2021. szeptember 24., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Díjesőben

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 2021-es évfolyamának ballagási ünnepségéről szóló előzetes beszámolóban közöltük, hogy június 2-án 292 diák mondott búcsút diákéveinek az iskolában elkezdett, a Vártemplomban folytatott, majd a marosvásárhelyi vár udvarán megtartott rendezvényen. A hozzátartozók népes táborának a jelenlétében az osztályfőnökük vezetésével a színpad előtt kialakított térre bevonuló nyolc bolyais és két kollégista osztály diákjait az igazgatók, tanárok és meghívottak látták el biztató útravalóval, és értékelték díjözönnel teljesítményüket.


Fotó: Bodolai Gyöngyi„Kívánom, hogy váltsátok valóra álmaitokat, és eredményes és sikeres életnek örvendjetek. Ne feledjétek el, hogy teljes mértékben tőletek függ, hogy miképpen oldjátok meg az élet adta feladatokat, nektek kell eldöntenetek, hogy miképpen tudjátok hasznosítani mindazt, amit az iskola adott nektek. Az együtt töltött négy év csak egy kis ízelítő volt a pontos és rendszeres munkára, a kölcsönös tiszteletre, az emberséges és őszinte viselkedésre” – hangzott el Mátéfi István, a Bolyai középiskola igazgatójának útravalójában annak az évfolyamnak, amely a járványhelyzet miatt a legerősebben érezte meg a mozgalmas bolyais diákélet hiányát. Majd a tanár kar nevében az igazgató köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért.

„Végre megszabadulhattok a kötöttségektől, a felelésektől, a dolgozatírásoktól, de ide kötnek az emlékek, a csínytevések, a barátok, a szerelmek. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagynak mindenkiben… Sokszor nem volt egyszerű veletek, kerestétek a határaitokat, és lázadó kamaszként próbáltátok kitágítani őket” – mondta Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója. Majd hozzátette, hogy mindez szükséges volt ahhoz, hogy diákjaik kis felnőttekké váljanak, álmok helyett célokkal, remények helyett elszántsággal. A búcsú pedig egyben a köszönet ideje is, de immár előre kell tekinteni a jövendő, a célok felé, amihez Isten áldását kérte a ballagók számára.

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes Goethe szavait idézte arról, hogy a legtöbb, amit tanárokként és szülőkként a gyermekeinknek adni lehet, a gyökerek és a szárnyak. „A gyökerek a biztos támpontot, a szárnyalás magát az életet jelenti.” 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere reményét fejezte ki, hogy véget ért a maszkos korszak, majd visszatekintve a saját ballagására, fogalmazta meg, hogy számára mennyire fontos volt a Bolyai iskola, ahonnan indult. A végzősöknek pedig azt a tanácsolta, hogy bár több száz éve a vásárhelyi diákok más városokba, külföldre mentek tanulni, de egy dolgot nem felejtettek el: hogy honnan indultak, és hova kell visszatérniük. Majd hozzátette, a cél az, hogy Marosvásárhely egy olyan várossá váljon, ahova a fiatalok szívesen jönnek haza. A polgármester szavait erősítette meg Kovács Mihály Levente, a megyei tanács alelnöke is, aki azt tanácsolta a ballagóknak, akik mindennél jobban várták, hogy hosszú szünet után megkezdődjön a tanítás, hogy menjenek, tanuljanak, szerezzenek tapasztalatot, majd jöjjenek haza. 

„A hívő ember nem valamiben, hanem valakiben reménykedik: a mindenható, élő, szent igaz Úristenben, az ő szavában, igéjében, ígéreteiben – mondta Jakab István református lelkész, a Maros-mezőségi Egyházmegye esperese, aki arra biztatta a ballagókat, hogy hálával és reménységgel induljanak tovább. 


Fotó: Bodolai GyöngyiAz ünnepségen jelen volt Szekeres Zsolt, az Amerikai Magyar Koalíció kincstárnoka és az Amerikai Emberjogi Alapítvány elnöke, aki Laurer Edit, a koalíció tiszteletbeli elnök asszonyának üzenetét közvetítette. 

Hogy tehetséges fiatalok végeztek ebben az évben is, a diákok tartalmas, szépen megfogalmazott beszéde is bizonyítja. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjainak útravaló üzenetét László Zsuzsanna (XII. C osztályos tanuló) mondta el, a Református Kollégium diákjainak gondolatait Vajda Kinga Krisztina (XII. beta) osztotta meg a közönséggel. A XI.-es diákok elköszönő, biztató szavait a bolyais Tóth Melinda (XI. B) és a Református Kollégium diákja, Szász Szonát (XI. beta) olvasta fel. 

Az ünnepségen Hajdú Zoltán, a Bolyai középiskola aligazgatója ismertette összesítve és külön-külön is a tanulmányi eredményeket, és vezette a díjazás hosszú folyamatát. A Bolyai líceum nyolc osztályának 229 végzős diákja közül 184-nek volt 9-es fölött a tanulmányi átlaga, és nyolcan végeztek 10-es általánossal. A Református Kollégium 63 diákja közül 36-an értek el 9-es fölötti tanulmányi átlagot. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum évfolyamelső diákja Cozma Paula Sophia XII. F osztályos tanuló lett 9,94-es tanulmányi átlaggal, akit dr. Benedek Theodora felajánlásával a Teleki–Benedek Alapítvány 1.500 lejes pénzjutalomban részesített.

A Református Kollégium évfolyamelső tanulóját, Szabó Iringó XII. beta osztályos végzőst, aki 9,66-os tanulmányi átlagot ért el, a Marosvásárhelyi Református Kollégium Egyesülete 1.000 lejes jutalomban részesítette, amit Benedek Zsolt igazgató adott át. 

Ezt követően a hagyományos díjak kiosztása következett. Az Amerikai Magyar Koalíció, amelynek célja a világon élő tehetséges magyar fiatalok kiemelkedő teljesítményekre való ösztönzése, a 2018/19-es tanévtől két tanulmányi és egy közösségi díjat alapított a Bolyai iskola számára. A ballagóknak járó tanulmányi díjat (1.000 amerikai dollár) az idei évfolyamból Szilágyi Sándor Zsolt XII. E osztályos tanuló vehette át. A sokoldalú közösségi tevékenységért járó díjat (500 dollár) hasonló eredményeik alapján az idén Nagy Attila XII. F és Szepessy László XII. A osztályos tanulók kapták. 

Az iskola neves magyartanára emlékére alapította a „Bolyais nyolcvanasok” alapítvány a magyar nyelv- és irodalomversenyeken jól szereplő, tehetséges diákok elismerését célzó Kozma Béla-díjat. A 100.000 forint értékű jutalmat Biró Sára Gyopár XII. D osztályos tanulónak adta át Sipos Levente, az alapítvány képviselője. 

Az egykor Washingtonban élő Györffy család díjait, amit szülei emlékére fiuk biztosít, Markovits Boróka XII. B (I. díj: 1200 lej), Kotirlan Ágnes XII. B (II. díj: 800 lej) és Orbán Boglárka XII. B (III. díj: 500 lej) valamint a Református Kollégiumból Balogh Tímea XII. alfa (szintén 500 lej) vehette át kiváló tanulmányi eredményei jutalmául. 

Az Albert Attila, volt bolyais diák alapította Bioeel-díjakat a következő diákoknak adták át: I. díj (1000 lej) a matematika és fizika területén elért kiváló eredményeiért: Babos Dávid (XII. G), II. díj (500 lej), Kovács Apollónia Leona (XII. E), Mikó Ágnes Anna (XII. G) és a természettudományok területén elért kiváló eredményeiért Ludescher Júlia (XII. A).

Az erdélyi származású, kiváló tudós Barabási Albert László alapította fizikadíjban a fizikaversenyeken a legjobb eredményt elért Dee Lukács András Gergely (XII. G) részesült.

A Maros megyei RMDSZ szenátorai és képviselői (Csép Éva Andrea, Novák Zoltán Csaba és Császár Károly Zsolt) által biztosított 200 lejes különdíjban Peres Gyula Dávid (XII. H), Balogh Sarolta (XII. C) és a Református Kollégiumból Mátyás Anita Gabriella (XII. alfa), valamint Barát Áron (XII. beta) részesült. 

A Csiha Kálmán Templom és Iskola Alapítvány az idén is jutalmazta a Református Kollégium három végzősét, akik a legjobb eredményt értek el a négy év alatt: Szabó Iringó (XII. beta) 1.000 lejes, Csécs Krisztina Mónika (XII. beta) 600 lejes, Bodó Gyöngyi Gabriella (XII. beta) 400 lejes jutalmat vehetett át. 

Az egykori református kollégista emlékére alapított Dr. Pethő Attila-díjat Ábrám Zsuzsa XII. beta osztályos tanulónak ítélte meg a kuratórium, számtalan vetélkedőn elért jó eredményeiért. 

A 300 lej értékű Dr. Csőgör István-díjjal értékelték a kollégium XII. beta osztályos diákjának, Joó Ildikónak az iskola közösségét szolgáló, szellemiségét gazdagító magatartását és jó tanulmányi eredményeit. 

Az iskola neves tanárának emlékére egykor létrehozott Koncz József-díjat 101 év után a kollégium tanári karának adakozásából folytatják tovább, és két diákot jutalmaztak 300 lej értékű díjjal: Kovács Ferenc István XII. alfa és Vaida Beáta XII. beta osztályos tanulókat. 

Az idén először kiosztották a szülői bizottság részéről a Bolyai Collégium Alapítvány díjait. A sport, a művészetek és egyéb változatos területen elért kiemelkedő eredményekért tízen vettek át érdemoklevelet és Bolyai-plakettet. 

Jakab Barna sporttanár a Primer Electro cég emlékplakettjével jutalmazta a különböző sportágakban eredményes végzősöket. A Sirius Kosárlabdaklub támogatásával „Élen a sportban – Élen a tanulásban” serleget, dicsérő oklevelet és a Bolyai Collegium Alapítvány 250 lejes pénzjutalmát vette át Osvát Katalin (XII. G atlétika) és Kucsi Norbert (XII. G kosárlabdázó). Az Év Sportolója serleget és a vele járó 200 lejes jutalmat Szabó Nikolett (XII. B) és Fodor László Carlos (XII. G) kiváló sportolók kapták.

Ezenkívül se szeri, se száma nem volt a díjaknak. 

Elismerő oklevelet kaptak a Transz Bolyai rádió szerkesztői, a zenekör tagjai, a Bolyai líceum kórusának tagjai, a Refi Karaván együttesben részt vevő zenész diákok, a kollégium Sola Gratia kórusának tagjai, az iskola néptáncosai, a diákszövetségben aktív végzősök, a kollégium diákpresbitériumának tagjai, a színjátszó diákok, a Tentamen diáklap szerkesztői, a Filmtekercs klub szakkörében tevékenykedők. 

A Bolyai líceum igazgatósága különdíjban részesítette Tolvay Rebeka Angyalkát (XII. F), az idei kicsengetési kártya tervezőjét. 

A ballagás ünnepélyes pillanatát jelentette a zászlók és kulcs átadása.

Végül a műsort vezető Forgó Erika tanárnő felkérte Lukács Vilmos iskolalelkészt, hogy adja áldását a ballagó diákokra, majd Hamvas Béla szavaival búcsúzott a ballagóktól: „Most eredj és élj, mert a világ a tied!”