folyamatban, ami tulajdonképpen a nyugdíjak átszámolásának előkészítése. A munkaügyi minisztériumnak kell meghoznia a döntést a nyugdíjak kiszámításának módjáról, meg kell határoznia a számítási képletet, s csak azután lehet újraszámolni a nyugdíjakat. 

– Sok nyugdíjasban felmerül a kérdés: mi lesz akkor, ha a nyugdíjak átszámítása következtében veszíteni fognak az amúgy is alacsony nyugdíjukból?

– Minden nyugdíj átszámításakor – beleértve az egyéni kérésre történő átszámítást is – alapelv, hogy a megállapított nyugdíj nem csökken. Még akkor sem, ha az átszámítás kisebb pontszámot eredményez. Az átszámítást általában azért végezzük, hogy az érintett számára kedvező legyen. 

– A megyei pénztár alkalmazottai hogyan birkóznak meg azzal a nagy volumenű munkával, ami a nyugdíjak átszámításakor fog rájuk nehezedni? 

– Jelenleg is nagyon sok a munka. Az alkalmazottak a napi teendőkkel, az új nyugdíjak megállapításával foglalkoznak. Ha sor kerül a nyugdíjak átszámítására, újabb munkaerőre lesz szükségünk, másképp nem tudjuk elvégezni a feladatot. További nagy kapacitású számítógépeket kell vásárolni – fogalmazott az aligazgató. 

Maros megyében körülbelül 135 ezer nyugdíjas van, havonta átlagosan 500-600 új nyugdíjazási kérelmet nyújtanak be. 

Fotó:  Nagy Tibor (archív)