2020. október 30., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Napról napra rosszabbodik a helyzet

Múlt héten a Maros megyei oktatási intézmények közel kétharmada zöld jelzésű rendszerben működött, azaz a diákok jártak iskolába. Egyre valószínűbb, hogy az oktatási intézményeknek részben vagy teljesen át kell állniuk az online oktatásra.

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság múlt hétfőn 23 közigazgatási egység (köztük Marosvásárhely, Marosludas, Radnót, Nyárádtő) iskoláiban sárga, azaz vegyes oktatási rendszert engedélyezett, három közigazgatási egységben (Koronka, Oláhkocsárd, Mezőbodon) viszont vörös jelzést írt elő, ahol teljesen át kell térni az online oktatásra, míg a többi közigazgatási egységben az oktatási intézmények vezetőtanácsai dönthették el, hogy a múlt hét folyamán zöld vagy esetleg sárga jelzés szerinti rendszerben folytatják az oktatást. Ezt és a megyei tanfelügyelőség, valamint az iskolák javaslatait figyelembe véve a Maros megyei vészhelyzeti bizottság hétfői 26. számú határozatával úgy döntött, hogy a múlt héten 385 oktatási intézményben zöld, 188 egységben sárga, 15 iskolában pedig vörös jelzés szerint folyik a tanítás. 

A két lajstromot összevetve kiderül, hogy olyan tanintézmények is a sárga jelzést választották, amelyeket a közegészségügyi hivatal nem kötelezett erre. Így találunk iskolákat Dicsőszentmártonból, Segesvárról, Szászrégenből, Nagysármásról, Déda és Görgényszentimre községből is, amelyek a vegyes oktatás mellett döntöttek. 

Hogy a tanintézmények műszakilag nincsenek az online oktatásra felkészülve, az kiviláglik abból, hogy a megyei tanfelügyelőség kevesebb mint húszezer táblagépet tud kiosztani a diákoknak. 

 Fotó: Gligor Róbert László


Sárgából vörösbe

Koronka október 6-ától tért át zöldből a sárga jelzésű oktatásra, de egy hét után kénytelen volt teljesen átállni az online oktatásra, múlt kedden már nem mehettek be a diákok a tanintézményekbe – tudtuk meg Dósa Ibolyától, a Tholdalagi Mihály Általános Iskola igazgatójától, aki hozzátette: az iskolában nem fordult elő eddig fertőzés sem a diákok, sem a pedagógusok között, a lakosság körében megjelent fertőzöttek miatt voltak kénytelenek ezt a lépést megtenni. Az online oktatás 196 diákot érint, de nincsenek teljesen felkészülve rá. Létezik ugyan egy oktatási platform, amelyre a tanintézmény rá kell kapcsolódjon, de nincs meg hiánytalanul az ehhez szükséges eszközellátás. Éppen ezért az önkormányzattal az iskola pályázatot készít oktatási eszközök beszerzésére. Az iskola nem igényelt eszközöket a kormány által kezdeményezett táblagép-osztogatási programból, ugyanis nagyon keveset kaptak volna, és nem tudták volna igazságosan elosztani, ezért is választották a pályázatot. 

A tapasztalatuk az, hogy kevés a kimondottan rászoruló, hátrányos helyezetben élő, teljesen eszköz nélküli gyerek, a gond inkább az, hogy a családokban nincs elegendő táblagép vagy okostelefon, azaz a gyerekekek vagy a szülőkkel, vagy testvéreikkel kell osztozniuk az eszközön, de olyan eset is van, hogy a családban volna eszköz, de főleg a kisebb gyerekek nem tudnak bekapcsolódni az oktatásba, ha a szülők nem tartózkodnak otthon. Azon a héten, amikor vegyes oktatás zajlott, az ötödik osztály 17 tanulójából 14 állandóan bekapcsolódott a tanulásba, azaz szinte teljes lét-számmal tudtak dolgozni – hozta fel példának az igazgatónő.

Még nem tudni, hogy a készülő pályázatnak mikor lesz az eredményhirdetése, és mikor juthatnak hozzá az eszközökhöz, de addig is megtesznek mindent, hogy a lehető legtöbb diákot be tudják kapcsolni az oktatásba. A felső tagozatosok órarend szerint tartják meg a tanórákat, míg az alsó tagozatosoknál, ahol a szülő jelenléte is szükséges, ehhez alkalmazkodnak, esetenként külön időpontokat határoznak meg és rövidebb foglalkozásokat tartanak, hogy ne terheljék sem a kisgyerekeket, sem a szülőket. Az is elképzelhető, hogy a kisdiákok délelőttre önálló foglalkozást kapnak, délután lesz a közvetlen kapcsolattartás, amikor a szülők is segíthetnek a bejelentkezésben, eszköz-

használatban – vázolta a nem végleges okatatási lehetőségeket az intézményvezető, aki azt is megjegyezte, hogy az óvodai oktatásban sincs fennakadás, az óvónőknek sikerült megoldani a kapcsolattartást a gyermekekkel.


Időben készülnek a rosszabbra

A nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola is pályázatot ír eszközbeszerzésre, bár a városban és a hozzá tartozó településeken egyelőre a megszokott formában, iskolai keretek között zajlik az oktatás. Az iskola kapott ugyan 180 táblagépet a tanfelügyelőségtől, ezeket viszont egy kritériumrendszer alapján a legrászorulóbb, jövedelem nélküli családokból származó gyerekek kaphatják meg. Ez távolról sem elég, hiszen az iskolában mintegy félezer elemi és felső tagozatos diákot oktatnak, ennyi eszközre volna szükségük. Az sem volna elegendő, ha minden gyerek hozzá is jutna a táblagéphez, hiszen a pedagógusok és kisegítő személyzet nem kapott semmilyen eszköztámogatást – vázolta fel a helyzetet Trufán József igazgató. Éppen ezért fordultak egy pályázatíró irodához, hogy megfelelő eszközellátást tudjanak biztosítani: nemcsak a hiányzó táblagépeket vásárolnák meg, hanem mintegy 70 hordozható számítógépet is a személyzetnek, pedagógusoknak, valamint videókonferencia-eszközöket, kamerákat, kivetítőket is beszereznének.

Abban az esetben, ha az iskola netán a jövőben online oktatásra kényszerülne, a kapott 180 táblagépet kellene használniuk, illetve minden diák és pedagógus kénytelen volna saját erőből biztosítani a szükséges eszközöket. Amit a tanügyminisztérium elmulasztott harminc éven át, azt egyik hétről a másikra egyetlen iskolaigazgató sem tudja megoldani – utalt az intézményvezető arra, hogy az állam eddig nem ruházott be modern oktatási eszközökbe, csupán minden iskolának egy-egy informatikalabort szerelt fel az elmúlt években. A nyárádszeredai iskolában sem állnak jól ilyen szempontból, az elemi osztályok számára egy-egy régebbi számítógépet tudtak biztosítani, a felső tagozatosok is csak az informatika szakterem gépeit használják, a tanárok pedig két hordozható számítógépen osztoznak, ami az esetleges online oktatásra való áttérés esetén elenyésző.

Az elmúlt tanév második felében alkalmazott online oktatás után van már némi tapasztalatuk: a pedagógusok otthonról próbálták megoldani az oktatást, a tanulóknak pedig legalább fele állandóan be volt kapcsolódva az oktatási folyamatba, ugyanis az iskola informatikusa minden diák és pedagógus számára megoldotta a hozzáférési lehetőséget. Azt, hogy miért nem mindenki kapcsolódott be az online oktatásba, már nem tudja az iskola kézben tartani, ez a kérdés legtöbbször attól függ, hogy a diákok családjában egyrészt milyen eszközök léteznek, másrészt a szülők mennyire ellenőrizték, hogy gyerekeik bekapcsolódtak-e az online oktatásba – részletezte Trufán József.


Pályázati lehetőség nyílik

A világjárvány következtében az Európai Bizottság mozgósította a kohéziós alapokat. A 2020–2021-es tanév biztonságos lezajlása érdekében augusztusban a román kormány külső források felhasználásáról döntött, hogy a diákokat különböző eszközökkel lássa el az online oktatáshoz. Az európai alapok minisztériuma révén a versenyképességi operatív program 2. tengelyének 2.3.3. intézkedése révén pályázati alapok hívhatók le a digitális infrastruktúra és tartalom javítására az elektronikus úton történő oktatás, egészségügy, művelődés és beilleszkedés terén. Erre a kiírásra 100 millió eurót irányoztak elő, amelyből az Európai Unió 87,5 millió eurót biztosít. 

A különböző iskolai digitális eszközök (internet-előfizetéssel ellátott táblagépek, asztali és hordozható számítógépek, konferenciakamerák, kivetítők, képernyők, digitális falitáblák stb.) beszerzését célzó kérelmeket a következő három hónapban lehet benyújtani, ezekre pályázhatnak az önkormányzatok, iskolák vagy ezek partnerségben, továbbá közösen a tanfelügyelőségek és iskolák.

Lapzártakor, meg nem erősített források szerint, Marosvásárhely és a megye több községében a tanintézetek átternek az online oktatásra.

Fotó: Gligor Róbert László