2021. augusztus 3., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) azoknak az – ősszel első egyetemi évüket kezdő – diákoknak hirdet felvételt, akik Kolozsváron szeretnék folytatni felsőfokú tanulmányaikat. Az érdeklődők július 30-án, pénteken éjfélig adhatják be pályázatukat a Kolozsvári Egyetemi Program ún. juniorképzésére. A program személyre szabott fejlődési lehetőséget kínál a tehetséges fiataloknak.

Az MCC ott kezdődik, ahol a felsőoktatás véget ér! A hagyományos felsőoktatást kiegészítő képzések célja, hogy felkarolja azokat a tehetséges egyetemistákat, akik a kurzusok, nyelvórák elvégzését követően környezetük javára szeretnék fordítani a programban megszerzett tudást. 

Az MCC juniorképzése a Kolozsvári Egyetemi Program (KEP) első állomása, amely a régiónkban egyedi, egyéves tehetségprogram. A képzésbe azok a – középiskolai tanulmányaikat 2021-ben befejező – diákok jelentkezhetnek, akik valamely kolozsvári egyetem nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni.

A juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, amit tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban egyensúlyba kerülnek az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségek. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angolnyelv-tudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórákat biztosít a program. 

A képzés ingyenes! A felvételi eljáráson sikeresen továbbjutó hallgatók térítésmentesen képezhetik magukat, és szállást igényelhetnek az intézmény bentlakásában. A képzés célja a szakmai tudás bővítésén túl a hallgatók adott készségeinek fejlesztése gyakorlat- orientált módszerekkel, illetve a hallgatók érveléstechnikai-logikai képességeinek és vitakultúrájának fejlesztése, felkészítve őket a legkülönbözőbb nyilvános megnyilvánulások konstruktív és hatékony kezelésére. A képzésre felvételt nyert hallgatóknak továbbá karriertámogatást nyújtunk, illetve különböző nemzetközi ösztöndíj-lehetőséget is biztosítunk. 

A szakmai fejlesztés és a pályaorientáció mellett komoly figyelmet fordítunk arra, hogy diákjaink közösségi élményekben is részesüljenek összetartozást erősítő programok és táborok keretében. A juniorképzés után a hallgatóknak lehetőségük nyílik jelentkezni az MCC szeniorképzésébe. A KEP második állomása a szeniorképzés, amely egy, a régiónkban egyedi, interdiszciplináris képzés, ahol a humán és reál tudományok területén tanuló kiemelkedően tehetséges hallgatók megismerhetik egymást, tovább gazdagíthatják tudásukat, és becsatlakozhatnak különböző szakmai projektekbe. 

A jelentkezőknek egy felvételi eljárás keretein belül szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenniük. Míg előbbi egy kiselőadás megtartását (a megadott felvételi témák közül) egy felvételi bizottság előtt, valamint egy rövid képességfelmérő beszélgetésen való részvételt jelent, addig az írásbelin logika- és szókincstesztet kell sikeresen teljesíteni. 

Az MCC 25 éve működő, mára már Kárpát-medence-szerte is megtalálható interdiszciplináris tehetséggondozó intézmény. Célja, hogy Kárpát-medence-szerte felkarolja a tehetséges fiatal hallgatókat, egyedülálló oktatást, magas színvonalú képzést nyújtson számukra. Az MCC KEP ugyanezek szellemében nyújt a Kolozsváron tanuló diákoknak képzési lehetőséget 2018 óta, az általuk választott egyetemi kartól függetlenül.

A 25 éves MCC 2021 októberéig 23, a következő öt évben Kárpát-medence-szerte 35 magyarlakta településen teszi elérhetővé ingyenes programjait. Az intézmény ezt követően 3500 általános iskolás, 4000 középiskolás, 1500 egyetemista és 500 egyéb programokban részt vevő fiatal számára nyújt majd fejlődési lehetőséget.

Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának juniorképzésére az érdeklődők július 30-án, pénteken éjfélig adhatják be pályázatukat. A képzésről és a jelentkezés feltételeiről további információ az intézmény honlapján vagy hivatalos Facebook-oldalán található. Az MCC-ről bővebben az alapítvány weboldalán lehet olvasni. (közlemény)