2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Outward Bound Romania

Az Outward Bound Romania Társaság az Ifjúságért elnyerte az akkreditált szervezeti státust az Erasmus+ ifjúsági programjainak keretében az elkövetkező 7 év éves EU-ciklusra. Projekttervezetünk az értékelés nyomán 95 pontot ért el a maximálisan elérhető 100 pontból, ezáltal az értékelési listán az első helyet foglalja el országos szinten.

Az Outward Bound Romania (OBR) 28 éves tapasztalattal rendelkezik az ifjúság területén. Különféle szabadtéri fejlesztő programokat szervezünk az élménypedagógia módszerével. Adminisztratív tevékenységünk Marosvásárhelyen zajlik, míg programjaink többségét a Szovátán található ifjúsági központunkban szervezzük.

Habár az elmúlt időszakban kialakult járványhelyzet miatt a programjaink száma drasztikusan csökkent, a szervezet tagjai hatalmas erőbedobással dolgoztak a világjárvány utáni időszak tevékenységeinek megtervezésén. Így az Európai Unió Erasmus + programjának keretén belül hosszú távú stratégiát dolgoztunk ki a következő 7 évre, amely három fő területre összpontosít: az elzárt és vidéki térségekben élő fiatalok megerősítése és kulcskompetenciáik fejlesztése, a minőségi és az innovatív programok biztosítása az ifjúsági munkások számára, valamint a minőségi nem formális tanulás terjesztése. Programjainkba célcsoportként bevonjuk a 14-30 év közötti fiatalokat és azokat a szakembereket, akik az ifjúsági munkával vagy fiatalok oktatásával, képzésével foglalkoznak.

A tevékenységi tervünk évente a következő rendezvényeket tartalmazza:

• Fiatalokkal dolgozó szakembereknek képzések és tanfolyamok, amelyek során a képzők bővíthetik szaktudásukat, megismerhetik a fiatalokkal való munka új módszereit és eszközeit, nemzetközi kapcsolatteremtő eseményeken, tapasztalatcseréken, illetve szakmai konferenciákon vehetnek részt;

• Fiataloknak szóló mobilitás – ifjúsági csereprogramok, amelyek lehetőséget nyújtanak a különböző hátterű, különböző országokból származó fiatalok számára a szociális készségek fejlesztésére, aktív állampolgárrá válásuk elősegítésére és magabiztosabbá válására, hogy a közösségeik pozitív változásaiban aktív szerepet vállaljanak;

• Ifjúsági részvételi tevékenység – szakmai támogatás nyújtása fiatalokból álló csoportoknak helyi programok megszervezésében, amelyeknek a kedvezményezettjei szintén a helyi közösségben elő fiatalok.

A fent felsorolt tevékenységek szervezésében szorosan együttműködünk más külföldi civil szervezetekkel, valamint a Romániai Nemzeti Irodával (ANPCDEFP), amely az Európai Unió ifjúsági alapjait kezeli. E programok által továbbá lehetőséget kínálunk fiataljainknak arra, hogy más, mind helyi, mind külföldi fiatalokkal/szakemberekkel ismerkedjenek meg, és nemzetközi hálózatokat, kapcsolatokat építsenek, valamint külföldi tapasztalatokat is szerezzenek.

Az akkreditáció megszerzésével az volt a célunk, hogy sikerüljön eljutni minél több vidéki fiatalhoz, és fel tudjuk ajánlani programjainkat olyan fiatalok számára is, akiknek még nem volt lehetőségük kipróbálni hasonló fejlesztő programokat, tevékenységeket. Ezt a célt úgy tudjuk elérni, hogy egyrészt a fiatalokat közvetlen módon vonjuk be a programjainkba, másrészt az ifjúsági munkásokat fejlesztjük és vértezzük fel új módszertanokkal, hogy a későbbiekben be tudják vonni a fiatalokat a saját programjaikba.

Vajda Kinga  

projektmenedzser