2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egy évszázadnyi szolgálat után lemondtak a vályogtemplomról, s helyette maradandó istenházát építenének a bői reformátusok. Erről számolt be Gáspár István, a székelytompai missziói református egyházközség lelkésze.


A lelkész 2002-ben került az egyházközségbe, akkor a bői templom nagyon rossz állapotban volt, az úrasztalától az ég is látszott, de új építkezésre gondolni sem lehetett. A gyülekezetnek volt némi megtakarított pénze, abból 2004-ben kijavították a falakat, alábetonozták az épületet. Ám ez csak pillanatnyi megoldás volt, az épület állaga tovább romlott, a torony szerkezete meggyengült. Új torony helyett arra gondoltak, hogy új templomot kellene építeni, hiszen a jelenlegi nem időtálló. A hívek helyeselték az ötletet, de az anyagiakat csak külső forrásból lehet fedezni, hiszen a 36 lelkes gyülekezet anyagilag nem, csak közmunkával tudná ezt támogatni.

Időtálló lenne

A tervek elkészültek, az engedélyeket beszerezték, de az egyházkerület nagy templomjavítási programjába a templomépítés nem fért bele. Idén februárban a lelkész pályázatot nyújtott be a vallásügyi államtitkársághoz (a támogatásért köszönettel tartoznak Császár Károly szenátornak és Borbély László volt miniszternek), ahonnan pozitív választ és 100 ezer lej támogatást kaptak. Október első felében lebontották a régi templomot, a következő lépés a tereprendezés, alapásás, kiöntés és a betonpadlózat volna, és még némi építőanyagra is futná. Az új templom várhatóan jövőben fedél alá kerül. Az eddiginél alig nagyobb, 100-120 négyzetméter felületű hajlék ugyanoda épül, ahol elődje állott, de más lesz a torony elhelyezése, és maradandó, időtálló épület lesz.

Bőre csak most került sor, hiszen először a székelymosoni műemlék templomot kellett felújítani, utána következett a székelytompai istenháza felújítása, jelenleg pedig folyamatban van a nyárádgálfalvi épület újítása – sorolta a lelkész.


Ravatalozó is épül

Székelysárdon elkezdődött a ravatalozó építése. Az épület helyét a református templomkertben jelölték ki, mivel ide közel van a református és ortodox temető is. A lakosság közmunkában, kézi erővel ásta ki az alapot, a területrendezésben gépi munkával besegített az önkormányzat. A munkában részt vettek más felekezetű és nemzetiségű lakosok is. Az idénre az alap és az aljzatbeton megöntését ütemezték be, de már a falak építése is elkezdődött.

 Az épületet a református egyházra telekelik, de az egész falu használatára – már aki önkéntes adománnyal is hozzájárul, aki pedig nem, az később díj ellenében használhatja. Az önkéntes adományt 100 lejben állapították meg, a munka kezdetén 10 ezer lej össze is gyűlt, a tavasszal újabb gyűjtést szerveznek, ugyancsak 100 lejes összeggel. Az önkormányzat építőanyagot ígért, a lakosság közmunkában építi fel a ravatalozót, befedését pedig két helyi ács fogja levezetni. Az épület mintegy 130 négyzetméter felületű lesz.