2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Július végéig lehet pályázni

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára július 31-ig nyújthatják be pályázatukat olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022-es tanévben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is), és teljesíti az alábbi feltételeket.

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1.200 lejt. 

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el. 

A pályázati kiírás egyik feltétele, hogy ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak olyanok, akik vállalkozóként, iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését. Rájuk támogatóként számítanak.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy az anyagi nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekei is tovább tanulhassanak, középiskolát végezhessenek és érettségizzenek, egyetemi diplomát szerezzenek vagy szakmát tanuljanak. Ezért a pályázati úton elnyerhető ösztöndíjtámogatás a Tehetségtámogató program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig (illetve a szakiskola elvégzéséig) tart. Azok, akik ezt követően posztliceális képzésben vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, továbbra is ösztöndíjasok maradhatnak, a támogatók a Barátság program keretében segíthetik őket. Az elnyerhető alapösztöndíj évi 216.000 (havonként 18.000) forintnak megfelelő összeg. A legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanulók érdemösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek összege évi 324.000 (havi 27.000) forint. Erre a frissen pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösztöndíjakat havonta utalják át lejben az aktuális forint-lej árfolyamnak megfelelően.

Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és a pályázók számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület a pályázati adatlapban feltüntetett levelezési címen értesíti a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek, ezt követően az ösztöndíj folyósítása októberben kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is, sőt a tanulmányok végéig meghosszabbítható. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület állandó és megbízott munkatársai családlátogatások során ellenőrzik. 


A pályázat benyújtásának módja 

A pályázat kizárólag a 2022/2023-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. Amennyiben az ösztöndíjbizottság ennek alapján a tanulót érdemesnek találja az ösztöndíjra, az egyesület szerződést köt a pályázó szülővel, és ehhez a szülőnek további dokumentumokkal kell igazolnia az adatlapon közölt adatokat. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen. A pályázat postai úton vagy elektronikusan nyújtható be az alábbi címekre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve nyilas_misi@yahoo.com A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe. A pályázat részleteiről a 0787-200-690-as telefonszámon lehet érdeklődni munkanapokon 10–16 óra között, e-mail-cím: nyilas_misi@yahoo.com. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. július 31.

Fotó: Nagy Tibor (archív)