2020. január 25., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az új tanév az óvodák számára megváltozott tantervet hozott, ami a szakemberek szerint jó és kevésbé jó következményekkel járhat. Meglepetést jelent, hogy a korábban közvitára bocsátott óvodai tanterv módosított változata két év késéssel, az idei tanévkezdés előtt három héttel lépett életbe. 

Anélkül, hogy szakmai mélységekbe bocsátkoznánk, megpróbáljuk összefoglalni, hogy a szülőknek mit érdemes tudniuk az új tanterv (curriculum) elfogadása nyomán bekövetkező változásokról. 

A kerettanterv, amely a tevékenységcsoportok programját, óraszámát, alkalmazásának módszertani útmutatóját tartalmazza, a bölcsődei tantervvel bővült (ami eddig nem létezett). Mivel az előkészítő osztályokba sorolt, korábban nagycsoportos gyermekek már nem óvodába járnak, a hangsúly az ismeretközlésre szánt tapasztalati tevékenységekről a szabad játékra, a kisgyermekek személyes fejlődését célzó tevékenységekre terelődött át (heti 10 plusz 10 órában a 3-5 éves korcsoport, heti 7,5 plusz 10 órában az 5-7 évesek számára). Szakemberek véleménye szerint, amivel szülőként és nagyszülőként is egyetérthetünk, az új tanterv „legkedvezőbb hozadéka”, hogy az óvodában töltött idő jelentős része a szabad játéké, a játékos tanulásé lesz. 

Egy másik változás, amit feltehetően kedvezőtlenül fogad a szülők többsége, hogy a választható (opcionális) tevékenységek megtartására (mint például az idegennyelv-, táncoktatás, mozgásfejlesztés, színjátszó kör, hangszeren való játék stb.), a módosított tanterv szerint nem kérhetők fel külső személyek, ami ezeknek a tevékenységeknek a további beszűküléséhez vezethet. Az erre fordítható heti egy alkalmat, amit a személyes fejlődést célzó tevékenységek körébe soroltak, az óvodapedagógus normájába foglalták be, és egy-egy korcsoport számára csak egyféle tevékenység választására van lehetőség a minisztérium által jóváhagyott, egy pedagóguskolléga vagy a tevénységet megtartó óvodapedagógus által készített program alapján. 

A módosított kerettanterv kötelezővé teszi a napi 15 perces mesét a program bármelyik időszakában, ami az olvasóvá nevelést célozza, ugyanakkor nehéz lenne olyan óvodapedagógust találni, aki nem élt eddig is ezzel a lehetőséggel. 

Az úgynevezett „osztályfőnöki” teendők továbbra sem változnak, hetente egyszer lehet különböző témaköröket – az egészséges életmódtól a környezetvédelemig – feldolgozni.

Ugyancsak heti egy alkalommal ír elő a program egy szülői tanácsadással egybekötött fogadóórát.

A szakemberek szerint a tanévkezdés előtt bevezetett tantervmódosítás zavart, bizonytalanságot kelthet „mind az óvodák vezetősége és személyzete, mind pedig a szülők körében.” 

Hogy a valóságban hogyan fog működni, és milyen következményekkel jár, ez a tanév során derül majd ki.