2023. december 10., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

 MAROS MEGYEI TANÁCS

 ELNÖK


        2023. március 17-én kelt

         93. számú rendelet

   A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2023. március 23-án 14 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


            A Maros Megyei Tanács elnöke 2023.03.17-i 93. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2023. március 23-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeit és díjait jóváhagyó 109/2022. sz. Maros megyei tanácsi határozat kiegészítésére vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a kerelőszentpáli ökológiai hulladéktárolóba való szállítás, illetve tárolás működtetési díjainak módosítására vonatkozóan.

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet Maros megye 2023. évi általános költségvetésének kiigazításáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2023. febr. 26-i 23. sz. határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. nem gazdasági jellegű légi tevékenységeinek finanszírozására, valamint a 2023. évi bevételi és kiadási költségvetés és a működési költségekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozik.

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet az Erdőszentgyörgy – 51360 sz. telekkönyvi számmal jegyzett út leválasztásáról, amely Maros megye köztulajdonát képezi.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács beleegyezésének kinyilvánításáról Ádámos község által a „Szennyvízhálózat kiépítése Sövényfalva és 

Magyarkirályfalva településeken, Ádámos község, Maros megye” elnevezésű beruházás megvalósításának érdekében.

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által koordinált 2023. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyásáról.

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a volt Maros Megyei Tervezőintézet irattárának átvételéről és leltározó bizottsága név szerinti összetételének az aktualizálásáról.

  Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

9. Határozattervezet Maros megye 2023. évi általános költségvetéséből a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélésére benyújtott pályázatokat és dokumentációkat értékelő és kiválasztó bizottságok létrehozásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. sz., utólag módosított határozatának módosításáról a megyei tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek a Maros Megyei Tanács hálózatába tartozó közkórházak igazgatótanácsaiba történő kinevezéséről.

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmények alkalmazottainak 2023. évi fizetésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek a Maros megyei intézménytelenítési folyamat felgyorsításával és a fogyatékossággal élő felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó bizottságba való kinevezéséről.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet az „Intermodális szállítási terminál a Maros megyei Nyárádtő térségében” elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányában javasolt forgatókönyv kiválasztására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet Maros megye kockázatelemzési és fedezeti tervének jóváhagyásáról.

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 2020. szeptember 30-i 155. sz. határozatával jóváhagyott „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton körforgalom kiépítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról.

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

17. Határozattervezet „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton körforgalom kiépítése” elnevezésű beruházás megvalósítására vonatkozó egyes intézkedések jováhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. július 30-i 127. sz. határozatával jóváhagyott „Tűzoltószertár építése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról.

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

19. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

Péter Ferenc

ELNÖK 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató