2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Rendkívül sajnálom elsősorban az iskolaigazgatókat, de az osztályfőnököket, pedagógusokat is. Miután szeptember elsején a tanügyminiszter bejelentette, hogy az erre kijelölt educatiacontinua.edu.ro honlapon megjelentek a pontos útmutatók arról, hogy hogyan kell megszervezni a tanítást az óvodáktól kezdve az oktatás minden fokozatán és formáján át, megpróbáltam áttekinteni a honlapon közölt tudnivalókat. Ezt kell tennie ugyanis annak az iskolaigazgatónak, aki olyan tanintézményt vezet, ahol az óvodai, alsó és felső tagozatos és líceumi csoportok, osztályok is működnek. 

Őszintén bevallom, hogy az első 40 oldal figyelmes elolvasása után abba kellett hagynom, a szakminisztérium által megbízott szerzők ugyanis korántsem vádolhatók szűkbeszédűséggel. Ők aztán mindent beleadtak. Az elemi osztályoknak szóló útmutató  mindenre kitérő magyarázatokkal, leírásokkal mentesíti a szaktárcát minden felelősségtől. Ők ugyanis semmilyen apró részletet nem felejtettek ki. Az utasítások tömkelegében való kiigazodásnál, csupán a végrehajtásuk jelent nagyobb küzdelmet a lehetetlennel a romániai lehetőségek tükrében. A 10-15-ös létszámú csoportokra osztott elemistáknak külön osztálytermet kijelölni, elkülönítőt a beteg gyermekeknek, a távolságtartás szabályainak megfelelően egymástól egyméteres távolságra ültetni a diákokat, ügyelni arra, hogy egymás tárgyait nehogy megfogják, elegendő védőmaszkot, a szükséges kézmosási lehetőséget vagy ennek hiányában fertőtlenítőszert biztosítani számukra, 15-20 perces szüneteket tartani, hosszan szellőztetni az osztálytermet, az illemhelyre kísérni őket, s közben azt is felügyelni, hogy a tanteremben, a folyosón ne közeledjenek egymáshoz, megszervezni, hogy ne egyszerre érkezzenek az iskolába – ez nagyon sok tanintézményben szinte a lehetetlennel egyenlő. És még nem is említettük a sárga meg a piros forgatókönyvben megfogalmazott feladatokat. 

S hogy e jegyzet szerzőjét se vádolhassák fölösleges szószaporítással, még csak annyit jegyezzünk meg, hogy rendkívül kimerítő és részletes leírást olvastunk arról, hogy a piros forgatókönyv szerint távoktatásban milyen leckéket és hogyan szabad online módon közvetíteni a kisdiákoknak, akiket ki kell képezni a számítógép (molbiltelefon, táblagép) használatára, amit egyelőre nem biztosítanak minden rászoruló diák számára. Ezen túl hadd jegyezzük meg, hogy a romániai iskolák egynegyedében nem működik az internet. Állítólag egy részükbe most szerelik. Az útmutató szerzői azonban nem feledkeztek meg arról sem, hogy az említett esetekben milyen leckéket kell hazaküldeni a gyermekeknek.