2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Áldás a Református Kollégium és a Bolyai líceum új épületére

Az alsó tagozatos osztályokat befogadó új épületegyüttessel bővül a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Szimbolikus helyszínen a volt Európa – előtte 4-es számú és még korábban zsidó általános iskola – Horea (Baross Gábor) utcai „megüresedett, elárvult” épülete alakul át 15 osztálytermet és a működéshez szükséges helyiségeket magába foglaló korszerű iskolaépületté. Ennek alapkövét és a jelenlegi egyházi és világi helyzetet tükröző időkapszulát július elsején helyezte el Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Benedek Zsolt, valamint Hajdú Zoltán iskolaigazgatók. 


Jelképes helyszín

A helyi és országos hivatalosságok mellett az ünnepségen jelen voltak a Marosvásárhelyen ülésező Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésének tagjai, dr. Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke, valamint  a ROMUR RT. – amelytől az épületet vásárolták, és amely az újat felépíti – képviselői, továbbá Romeo Cuc műépítész, az épület tervezője. A jelképes helyszínt, ahol több mint száz évig iskola működött, Kató Béla püspök áldotta meg és szentelte fel.

Az eseményt jelenkori történelmünk újabb csodájának nevezte az ünnepséget vezető Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese. 

– Marosvásárhely életében fontos esemény, hogy az egyházi iskolahálózat fejlődése újabb állomáshoz érkezett – hangsúlyozta beszédében Soós Zoltán polgármester. – Akkor büszkélkedhetünk továbbra is azzal, hogy a Református Kollégium és a Bolyai Farkas líceum Erdély legjobb iskolái közé tartozik, ha ezek az oktatási intézmények tovább tudnak fejlődni. Iskoláink sok száz évvel ezelőtt az egyház berkeiben születtek meg, és a legjobb, ha jövőjük is az ő kezükben marad, mert több száz éven át bizonyították, hogy tudnak az ország, a nemzet és a közösségek érdekében cselekedni. Ezt a jogot senki se vegye el egyházainktól, mert ez a biztosítéka annak, hogy a jövő nemzedék egy olyan egészséges környezetben nő fel, amelyben mindenki tudni fogja a helyét, a feladatát, és hogy mit kell tennie közösségéért – mutatott rá. Majd kiemelte a hely szellemének üzenetét, miszerint a vásárhelyi zsidó hitközség kezdte el ezen a helyen az oktatást, ezért továbbra is fontos az együtt élő emberek kultúrájának összekapcsolódása. Nagy megtiszteltetés, hogy önkormányzatként hozzájárulhattak ehhez a fejlődéshez, amit folytatni kell azért, hogy Marosvásárhely nemcsak a Székelyföld, hanem Erdély magyar kulturális központja legyen, vonzó városként a fiatalok számára, hogy szívesen válasszák otthonuknak.

   Fotók: Barabási Ede


Új alapkőletétel 120 év után 

Ünnepi beszédében Kató Béla püspök emlékeztetett arra, hogy több mint 120 évvel ezelőtt, 1908-ban az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlésének helyszíne volt Marosvásárhely. Ezen az ülésen határozták el és teljesítették be a Református Kollégium új épülete alapkövének elhelyezését. Csodaszámba menő nagyszerű dolog, hogy egy évszázad múltával ugyanaz a közösség ugyanazt megteheti – hangsúlyozta.

Az erdélyi reformátusok mindig is iskolaalapítók, iskolafenntartók voltak. Már a reformáció óta biztosan tudta ez a közösség: ha nem tart fenn iskolákat, és nem terjeszti a széles tömegek körében az anyanyelvi írást és olvasást, akkor az alapvető feladatát, hogy Isten igéjét minden ember tanulmányozza, olvassa, és ezzel beteljesítse életét, nem tudja megvalósítani. Az iskolák létrehozására irányuló igyekezet Marosvásárhelyre is érvényes volt, hisz a település legrégebbi református tanintézménye a kollégium. Küldetésének a beteljesítésére az egyházkerület Magyarország kormányának a segítségét kérte, és meghallgatásra talált. 

De nem egyszerű ma építkezni még pénzzel sem abban a világban, amelyben élünk. Mivel a saját telek beépítése akadályokba ütközött, addig kerestek, kutattak, amíg találtak egy megfelelő helyet. Nem véletlenül vásárolták meg az épületegyüttest, ami a telekkönyvben iskolaként szerepel, hiszen 1890–1944 között a zsidó hitközség által felépített és működtetett iskola volt. Azé a közösségé, amelynek mindenét elvették, nemcsak a tárgyi emlékeit, a gyermekeket is, akiket, akárcsak a felnőtteket, az auschwitzi haláltáborba deportáltak. Kollektív elítélésük olyan seb és fájdalom, amire nincsen magyarázat, és ami sajnos ma is előfordulhat. Mivel ennek a múltnak elődeink révén mi is részesei vagyunk, bűnbánattal kell tekintenünk arra, ami akkor történt. Ezen a helyszínen emlékeztetnünk kell közösségünket és a környezetet, hogy soha többé ne forduljon elő egy népcsoport kollektív megbélyegzése, elítélése, elüldözése és megsemmisítése – figyelmeztetett a püspök, és köszönetet mondott a zsidó hitközség jelen lévő elnökének, azzal az ígérettel, hogy akik itt maradtak, úgy léphetik át az iskola küszöbét, mint akik hazamennek együtt emlékezni – tette hozzá.

Az egyházkerület vezetősége nevében kiemelte, hogy az egyház csak addig fog létezni, amíg iskolái lesznek, ezért nincs semmi fontosabb, mint az iskolák felépítése és fenntartása. A továbbiakban ismertette az alapkőre írt igét, a 127. zsoltár 4. versét: „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.” 

– Mi a gyermekeinkről így gondoljuk, hogy nélkülük nincs jövendő, ha nem tudjuk mindazt átadni nekik, amiben hittünk, amit megtanultunk, ahogyan éltünk. Ígérjük, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy ezen a helyen olyan gyermekeket neveljünk, akik ezt képesek elfogadni. A református oktatás soha nem volt diszkriminatív, kollégiumaiba befogadott bármilyen nemzetiségű tanulót, és továbbra is azt valljuk, hogy tiszteletben kell tartani minden gyermeknek az anyanyelvéhez való jogát. 

A „református Bolyai Farkas líceum” minden tanulója hozzánk tartozik – fogalmazott Kató Béla –, felelősséget vállalunk értük, és amikor felépül a 15 osztályteremből álló iskola, együtt fognak tanulni, fejlődni. A kitűnő eredmény, amit a Református Kollégium és a Bolyai Farkas líceum az idei vizsgákon együttesen elért, azt jelzi, hogy jó kezekben van az iskola jövője. Áldásunkra, segítségünkre mindig számíthatnak. Kérjük a város vezetését, hogy támogassák a szándékunkat. Nehéz volt engedélyt szerezni, és nem könnyű felépíteni sem az új épületet a folytonos drágulás, anyag- és emberhiány közepette, mégis az a cél, hogy jövő szeptemberben elinduljon az oktatás – ígérte a püspök. 

A továbbiakban Kató Béla megszentelte és áldását adta az időkapszula és az alapkő elhelyezésére. Áldást kért Marosvásárhely minden gyermekére, a szülőkre, a tanítókra, a lelkipásztorokra, a résztvevők pedig nemzeti imánk eléneklésével erősítették meg az áldás iránti kérelmet. 

Püspöki áldás


Nagy előrelépés

A ünnepség végén érdeklődésünkre Kató Béla püspök részletezte, hogy a telket szakaszosan fogják beépíteni. Az utcára néző frontot egy kétemeletes épület fogja lezárni, majd hátrafelé egy második, majd egy újabb tömb következik. A 15 osztályon kívül lesz sportterem és a többi szükséges helyiség is. 

Soós Zoltán polgármester megerősítette, hogy az egyháznak minden engedélye megvan, és ha az építők tartják az ígéretüket, 2023 szeptemberében az elemi osztályok a Református Kollégiumból és a Bolyai iskolából ott fogják megkezdeni a tanévet. Minden szempontból nagy előrelépés, ha a városnak újonnan épített, korszerű iskolaépületei vannak. Több iskolát felújítottak, ez az épület pedig a magyar oktatást fogja erősíteni – szögezte le, majd hozzátette: – Sajnos azt tapasztaljuk, hogy városszerte az osztályok létszáma csökken mind a román, mind a magyar tagozaton. Abban reménykedünk, hogy ez az irány megfordul, és Marosvásárhely vonzó várossá válik, ahova szívesen visszatérnek a fiatalok akár Budapestről, akár Londonból tanulni, családot alapítani, gyermeket nevelni. 

Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója szerint pedagógiai szempontból is jó dolog, hogy külön lesznek az elemi osztályok, mert a hatéves gyermekeknek a 18 éves fiatalokkal egy udvaron tölteni a szünetet nem volt egészséges. Az elemi osztályokat befogadó épület a központban van, és eleget tesz annak az igénynek, hogy minél közelebb legyen az anyaiskolához. Ha elkészül, a főépületben termek fognak felszabadulni, így a laborokat, kabineteket is a rendeltetésüknek megfelelően tudják majd használni, ami a minőségi tanítás szempontjából nagyon fontos. A középiskola emelt szintű idegen nyelvet oktató osztályai számára lehetővé válik, hogy a csoportoknak külön osztálytermeket biztosítsanak. 

– Továbbra is szükségünk van a 6-os iskola épületére, amit 13 évre kaptunk bérbe. A jövőben sporttermet, bentlakást és egy információs központot szeretnénk kialakítani. Végre eljutottunk oda, hogy a Református Kollégiummal együtt, mint a város legnagyobb iskolája, az igényeknek megfelelő helyszínen taníthassunk.

Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója: – A tervek szerint a Református Kollégium és Bolyai Farkas líceum 0-IV. osztálya költözik a jövő őszre elkészülő új épületbe, ami tíz osztályt jelent, és a többi teremnek is már körvonalazódik a rendeltetése. A felszerelés a legkorszerűbb lesz, tanítónőink jó hírnévnek örvendenek, és reménykedünk abban, hogy jövő ősztől az iskola udvara megtelik örömmel, az osztálytermekben pedig minden adott lesz a színvonalas oktatáshoz. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató