2020. január 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Utolsó javítások, költöztetések, ideiglenes megoldások tanévkezdésre

Miután a múlt héten Maros megye prefektusa a polgármesterekkel találkozott, hogy megbeszéljék az oktatási intézmények helyzetét, az utolsó száz méteren, azaz a vakáció utolsó hetében a legtöbb létesítményben még megpróbálják pótolni a hiányosságokat, befejezni az utolsó javításokat, hogy hétfőn a lehetőségek szerint rendezett, tiszta épületek, udvarok, osztálytermek fogadják a nyári szünidőről visszatérő gyerekeket. Körképünkben arra kerestük a választ, hogy hol mennyire sikerült biztosítani a tanévkezdéshez elengedhetetlen tárgyi feltételeket.

Balavásár községben nincsen ilyen jellegű gond, minden iskolai egység benti illemhelyekkel és közegészségügyi engedéllyel rendelkezik, a kerítések rendben vannak – tudtuk meg Vajda József igazgatótól. Szénaverősön a napokban fejeződött be egy nagyobb belső felújítási munkálat, megújultak a falak, folyosók, álmennyezetet szereltek, Kenden és Balavásáron a földszinti folyosókon falburkolatot szereltek fel, a községközpontban a folyosót padlócsempével burkolták. Mindhárom általános iskolában térfigyelő kamerák vannak, a fületelki elemi iskola kivételével minden épületbe riasztóberendezést szereltek, így készen állnak a mintegy 650 gyerek hétfői fogadására, az elmúlt tanévhez képest csupán egy-két fővel csökkent a létszám. 

Szovátán a Domokos Kázmér Óvodában, Általános Iskolában és Szakközépiskolában külső-belső felújítás, meszelés és takarítás zajlott, miután ablakcsere is volt. A tanintézmény két okostáblával is gazdagodott a nyáron. A Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskolában is volt felújítás és nyári meszelés, de  tetőjavítás és külső szigetelés, az épületben pedig padlócsere is – tudtuk meg az önkormányzat szóvivőjétől, Gál Krisztától. Különösebb fennakadás nélkül elkezdődhet az oktatás a fürdővárosban is.

Nyárádmagyaróson folyik a munka, de az osztályok nem költöznek ki

Fotó: Gligor Róbert László


Egyeseknek költözniük kellett

A nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskolában a nyáron nagyobb épületbővítés kezdődött, ezért a tanintézménybe járókat átköltöztették a többnyire üresen álló szentháromsági nagy iskolaépületbe. Mindkét település gyerekei itt tanulnak a következő tanévben, ennek az az előnye, hogy nem lesznek összevont osztályok – mondta el Gáspár Ildikó igazgató, hozzátéve, hogy rendelkeznek közegészségügyi engedéllyel, átköltözés előtt a nyáron meszeltek, így megvannak a feltételek.

Erdőszentgyörgyön ugyancsak bővítési munka folyik a 3-as iskolaként emlegetett Dózsa György utcai épületnél, így az ottani elemi osztályokat átköltöztették a Szent György szakközépiskola épületeibe. Az átszervezés nyomán csupán egy, legfennebb két szakiskolai osztálynak kell délután tanulnia. Ahol szükség volt, feljavították, kimeszelték az osztálytermeket, a napokban elhelyezték a bútorzatot, így tiszta, rendezett körülmények között fogadják a tanulókat. Az önkormányzat a bözödi iskolában felújíttatott három osztálytermet, viszont a szentgyörgyi tornaterem felújítása még folyamatban van, de az ígéret szerint a hétvégére befejezik a padlóborító szőnyeg elhelyezését és a pályák kijelölését is – részletezte az eredményeket Léta Áron igazgató.

Nyárádszeredában lejárt a felújítási munka – értesültünk Trufán Józseftől, a Deák Farkas Általános Iskola igazgatójától. A főtéri épületben is volt javítás, az Andrásfalvi útinak az aulájában és a földszinten falburkolatot szereltek, az előkészítő és ötödik osztályos gyerekek tantermeit kimeszelték. A demeterfalvi iskola és óvoda is teljesen felújított és kibővített épületben kezdi a tanévet, Székelysárdon pedig osztálytermeket választottak el, hogy egy régebbi épületből az elemi osztályt is beköltöztethessék az iskolába, mivel nem kaptak közegészségügyi engedélyt a több mint százéves ingatlanban való működéshez. Hasonló a helyzet Székelytompán, ahol egy egyházi ingatlanban működő osztályra nem kaptak engedélyt, ezért az itt tanuló osztályokat a városba, a Szentannai úti iskola üresen maradt helyiségeibe költöztették. Az óvodások és a többi elemista marad Tompán, itt jelenleg gőzerővel dolgoznak, hogy belső mosdókat és folyóvizet biztosítsanak, és megkaphassák a működési engedélyt. Ezért az első két héten az itteni gyerekeket is Szeredába szállítják, ott adnak számukra helyiségeket addig, amíg a korszerűsítés be nem fejeződik.

Csíkfalva községben is vegyes a helyzet. A községközpontban hétfőn felavatják az évek óta kormánytámogatással épülő napközi otthont, a héten a Bethlen Gábor Alap támogatásával vásárolt bútorzat is megérkezik, és átköltözhetnek a kisgyerekek. Az iskola teljes felújítására támogatási szerződésük van, folyik a közbeszerzési eljárás, ha kiválasztják a munkavégzőt, akkor itt is át kell szervezni az oktatást a munkálat idejére, így nem költöttek felújításra. Vadadban a hét elején kezdték el a tanintézmény egyik szárnyának lebontását, kibővítik és újjáépítik, a másik szárnyat is korszerűsítik, ezért a tanévet a gyerekek az unitárius egyházközségtől bérelt épületben kezdik, amelyet a pedagógusok és szülők önkéntes munkájával meszeltek-festettek ki, az iskola és az önkormányzat munkatársai átköltöztették a bútorzatot és a játszóteret. A csíkfalvihoz hasonlóan a búzaházi iskola felújítására is folyamatban van a közbeszerzés, de az épület állaga miatt nem kaptak közegészségügyi engedélyt, ezért egy magántulajdonban levő épületet béreltek ki, amelyet az óvónő és a munkások segítségével felújítottak, berendeztek. Jobbágyfalván is közbeszerzés alatt áll az elemiiskola-építés projektje, addig az elemisták és óvodások közösen használják az óvodaépületet. Itt most egy termet meszeltek ki, a nyáron lefestették a kerítést és a játszótéri eszközöket.


Munkások és diákok egy épületben

Van olyan tanintézmény is, ahol folyik a felújítás, de az osztályok nem vagy csak részlegesen költöztek el, mint Nyárádremete községben, ahol a községközponti, a vármezői és mikházi iskolák rendben vannak, ám munkálatok folynak a köszvényesi iskolánál. Itt a katolikus egyház ruház be, de mindeddig csak az épület egy kisebb szárnyát újították fel, hátravan azonban még kettő. Mivel az elmúlt tanév sem volt zavartalan a munka miatt, most sem számíthatnak másra, bár megtesznek mindent, hogy elférjenek egymás mellett a munkások és diákok, ugyanakkor a diákok biztonságát is szem előtt tartsák. Nem könnyű, de most van alkalom a beruházásra – ecsetelte a körülményeket Kacsó Zsuzsánna Tünde községi iskolaigazgató.

Nyárádmagyarós községben is hasonló a helyzet. A selyei iskola rendben van, de Torboszlóban folyik az óvoda felújítása, ez idő alatt az oktatás a kultúrotthon klubhelyiségében zajlik. A 600 ezer lej értékű beruházást előreláthatólag októberben befejezik, akkor a gyerekek visszaköltözhetnek a helyükre. Nyárádmagyaróson is elkezdődött az általános iskola korszerűsítése, bővítették az épületet; a felső szinten készen áll négy tanterem és a tanári szoba, így elkezdődhet az oktatás, de egyelőre két váltásban fognak járni a diákok. A javítás ideje alatt az óvodai oktatás a helyi gyermekfoglalkoztató központban fog zajlani. A kétmillió lejes kormányberuházást az idén befejezik, ezért csak két-három hónapig kell elviselni ezt az állapotot, azután húsz évig nem kell majd a tanintézetek épületeihez nyúlni – számolt be a helyzetről Kacsó Antal polgármester.