2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Július 16–22-e között második alkalommal került megrendezésre a Tiszta Forrásból hagyományőrző tábor a Szovátai Népi Játszóház szervezésében.


Július 16–22-e között második alkalommal került megrendezésre a Tiszta Forrásból hagyományőrző tábor a Szovátai Népi Játszóház szervezésében. A nyárádremetei Pongrácz Szent István Ifjúsági Ház adott otthont 40, a szovátai néphagyományok iránt érdeklődő kisiskolásnak, illetve a Trunkból meghívott csángó-magyar gyerekek lelkes csapatának.

A tábor célja a helyi hagyományok átörökítése, ezekben való megerősödése, valamint ismerkedés a csángómagyar szokásokkal, dallam- és tánckultúrával, közös nemzeti értékeink ápolása, továbbadása a gyerekeknek. Mindemellett a tábori foglalkozások során a szabadidő hasznos eltöltésére próbáltunk követendő mintát nyújtani, segíteni a közösségi beilleszkedést és a viselkedésformák kialakulását, az érzelmi kultúra fejlődését, maradandó értékek megismertetését, megszerettetését.

Ennek érdekében a tábor idejére változatos programot kínáltunk.

Az élményszerű kézműves-tevékenységeken a játszóház önkéntes foglalkoztatói segítségével a gyerekek napi két alkalommal népi kézműves-technikákat próbáltak ki: nemezelés (szappanos vizes nemezeléssel ékszerkészítés, tarisznyadíszítés, tűs nemezeléssel használati tárgyak, játékok készítése), szövés karmantyúfán (táska-, tarisznyaszövés), üvegfestés, tarisznyavarrás és -díszítés posztóból és nemezből, bútorfestés, agyagozás, fakanál- és marionettbáb-készítés; a használati tárgyakkal a gyerekek ízlésvilágára próbáltunk hatni.

A közös népdaltanulás során nyárádmenti, küküllőmenti és moldvai népdalokat énekeltünk népi muzsika kíséretében.

Minden délután néprajzi előadáson vettünk részt, ahol megismerhettük a Sóvidék, a Nyárádmente és Trunk környékét, bemutattuk egymásnak az egyes vidékek népviseletét, próbáltunk közös vonásokat találni és a másságot felfedezni, elfogadni a székely és csángó-magyar nép kultúrájában, szokásrendjében, beszédében.

A népzene, népi hangszerek iránt érdeklődő gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni, játszani olyan népi hangszereken, mint a pásztorfurulya, koboz, gardon, a játszóház népi zenekara pedig jó néhány új dallamot gyűjtött tarsolyába, hogy azokkal élményszerűbbé, változatosabbá tegye a következő tanévi játszóházas tevékenységeket.

A színvonalas hangszeroktatást Magyarországról meghívott vendégeink, Földi Lehel, Donkó Mária és Horváth Nóra biztosították.

A tábor ideje alatt alkalmunk volt e népi hangszerek elkészítési folyamatát, fortélyát is megfigyelni, amikor közösen ellátogattunk két, népi hangszert készítő kisiparos műhelyébe, Szászrégenbe. Nagy élmény volt a gyerekek számára a munkafolyamat bemutatásának követése, a hangszerek készítésének útja: a satupadon lévő néma fadarabtól hogyan jut el a hangszerkészítő mester a koncerthegedű, koboz, vagy éppen havasi kürt megszólaltatásáig. A kiránduláson megtekintettük az 1600-as években épült görgényszentimrei Rákóczi-vadászkastélyt is, a vadászmúzeumot és a dendrológiai parkot.

A napi program csúcspontja az esti táncház volt, ahol kicsik-nagyok kedvünkre rophattuk a nyárádmenti és moldvai néptáncokat, feledésbe merült népi gyermekjátékokat elevenítettünk fel, játszottunk nagy beleéléssel, lelkesedéssel. Hallgattunk népmesét, tanultunk kiszámolót, csujjogatót is.

Az ünnepi gálán a szülők, meghívottak és a falubeli érdeklődők jelenlétében mutattuk be mindazt, amit a hét folyamán tanultunk.

A tábor szervezői köszönetet mondanak minden kedves támogatónak, akik segítségükkel hozzájárultak a tábor sikeres megvalósításához, valamint ahhoz, hogy ezáltal a szerényebb családi háttérrel rendelkező gyerekek is részt vehessenek egy igazi értékeket nyújtó, tartalmas tábor hagyományőrző foglalkozásain, részesülhessenek annak családias légköréből.

Köszönet a tábor főtámogatójának – a Nemzeti Kulturális Alapnak, valamint további támogatóinknak: Maros Megyei Tanács, Pro Sovata Alapítvány, Szováta Város Önkormányzata, szovátai Bernády Közművelődési Egylet, nyárádremetei Kalkuttai Szent Teréz Nőszövetség, Nyárádremetei Polgármesteri Hivatal, Deaktrans Kft., Jeremiás Terézia, Mikó István, Magyari Pál vállalkozók, illetve szovátai szülők.

 

Kiss Enikő