2020. szeptember 24., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A gyógyszergyártó cég jelezte, hogy terjeszkedés végett megvásárolná a tanintézet udvarán lévő több mint hatszáz négyzetméteres műhelyépületet.


Elmúlt heti ülésén megszavazta a tanács, hogy versenytárgyaláson áruba bocsátják a marosvásárhelyi Elektromaros Líceum udvarán lévő műhelyépületet, ahol a diákok gyakorlati felkészítése folyik. 

Az elfogadott határozatban az önkormányzat vállalta, hogy a versenytárgyalásra azután kerítenek sort, miután megkapják az Oktatásügyi Minisztériumtól a jóváhagyást, amelynek feltétele, hogy megfelelő új helyszínt biztosítsanak a műhelyeknek. Ennek ellenére a gyakorlatot oktató pedagógusok nem hisznek az ígéretekben, úgy érzik, amennyiben az érdek úgy kívánja, eladják a fejük fölül a tetőt, anélkül, hogy a tanácsosok a helyszínen tájékozódnának arról, mi is történik ezekben a műhelyekben és konkrétan leszögeznék, hová is költöztetik a szaklaborokat.

A sokat vitatott tanácsi határozat előzménye, hogy az Elektromaros Líceum szomszédságában székelő Sandoz gyógyszergyártó cég jelezte, hogy terjeszkedés végett megvásárolná a tanintézet udvarán lévő több mint hatszáz négyzetméteres műhelyépületet. A cég tanácsosokhoz is eljuttatott indoklása szerint tesztlaboratóriumot létesítenének a műhelyek helyén, ahol 50 magasan képzett szakembernek biztosítanának munkalehetőséget. Első ízben 2 millió dollárt fektetnének a laboratórium felszerelésébe. A gyógyszergyártó szerint a tervezett laboratóriumban az orvosságok minőségi ellenőrzése zajlana, ami nem jelent szennyezésveszélyt a környéken lakóknak – áll az indoklásban.

A tanács által elfogadott határozat szerint a versenytárgyaláson az indulóár 629.893 euró lesz, illetve leszögezték, hogy a licitre csakis azután kerülhet sor, miután megkapták a helyiség rendeltetésének a megváltoztatásához szükséges minisztériumi jóváhagyást. Amit törvényesen csak akkor kapnak meg, amikor megoldást találnak a műhelyek elköltöztetésére.

Veszélyes precedens?!

Mindezek ellenére nagy felháborodást váltott ki az ügy. Azt senki sem vitatja, hogy a város tulajdonában lévő ingatlanról van szó, így a tanács bármikor dönthet ennek eladásáról, ám ez esetben, úgy tűnik, figyelmen kívül hagyták, hogy milyen hatással lesz mindez a diákokra, az iskolában zajló szakmai képzésre. Ştefan Someşan, a szociáldemokrata párt oktatásügyi bizottságának vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, a tanügyi törvény első részének 112. cikkelye 6. bekezdésére hivatkozva, törvénytelennek nevezte a tanács döntését, azt kifogásolva, hogy minisztériumi jóváhagyás hiányában indították el a folyamatot. Az egykori főtanfelügyelő úgy véli, a tanács döntése veszélyes precedenst teremt a romániai tanintézeteknek.

A hallgatás beleegyezés?

– Dumitru Matei főtanfelügyelő a szavát adta, hogy az épület eladása nem lesz káros hatással a tanulók felkészítésére, és új, korszerűbb helyszínre költöztetik a műhelyeket – jelentette ki lapunknak Suzana Ganţă, a líceum igazgatója. Bár a főtanfelügyelő a napokban azt nyilatkozta, hogy a líceum épületében találnak helyet a műhelyeknek (holott már most 36 osztály van és csak 34 terem!), az igazgatónő más verzióról értesült. Úgy tudja, a közelben lévő Rozmaring nappali központ épületében alakítanának ki termeket a diákok gyakorlati oktatására.

Úgyis az érdekek döntenek

Hivatalosan senki nem közölte az iskola vezetőségével, hogy el készülnek adni a műhelyépületet, a pedagógusok, akik nap mint nap ott tartják meg óráikat, a sajtóból értesültek arról, hogy eladják a tetőt a fejük fölül. Véleményük szerint az igazgatónő politikai utasításra nem foglal állást az intézkedés ellen.

– Itt komoly érdekek vannak, az egész egy játék, aminek a végkifejlete csakis egy lehet: eladni az épületet a gyógyszergyártó cégnek. De nem lep meg, mikor érdekelt valakit is annak a több mint 700 gyereknek a sorsa, akik naponta használják ezeket a termeket? Az Elektromaros Líceum fő erőssége, hogy szakmát tanulnak itt a gyerekek, ami a gyakorlati képzés nélkül mit sem ér – adtak hangot felháborodásuknak tegnap az iskolában gyakorlatot oktató szaktanárok, akik nevük elhallgatását kérték, ugyanis féltik az állásukat.

– Ígérgetni bárki tud – jelentették ki a szaktanárok, akik nem hisznek az ígéretekben, hogy új helyszínt biztosítanak a szaktantárgyak gyakorlati oktatására, úgy vélik, mindez csupán hitegetés, hogy az iskola felszabadítsa az épületet, és azt átadhassák a gyógyszergyárnak. Mint megtudtuk, az automatizálási technikus, villanyhálózati technikus, elektromechanikus, hőközpontkezelő mester szakosztályokban tanuló fiatalok sajátítják el a szakma gyakorlati részét ezekben a műhelyekben.

A pedagógusok elmondták, saját erőből, pályázatok révén, valamint a szülők segítségével sikerült valamelyest felszerelni a műhelyeket, ahol a gyakorlati oktatás zajlik, a polgármesteri hivataltól nem kaptak támogatást. – A főtanfelügyelő úr elhanyagoltnak nevezte a műhelyépületet, ennek ellenére a diákjaink rendszeresen érnek el dobogós helyezéseket a szakmai versenyeken, ahol a gyakorlatban kell bizonyítani. Egy másik vetülete a dolognak, hogy amennyiben kiköltöztetnek az épületből, teremhiány miatt ősztől be kellene vezetni a két váltást, és több diák jelezte, hogy nem vállalja ezt, inkább iskolát vált – tették szóvá a szakemberek.

Taníts szakmát – hiányos felszereltséggel

A líceum udvarán lévő műhelyépület valóban rossz állapotban van, beázik a tető, a falakon is nyomot hagyott az idő. Két helyiséget évek óta magáncégek bérelnek: egy bőrdíszműves, illetve egy reklámcég székel itt. Velük sem közölte senki, hogy hamarosan székhely nélkül maradnak. K. Sándor cégtulajdonos elmondta, egykor esztergapadok, satupadok, köszörűk szolgálták a tanulók szakmai felkészítését, ám mára ezek eltűntek, csupán egy-egy lelkiismeretes mester szerez be kellékeket, hogy legyen amivel gyakorlatozzanak a diákok. – Kérdezzék meg a főtanfelügyelő urat, mikor adott utoljára legalább egy kiló anyagra való pénzt az iskolának? Itt valójában nem műhelyek vannak, hiszen ehhez kellene legyen megfelelő felszerelés. Inkább osztálytermekként használják ezeket – jegyezte meg a cégvezető.