2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Új kötelező szabályokat vezettek be

Március elsejétől lehet pályázni a 2022-es mezőgazdasági évi támogatásra

Március elseje és május 16-a között lehet benyújtani a támogatási kérvényeket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA). Az idei eljárás újdonsága, hogy egyetlen kérvényt kell kitölteni, amelyet kizárólag online (IPA-online rendszerben) lehet továbbítani az ügynökséghez. 

A gazdáknak először le kell ellenőrizniük a területükre vonatkozó adatokat a polgármesteri hivatalban, majd ezután kell engedélyezzék a helyhatóságoknak, hogy továbbítsák a mezőgazdasági jegyzékben levő információt. A gazdáknál levő, a terület tulajdon- és/vagy használati jogára vonatkozó dokumentumok (bérleti szerződés, tulajdonjog-átruházás stb.) érvényesek kell legyenek. Ezeket az okiratokat a kérvény benyújtása előtti időszakban kell elkészíteni. Az állatállományra vonatkozó igazolványokat (a fajtaregiszterek adatait) a szakintézmények (akkreditált egyesületek, vagy megyei állattenyésztési hivatalok) elektronikusan továbbítják az APIA-hoz az érintett gazda értesítését követően. Az adatok ellenőrzése, napirendre hozása az állattenyésztők kötelessége. Az adatokat az IPA-online rendszerben való továbbítás előtt aktualizálni kell. Az adatok valóságáért a gazda és esetenként a bizonylatokat kibocsátó hatóság felel. Azoknak a gazdáknak, akik már szerepelnek a rendszerben, csak az előző évben leadott és ettől eltérő adatokat kell napirendre hozniuk, ezzel is megkönnyítik a pályázatot, ugyanis nem kell újra kitölteni a kérvények azon rovatait, amelyekben nem történt módosítás. A megyei APIA-hivatalnokok felveszik a kapcsolatot a gazdákkal, mielőtt lezárnák a kérvényezési folyamatot, illetve beütemezik az érintetteket a kérvény és az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. Az idéntől elfogadják az elektronikus aláírást is. Ebben az esetben az a gazda, aki élni akar ezzel a lehetőséggel, szándékáról sms-ben vagy e-mailen kell értesítse a dossziét kezelő APIA-alkalmazottat. Mind a kérvényt, mind a nyilatkozatokat a kérvény elektronikus formátumban történő véglegesítése után, a benyújtás napján (dátumakor) kell aláírni. Amennyiben a gazda a kérvényt és a nyilatkozatokat e-mailen vagy az IPA-online rendszerben továbbította az APIA-hoz, vállalja a feltöltött adatokért a felelősséget. Amennyiben a gazda nem vállalja az elektronikus aláírást, akkor engedélyeznie kell az APIA-alkalmazottnak, hogy a kérvényező saját felhasználó nevének és jelszavának a használatával a kérvényt és a nyilatkozatot kinyomtassa az APIA hivatalban, az iratokat legkésőbb 2022. szeptember 30-ig az igénylőnek személyesen az APIA székhelyén alá kell írnia. Fontos, hogy a kérvények véglegesítése után, a feltöltés előtt ellenőrizzék az adatokat. 

Romániában a gazdák földalapú, visszaosztott, valamint a termények után járó, illetve a gazdálkodási mód szerinti (környezetkímélő, klíma, fiataloknak, kisebb farmereknek, illetve növénytermesztésre és állattenyésztésért járó társult) támogatásokban részesülhetnek. A vidékfejlesztési alapból folyósítják a környezetkímélő és a klímaváltozás hatásait csökkentő, valamint az ökológiai gazdálkodásért, illetve valamilyen természeti katasztrófa által sújtott övezetnek is járó támogatást. A helyi költségvetésből fedezik a növénytermesztésre és az állattenyésztésre szánt nemzeti átmeneti támogatást. 

Az európai és a hazai törvényeknek megfelelően a gazdák egész évben kötelesek a környezetkímélő mezőgazdaságra vonatkozó előírásokat betartani az általuk támogatásra igényelt parcellákon a terület nagyságától és attól függetlenül, hogy használják-e vagy sem. 2022-ben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 1,91 milliárd eurót szánnak a mezőgazdaság támogatására.

Az idéntől új kötelező feltételeket is figyelembe kell venni, ugyanis a 2022-es mezőgazdasági évre szánt támogatások igénylésekor új környezetvédelmi feltételeket kell betartsanak a gazdák ahhoz, hogy megkapják a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség által átutalandó összegeket. Többek között be kell tartsák a műtrágyák tárolására, használatára (SMR 1), valamint a talajvíz nitrátszennyezésének megakadályozására (GAEC 1) és a folyóvizek mentén zöldfolyosók (védősávok) kialakítására (amennyiben területük határos ilyennel) vonatkozó előírásokat. 

A talajvízszennyezés megelőzésére vonatkozó szabály elsősorban a trágyatárolásra, -használatra vonatkozik, továbbá el kell készíteni és figyelembe kell venni a műtrágyázási, illetve szervestrágyázási programot. Azokban a nagy gazdaságokban, ahol öntözőrendszer segítségével trágyáznak, agrokémiai tanulmányt kell végezni, és ennek megfelelően használni a műtrágyát, különös figyelmet fordítva a folyóvizek, az ivóvizek és víztározók közelében. Az említettekre vonatkozó dokumentumokat naprakészen kell vezetni, és három évig meg kell őrizni. Amennyiben a szántóföld valamelyik oldala folyó mentén van, a meder közelében szigorúan tilos a trágyázás (műtrágyázás és a szerves egyaránt). Ilyen helyen a terület dőlésszögétől függően – 12%-os alatt 3, ennél nagyobbnál 5 méter széles zöldfolyosót (védelmi zónát) kell kialakítani, ahol (a zöldövezetben is) szigorúan tilos a műtrágyázás. 

A támogatással kapcsolatos információk (támogatási lehetőségek, térképek, a vidékfejlesztési támogatásokra jogosulthelyi közigazgatási egységeknél levő jegyzékek, a pályázati útmutatókkal) a következő elérhetőségeken tanulmányozhatók: www.apia.org.ro, www.madr.ro és www.pndr.ro.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató