2020. augusztus 15., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az összefogás csodákra képes

 Megmozdult a világ – összegezte tömören lapunknak az elmúlt napok történéseit Nagy Csaba héderfájai református lelkipásztor annak kapcsán, hogy vasárnap a gyülekezet úgy döntött, visszaépíti a szombaton hajnalban leégett haranglábat.

 Szombatra virradóra tűz martalékává vált a héderfájai református gyülekezet haranglába az éjszaka 2 óra után történt szándékos gyújtogatás következtében; harangjai megolvadtak, a faépítményből csupán néhány üszkös gerenda és a harangok tartószerkezete maradt meg. Az előzetes becslések szerint a gyülekezetet ért anyagi kár értéke eléri a 100 ezer eurót.

Az első megdöbbenésből felocsúdó héderfájai reformátusok vasárnap rögtönzött közgyűlést tartottak, ahol a gyülekezet megfogalmazta azon óhaját, hogy a haranglábat eredeti állapotában szeretnék újjáépíteni. Tekintettel a közösség korlátozott anyagi helyzetére, úgy döntöttek, adománygyűjtést szerveznek.

A magyar kormány felvállalta az elolvadt harangok újraöntetését
  Fotó: Facebook.com/Vetési László

  Óriási az együttérzés 

 Az elmúlt néhány nap alatt hihetetlenül megmozdult a világ a héderfájai borzalmas látvány hatására – mondta el lapunknak a lelkész. Számtalan bátorító szót kapott ismerősöktől és ismeretlenektől, lelkésztársaktól, kolozsvári teológusoktól, egyházi és világi intézményektől, a magyar kormánytól. Természetesen a jó szó mellé sokan anyagi felajánlásokat is tettek: hazai és magyarországi személyektől kezdve Amerikáig, ahová ugyancsak eljutott az őket ért csapás híre. A Maros megyei RMDSZ felvállalta a harangláb újjáépítéséhez szükséges terv elkészítését, már egyeztettek is egy marosvásárhelyi tervezőirodával – adta hírül Péter Ferenc elnök, aki arra hívott fel mindenkit, csatlakozzon az adománygyűjtéshez. 

„Közösségünk összefogó ereje megkérdőjelezhetetlen. Mindig újrakezdjük, mindig újjáépítjük, sosem adjuk fel” – üzente a világhálón a politikus. Ehhez kapcsolódóan egy ácspallércsoport, amely nyári jótékonysági célú munkatáborokat szervez, felajánlotta, hogy idén Héderfájára jönnének, és segítenének a harangláb építésében. Segítséget ígért Küküllőszéplak és a testvértelepülések, az anyaországi Szászberek és Hédervár, valamint a szlovákiai Éberhárd is. A legnagyobb eddigi felajánlás azonban a magyar kormány részéről érkezett, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irodave-

zetője arról értesítette a héderfájai lelkészt, hogy a kormány felvállalja a két harang újraöntetését, ehhez a lelkésznek egy székelyudvarhelyi öntödétől hamarosan árajánlatot kell kérnie, és költségvetést kell készítenie, és azt fel kell terjesztenie az államtitkárhoz. Így a harangok kérdése megoldottnak látszik, de még rengeteg részletre kell figyelni, hiszen nem valószínű, hogy akad olyan vállalkozó, aki minden munkafázist (alapozás, építkezés, toronysisak, harangok elhelyezése, villamosítás) meg tud majd oldani.

Nagy az együttérzés – fogalmazta meg a lelkész, sosem hitte volna, hogy ekkora összefogásnak lehetnek tanúi. Ők csak az Erdélyi Református Egyházkerülettől és a Küküllői Református Egyházmegyétől reméltek némi támogatást, de a jelenleg körvonalazodó helyzetkép minden várakozást felülmúlt. 

 Kevés a pénz, de az adat is 

 Küküllőszéplak község polgármesteréről, Szakács Bélától megtudtuk, számos visszajelzés érkezett hazai és külföldi ismerősöktől és külföldön dolgozó helyiektől, hogy adományozni szeretnének a nemes célra, ezért az egyházközség közzétette azokat a számlaszámait, amelyekre bárki adományokat juttathat az 1862-ben épült és szombaton leégett harangláb újjáépítése céljából. A felajánlásokat a Román Kereskedelmi Bank dicsőszentmártoni egységében nyitott számlákra lehet utalni. Az ehhez szükséges adatok: Parohia Reformată Idrifaia, Banca Comercială Română, Sucursala Târnăveni, RO83 RNCB 0194 1488 9651 0001 (RON), RO56 RNCB 0194 1488 9651 0002 (EUR), RO45 RNCB 0194 1488 9651 0006 (HUF). Mindenki adományát elfogadják, akit a lélek erre indít, hiszen nem kevés pénzbe fog kerülni a helyreállítás, az első becslések 50 ezer euróra tették a kárt, valójában azonban ennek a kétszereséről van szó – tudtuk meg a lelkésztől. Jó hír az is, hogy kiszállt Héderfájára a biztosító is, felmérte a helyzetet, a gyülekezet pedig kártérítésben reménykedik, hiszen az egyházkerület minden épülete biztosítva van – tette hozzá.

 Hogy a romok eltakarítása mikor történik meg, azt még nem tudják. Egyrészt meg kell várni, hogy a tervező megvizsgálja, megmérje a harangláb megmaradt üszkös gerendáit, szarufáit, a csillagot, sisakot, hogy ezek alapján állapítsák meg a leendő új építmény magasságát. Sajnos nem készültek felmérések a haranglábról, csupán néhány fénykép és Debreczeni László 1920-as években készült ceruzarajzai alapján kezdhetik el az építkezést. 

A templomot néhány éve alaposan felmérték, hiszen felújításba kezdtek, de az azelőtt tatarozott haraglábat nem dokumentálták, hiszen nem gondolták volna, hogy ilyen helyzetbe kerülnek – részletezte Nagy Csaba. Másrészt jelenleg a helyszínt nem lehet gépjárművekkel megközelíteni, ezért vagy alaposan le kell kövezni az oda vezető kijárót, vagy meg kell várni a tavaszt. A polgármester hozzátette: a nagy összefogás bizakodással tölti el őket, így elindítják a szükséges eljárásokat, és remélik, nem lesz bürokratikus akadálya a harangláb újjáépítésének.

  Még mindig sokkhatás alatt 

 A lelkész azt is bevallotta: sem ő, sem a gyülekezet nem tudott magához térni az elmúlt napokban, annyira hatással volt rájuk a hétvégi tragédia. Rengeteg munka van mögöttük, templomot és parókiát javítottak, ravatalozót építettek, mégis nyugodt időszak volt a gyülekezet életében, de a békés napokat megzavarta egy eszelős helyi személy tette. Az addig csendes faluban a szombat hajnali gyújtogatás gyanúsítottjának letartóztatása után sem csillapodtak a kedélyek, az emberek továbbra is félnek, a településen pedig rengeteg rendőr és csendőr próbálja biztosítani a nyugalmat.

 Ezt megerősítette lapunknak a polgármester is: hiába próbálja nyugtatni a lakosságot, és hiába tartoztatták le a gyújtogatás gyanúsítottját, az emberek még mindig tartanak valamitől, a településen pedig állandóan járőröznek a rend őrei, mert nem lehet tudni, hogy volt-e tettestársa a gyanúsított fiatalembernek.