2020. szeptember 25., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kíváncsi diákok értékes dolgozatokkal

A román tanügyminisztérium a 2019–2020-as tanévben 18. alkalommal szervezte meg a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáját (TUDEK), amelyet 2019. december 6-8. között tartottak. 2002 és 2008 után újra a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont a rendezvénynek. Ez a szakasz egyben a Kutató Diákok Mozgalma által a 2019–2020-as tanévben meghirdetett Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciá- jának (TUDOK 2020) regionális fordulója volt.


 A konferenciára saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehetett jelentkezni, témamegkötés nélkül. A verseny célja a kutatómunka megismertetése, elterjesztése a diákok körében, és a tanulók ösztönzése minél egyedibb dolgozatok elkészítésére. Ez nem egy tantárgyverseny, hanem egy körültekintő munkát igénylő megmérettetés, ami szorosan összefűződik a jó előadókészséggel. Első lépésként a jelentkezők a megyei TUDEK fordulóra a kutatásukról szóló összefoglalót, az úgynevezett absztraktot kellett feltöltsék az online rendszerbe, ez egyben a TUDOK 2020 konferencián való indulás feltétele is. Az országos TUDEK fordulóra továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítottak össze, mint: biológia, orvos- és egészségtudomány, helytörténet és néprajz, történelem, oktatástörténet és művészettörténet, szociológia, társadalomtudományok, informatika, környezettan és környezetvédelem, irodalom és nyelvészet és nem utolsósorban a természettudományok szekció.

A konferencia tudományos elnöke dr. Soós Anna, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, a konferencia szervezői: Kovács Zoltán Zsolt kabinetigazgató (Oktatási és Kutatási Minisztérium), Szász Ágota tanárnő (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes (Maros Megyei Tanfelügyelőség), Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, Hajdu Zoltán igazgatóhelyettes, a Kutató Diákok Országos Szövetségének vezetősége és nem utolsósorban a Kutató Diákokért Alapítvány volt. A versenyt a Kárpát-medence öt magyar régiójában hirdették meg. 

 Értékel a zsűri


A TUDEK-en megközelítőleg 130 diák vett részt, közülük az országos forduló során a középiskolás diákok kétszemélyes csapatokban vagy egyénileg mérettettek meg. A versenyzők témájuknak megfelelően a kutatómunkájukat, felméréseiket tartalmazó prezentációval készültek, amelyek bemutatására tíz perc állt rendelkezésükre, ezt egy, a zsűrivel lefolytatott ötperces vita követte. A 81 dolgozatot a versenyre kitűzött tudományágak elismert szakemberei értékelték. 

A megkérdezett diákok beszámolói alapján a felkészülés két-három hónapot, ebből a prezentáció elkészítése egy hetet vett igénybe. A versenyre való felkészülés során a legnehezebbnek az információkiválasztás bizonyult, hisz több internetes felületen, könyvekben és levéltárakban megszerzett adatokat kellett csoportosítani, és kiragadni belőlük a releváns információkat, szem előtt tartva az időkorlátot is. A felkészülés legizgalmasabb részeként a felmérések eredményeivel való szembesülést emelték ki. A dolgozat összeállítása során a téma felvezetésétől – az általános tudnivalókon keresztül – saját kutatásukig kellett eljussanak, melyet kérdőívek segítségével végeztek. A kezdő fázisban a diákok irányítótanáraiktól és mentoraiktól kaptak segítséget. Ezután különböző osztályokban adták elő dolgozatukat, és hallgatták meg évfolyamtársaik véleményét.

A reggeli megnyitóra a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bolyai János termében került sor. Ezután néptánc következett, majd a versenyzők elfoglalták a szekciójuknak megfelelő osztálytermeket, és elkezdődhetett a megmérettetés.  Ebéd után a diákok ellátogattak a Teleki Tékába. Ez idő alatt a tanárok egy konferencián vehettek részt, melyet dr. Hajdu Zoltán mérnök, a Fókusz Öko Központ igazgatója tartott a klímaváltozásról, majd Kovács Bányai Réka bemutatóját hallhatták a Teleki-Bolyai Könyvtár történetéről és értékeiről.

 A programokat a díjazás követte. A szakértő zsűri minden esetben a szekciók létszámától függően választotta ki a Magyarországon szervezendő TUDOK-ra továbbjutó versenyzőket, akik az első és második, informatikából az első három helyen végeztek.

 Eredményre várva


Szociológia szekcióban első helyezést ért el Balázs Janka és Vorzsák Rebeka a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumból, dolgozatuk témája: A számítógépes játékok bűvöletében, az internet hálóiban, irányítótanáruk dr. Tódor Imre. Második lett Lukács Szilvia a Márton Áron Főgimnáziumból, dolgozatának témája: Nincs mit felvennem! A középiskolások „fastfashion” öltözködési szokásairól, irányítótanár  dr. Tódor Imre. Környezettan és környezetvédelem szekcióban első helyben Kristó Anita és Papp Boglárka végzett a Márton Áron Főgimnáziumból. Dolgozatuk témája: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Környezettudatosság és hulladékgazdálkodás diákszemmel, irányító- tanáruk dr. Tódor Imre. Második helyezettek: Gombár Anna és Székely-Varga Szilárd a Kolozsvári Református Kollégiumból, dolgozatuk témája: A háztartási szennyvizek ökotoxikológiai vizsgálata és tisztítása, irányítótanáruk Mihályfalvi Katalin. Természettudományok szekcióban első lett Pálfi Tamás és Székely Ferencz-Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Hővisszanyerés belsőégésű motorokból, irányítótanár Szász Ágota Judit. Második helyezett: Simon-Zsók Anett a Székely Miklós Kollégiumból, dolgozatának témája: A napra lehet nézni…, irányítótanár Pető Mária. Társadalomtudományok szekcióban első helyen végzett Imre Tamás a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: A tanulási motiváció csökkenésének okai a középiskolában, irányítótanárai Imre Márta és dr. Csiszér Zsuzsa. Második lett Tőkés Szilvia-Rita a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: A média manipulatív hatása a középiskolások életére, irányítótanára dr. Borsos Szabolcs. A biológia szekció első helyezettje Ravasz Dániel a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: Biológiai védekezés, fágok hatása a baktériumokra, irányítótanára Bálint István. A második helyezett Oltean Annamária a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: Koátiintelligencia, avagy a koáti a városi dzsungelben, irányítótanára József Éva. Orvostudomány és egészségtudomány szekcióban első lett Iernilă-Virág Roland és Lambing Ármin-István a kolozsvári  Báthory István Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Valóban pozitív hatással van-e az immunrendszerre a vörösszőlőmag-kivonat?; irányítótanáruk Kiss Annamária. A második helyezettek Ludescher Júlia és Sebesi Hanna a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Alvás és tanulás, irányítótanáruk József Éva. Informatika szekcióban első helyben végzett Deé Lukács András Gergely és Szilágyi Botond a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: A vakvezető sisak, irányítótanáraik dr. Domokos József és Jakab Irma-Tünde. Második helyen végzett Kiss Szabolcs és Tóth Rudolf a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Daily Bucket, irányítótanáruk Geváld Júlia. Harmadik helyezettek: Izsák Attila-Edmond és Jakab Etele a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: A tanulási teljesítmény, irányítótanáraik Ignát Judit-Anna, Jakab Irma-Tünde. Helytörténet és néprajz szekcióban első lett Balogh Adrienne a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: Suttogó csontok, irányítótanára Hajdú Zoltán. Második helyezettek: Kelemen Kriszta és Rádui Johanna a Nagy Mózes Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Se veled, se nélküled!, avagy a használati tárgyaink sorsa, irányítótanár: dr. Rancz Teréz. Az irodalom és nyelvészet szekció első helyezettjei Buna Blanka-Boróka és Kovács Imola a Bod Péter Tanítóképzőből, dolgozatuk témája: Bent-lakás: diák az irodalomban, irányítótanáruk Deák Magdolna. Második helyen végzett Kiss Boróka az Apáczai Csere János Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: Pokol, ördög és szenvedés Pilinszky költészetében, irányítótanár: Szilágyi-Fincicki Noémi. A történelem, oktatástörténet és művészettörténet szekció első helyezettjei Darabán-Albert Nándor és Szepessy László a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatuk témája: Oktatás a Kárpát-medencei asszimiláció eszközeként, irányítótanár dr. Kálmán Attila. Második lett Nagy Attila a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, dolgozatának témája: Egy főnemesi család hétköznapjai a kommunizmusban – A gernyeszegi Teleki család, irányítótanára dr. Kálmán Attila. 

Előadás közben


A zsűri nem hiába hangoztatta, hogy mindenki nyertes, hisz a rengeteg munka kivétel nélkül megmutatkozott minden prezentációban. A verseny feltételezte az egyedi, kreatív gondolkodásmódot, ezáltal kiszakítva a diákokat a hétköznapi elmélkedés monoton világából. Ennek tudatában a résztvevők az eredetiség igényével állították össze bemutatóikat. A TUDEK olyan lehetőséget kínál, amelyet érdemes megragadni, hisz a diák tudástárát olyan információkkal gyarapíthatja, melyeket az iskolai oktatás során nincs esélye megszerezni vagy bővíteni. Emellett nagyban hozzájárul az előadói készség fejlesztéséhez és az önbizalom növeléséhez. Ahhoz, hogy valaki jó kutató lehessen, természetét át kell járja a kíváncsiság, sok kérdés kell megfogalmazódjon a fejében. Ennek értelmében állíthatjuk, hogy a verseny mozgatórugója valóban a kíváncsiság volt.