2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Pénz és szerződés van, kezdődhet a munka

Még az idén meg szeretne valósítani néhány kisebb, de fontos beruházást Ákosfalva község önkormányzata. Mindenik tervre el van különítve a pénz a helyi költségvetésben, és aláírták a szerződéseket a kivitelezőkkel.

A közeljövőben fel fogják használni azt a pénzalapot, amelyet az utcák, utak javítására, korszerűsítésére különítettek el az idei helyi költségvetésben – tudtuk meg Osváth Csaba polgármestertől, aki három célpontot jelölt meg erre az évre. Az egyik a Nyárádszentbenedeket és Harasztkereket összekötő 41-es községi út javítása, azaz kátyúzása, ez szükséges és hasznos, hiszen a bekötőutat mintegy húsz éve korszerűsítették, azóta nagyobb javítást nem végeztek rajta.

Harasztkeréken a Szőlőhegy utcát szeretnék korszerűsíteni, aszfaltozni, amit már 2010-ben belterületté nyilvánítottak. Ez nem egy mezei út, mindig faluutca volt, valamikor ezen szállították be a terményt, gyümölcsöt a domboldalról a termelőszövetkezetbe. Az utca és a körülötte levő területek belterületnek számítanak, és eljött az ideje, hogy a falunak ezt a szegletét is fejlesszék. Van lakossági igény, kérés, hogy a Szőlőhegy utcát végre korszerűsítsék, hiszen ezek a területek is felértékelődtek, elkezdtek az emberek itt  telkeket vásárolni, fiatalok is szeretnének építkezni, családot alapítani, s ez támogatást érdemel. Ha lesz korszerű út, az fejlődést jelent, ez az utca is benépesül – mondja meggyőződéssel a polgármester. Az utca azért is fontos, mert összeköti a Templom és a Király utcát az egykori termelőszövetkezettel.

Minden évben úgy osztják el a helyi költségvetési összegeket, hogy jusson pénz azoknak az utcáknak, utaknak a korszerűsítésére vagy javítására is, amelyeket eddig nem tudtak belefoglalni valamilyen fejlesztési programba, és a helyi forrásokból sem jutott rájuk. Az elmúlt években Kisgörgényben és Vajában dolgoztak ezeken, ezért Ákosfalvára és Harasztkerékre csak most került sor – magyarázta a községgazda.

Ákosfalván a ravatalozóhoz vezető utcát aszfaltozzák le nemsokára

Fotó: Osváth Csaba


A ravatalozó is utcát érdemel

Ákosfalván le szeretnék aszfaltozni azt a bekötőutcát, amely a nemzetközi úttól a temető aljában álló ravatalozóig vezet. Ez abban az esetben lesz igazán hasznos, ha a faluközösség, a református egyházközség, a lelkész és presbitérium végül úgy dönt, hogy beindítja a ravatalozót. A polgármester megígérte, hogy korszerű út épül ide, és ezt meg is teszik az idén, ahogy az időjárás lehetővé teszi, hamarosan elkezdenék a munkát, hiszen aláírt kivitelezési szerződésük van rá. Régóta várja a lakosság, ahogyan a ravatalozó befejezését is, de az egyház még nem tett meg minden szükséges lépést – véli az elöljáró, hozzátéve, hogy voltak pályázati lehetőségek, az önkormányzat is mintegy tíz éve ír ki támogatási forrásokat. A lakosság adakozott, az építkezést cégek, vállalkozók is támogatták, de az épület valamiért még mindig nincs kész. Persze, ehhez nemcsak a református egyháztól vár nagyobb odaadást, összefogást, hanem a többi helyi felekezettől is, hogy végre az épület elkészüljön. Lejárt annak az ideje, hogy otthonról temetik el az elhunytat, és az sem helyes, hogy más település ravatalozójának hűtőkamrájában helyezzék el a holttestet, hogy majd a temetés napján szállítsák vissza az adott faluba, ezért minden támogatást próbáltak megadni a község összes településén, hogy a közösségek saját ravatalozót építhessenek. Ebben a folyamatban Ákosfalva valamiért lemaradt a többiektől, pedig közegészségügyi szempontból sem megfelelő, ugyanakkor az otthonról való temetéseket azért is meg kellene szüntetni, mert forgalmi veszélyt jelentenek: a nemzetközi utat kell használnia a gyászmenetnek, hogy a halottat kikísérje a temetőbe.


Kamerákat szerelnek fel

Azt is elújságolta a községvezető, hogy hamarosan 51 térfigyelő kamerát szerelnek fel a községben, minden településen. Az eszközöket a falvak ki- és bejáratánál, különböző utcákban, köztereken, forgalmasabb pontokon helyezik el, már csak néhány engedélyre van szükség hozzá. Nem mondhatni, hogy a községben elharapózott volna a bűnözés vagy különösebb rendbontásokra került volna sor, de oda kell figyelni a lakosság közbiztonságára. A kamerák felvételei a helyi rendőrséghez jutnak, ott több nagyobb képernyőn lehet figyelni, hogy hol mi történik, és szükség esetén közbe lehet lépni – részletezte Osváth Csaba.