2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Képességvizsga-eredmények számkód alapján

A megyei tanfelügyelőségekkel tegnap közölték a közoktatási minisztérium május 15-én hozott határozatát, miszerint az EU személyiség- és adatvédelmi előírásaihoz igazodva a személyi adatok feldolgozásának felügyeletével megbízott országos hatóság utasítására az idéntől nem tüntetik fel a diákok nevét a cikluszáró vizsga eredményeinek nyilvánosságra hozatalakor. Ezt a szakszervezetek, a szülők, az országos diáktanács és a rektorok országos tanácsának a kérése is megerősítette. 

Így a matematikavizsgát követően minden diák kapott egy számkódot, és eredményhirdetéskor a személyi kód, az iskola neve és az elért átlag fog szerepelni, ami lehetővé teszi, hogy a diákok teljesítményéről csak a kód ismerője tájékozódhasson. 

Könnyebb és nehezebb feladatok 

Megyénkben a tegnap tartott matematikavizsgán a 4.750 diákból a 123 vizsgaközpontban 4.438-an voltak jelen, akik közül egynek sem volt hőemelkedése, és a biztonsági intézkedéseket is minden helyszínen betartották – tudósít a megyei tanfelügyelőség közleménye. A vizsgáról ezúttal 312-en maradtak távol. 

A matematikatanárok szerint hozzáférhető tételsort kellett megoldani a kisérettségizőknek. A három feladat nagyon hasonló volt ahhoz a 40 úgynevezett gyakorlóteszthez, amelyeket hetente közölt a minisztérium.

– A vizsgára összeállított tíz tételsorból az 1-es számút sorsolták ki – nyilatkozta lapunknak Mátéfi István matematikatanár, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója. Érdeklődésünkre elmondta, hogy az ígéretekhez híven a második félév tananyaga nem szerepelt a megoldandó feladatok között. 

Véleménye szerint az első feladat nem volt nehéz, a diákok többsége, akik az alapműveleteket ismerik, könnyen megoldotta. Alapszinten hozzáférhető volt a második, algebratétel is. Ebben a tételben hatványokkal, gyökökkel való műveleteket kellett megoldani, és szükség volt a rövidített számítási képletek ismeretére és alkalmazására. 

A harmadik, mértantétel első kérdései sem voltak nehezek, kerületet, területet kellett kiszámítani a képletek ismeretében. Meglepő volt viszont a két párhuzamos sík közötti távolság kiszámítása, ami nem szerepelt az utolsó tételmodellekben. A következő alpontok azonban mélyebb ismereteket igényeltek, ezt a nagyon tehetséges diákoknak, akik 9-10-es jegy elérésére törekedtek, sikerült megoldani. Az ötöst valójában minden vizsgázó megírhatta, hiszen 30 pont járt az első feladat megoldására, a következő húszat sem volt nehéz összegyűjteni, tíz pontot pedig minden vizsgázó kapott hivatalból.

– A magyar diákok szempontjából meg kell jegyeznem, hogy a hatos diagramma szavait nem fordították le magyarra – mondta Mátéfi István. 

Secăreanu Éva, a marosvásárhelyi Európa Általános Iskola matematikatanára szerint jó volt a matematikatétel, a 40 mintateszthez hasonló, és alkalmas arra, hogy a kisérettségizők tudásszintjét tükrözze. A tanárnő is úgy értékelte, hogy az ötöst-hatost nem volt nehéz elérni, és diákjai beszámolója szerint vannak, akik tízesre teljesítettek.

Az interneten olvasható értékelésekből is az derül ki, hogy a maximális jegyet nem sokan fogják elérni matematikából a mértantétel két utolsó pontjának nehézsége miatt. Ugyanakkor Sorin Borodi matematikatanár felhívta a figyelmet arra, hogy a tételek ezúttal is túlságosan elméleti jellegűek voltak, és nem nyújtottak lehetőséget annak bizonyítására, hogy a tanult ismereteket a diákok hogyan tudják a mindennapi életben alkalmazni.

A román diákoknak ezzel lejárt a ciklus-záró vizsga, ma a nemzetiségi diákok írnak tesztet anyanyelvből. 

Az eredményeket június 22-én, hétfőn 14 óráig teszik közzé, óvást benyújtani hétfőn 16-19 és kedden 8-12 óra között lehet. A végső eredményeket június 27-én, szombaton hozzák nyilvánosságra.