2021. szeptember 24., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Csaba királyfi ünnepén

Vasárnap immár nyolcadik alkalommal emlékeztek Nyárádszeredában Csaba királyfira, a székelyek legendás vezérére és védelmezőjére. Csaba királyfi ünnepe 1944-ig hivatalos katonai ünnep volt. Marosvásárhelyen 1941–1945 között Csaba Királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola is működött.

Az ünnepi eseményre a főtéri református templomban került sor, ahol Tőkés Attila lelkész Náhum próféta könyvéből idézve emelte ki, hogy Isten népének is szüksége volt arra, hogy visszakapja egykori méltóságát, büszkeségét. Ennek a népnek volt dicső történelme, nagy királyai, de a nép elfordult Istentől, és az asszír birodalom igájába került. Ugyanúgy a magyar nemzetnek is voltak államalapító, országhatárokat kiterjesztő, bölcsességgel, igazsággal uralkodó királyai, de talán mi is eltávolodtunk Istentől, amiért „megszámláltattunk, híjával találtattunk és feldaraboltattunk”. Mikor jön el megtérésünk, Istenhez való visszafordulásunk ideje? Mikor várjuk végre tőle a kegyelmet és az örök győzelmet? Ha ez megtörténik, Isten helyreállítja nemzetünk jó értelemben vett büszkeségét, amely ott van génjeinkben, lelkünkben, és amelyet nem tudnak elvenni tőlünk, hogy újra egészséges nemzet lehessünk. Ezért fontosak ezek az ünnepek, az a sok értékes ünnepség Nyárádszeredában, és amelyek nemzeti öntudatunkat erősítik. Ugyanezt teszik a templom körüli tárgyak: Bocskai szobra arra emlékeztet, hogy ez a hely fejedelmet adott Erdélynek, a templomudvaron a névtelen határőr szobra pedig arra, hogy egy évezred alatt megálltuk helyünket ezen a földön, míg a templom kijáratánál álló Csaba királyfi-szobor is a legendán keresztül erősít meg. Ezek az alkalmak erőt adnak, Istennek áldását és felénk kinyújtott karját jelképezik, és így vagyunk mi vele igazán erősek – hangsúlyozta a lelkész. 


Hit, erő, bölcső tart meg bennünket

Évente május utolsó vasárnapján emlékeznek Nyárádszeredában Csaba királyfira. A fennálló közegészségügyi helyzet miatt idén csupán szerény ünnepély volt, míg az elmúlt években történelmi előadások, könyvbemutatók, koncertek, labdarúgótornák, díjkiosztó is. Vasárnap kis zenés-irodalmi műsorra került sor a főtéri református templomban, ahol a gyerekek idézték fel a hős királyfi és népe mondáját, majd az emlékezés koszorúit helyezték el Csaba királyfinak a templom előtt álló szobránál.

Ünnepi felszólalásában Szűcs Péter, a Magyar Polgári Párt megyei elnöke kiemelte: a székely embernek szüksége van nemzeti identitására, mint egy falat kenyérre, hiszen enélkül csak sodródik az árral, és előbb-utóbb eltűnik, viszont a székely nemzeti öntudat „a székely ember erős gerincének az alapja”. Az út, amelyen harcolunk, lehet sokféle, az eszközök lehetnek különbözőek, de a célt nem szabad szem elől téveszteni. „Omladozó templomfalainkat hittel erősítsük meg, faragjunk bölcsőket, amelyeket új élet tölt ki Isten ajándékaként nemzetünk szolgálatára, fogjunk szerszámot, amely kemény munkával a földhöz köt minket, és akkor senki nem veheti el azt tőlünk” – hangsúlyozta a politikus.

Nyárádszeredában 2010 novemberében avatták fel Csaba királyfi szobrát, az esemény akkori fővédnöke, a magyar Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László levelében gratulált, hogy a szeredaiak is részesei annak a munkának, amelyet „a nemzet határokon átívelő egyesítéséért, összetartásáért és összetartásának megerősítéséért végzünk”. A politikus örömmel emlékezett az egykori szoboravatásra, „hogy ekként is büszkén hirdessük azt a kitartást, amellyel fennmaradásáért, gyarapodásáért, önazonosság- tudatának megőrzéséért küzd Nyárádszereda és egész Erdély magyarsága”.

Csaba királyfi ünnepén évente emlékezik a közösség néhai Csíki Sándor helyi tanárra, közíróra, politikusra, a székely autonómia korán elhunyt szabadságharcosára, a Csaba-szobor felállításának ötletgazdájára is.


Egy helyett százat

A múlt héten Nyárádszereda is csatlakozott az Egy helyett százat! nevű kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy egy bevont székely zászló helyett százat tűz ki a közösség. Az akciót nem véletlenül időzítették így, azt szerették volna elérni, hogy Csaba királyfi napján lobogjanak a zászlók itt és a Nyárádmentén, válaszul arra, hogy a hatóságok eltávolíttatták a székely zászlót a nyárádszeredai városházáról is.

Az elmúlt időben a helyi vállalkozóktól kapott támogatásból az MPP nyárádszeredai szervezete megvásárolta, és az elmúlt héten kiosztotta a száz zászlót azoknak, akik vállalták annak a kitűzését otthonaikon. A zászlók két nap alatt el is fogytak – tudtuk meg Kátai Attilától, aki mindenkit arra biztat, ne féljen kitűzni a zászlót, hiszen az nem büntethető. „Mutassuk meg, hogy itthon vagyunk, nem hátrálunk meg a megfélemlítéstől, és vállaljuk, hogy magyarok, székelyek vagyunk. Mi Székelyföldön akarunk élni, őseink is itt éltek. Ezt kell gyerekeinknek átadni” – mutatott rá az MPP országos alelnöke.

Nyolcadjára koszorúzták meg a legendás királyfi szobrát a tiszteletére rendezett ünnepen

Fotó: Gligor Róbert László