2022. augusztus 13., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a romániai családpolitikát!

Érdeklődve olvastuk a sajtóban azt a Nagyváradon felvetett javaslatot, miszerint törvénymódosítás készülne (vagy a javaslat javaslata), hogy „a tejpor és pelenka héáját a jelenlegi 9%-ról és 19%-ról 5%-ra csökkentsék” a kisgyerekes családok támogatása jegyében. A javaslat deklarált célja az lenne, hogy javítson a gyermekeket nevelő családok helyzetén.

Az anyák, gyermekeik és családjuk érdekeit képviselő nőmozgalomként örvendetesnek tartjuk, hogy mostanában egyre több szó esik a kisgyerekes családok támogatásáról, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy minden, a családokat érintő közpolitikai döntéscsomag kidolgozási folyamatába szükséges bevonni azokat is, akikért elviekben készül.

Az anyatej-helyettesítő tápszerek indokolt esetben életmentőek lehetnek, és sok kisbabának biztosítják a fejlődéséhez szükséges megfelelő táplálékot anyatej hiányában, ezért a héacsökkentések javaslatát üdvözöljük. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tápszerek a legtöbb esetben nem nélkülözhetetlenek egy kisbaba felneveléséhez, ha az anya szoptatási törekvéseit megfelelően támogatja a környezete. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint az újszülött számára a legmegfelelőbb táplálék az anya teje, annak hiányában pedig a donor anyatej. Ha ez sem áll rendelkezésre, akkor fordulunk tápszer használatához. Az anyák nagy többsége, amennyiben szoptatási nehézség esetén megfelelő szaksegítséget kap, sikeresen tudja szoptatni gyermekét. Bár jelenleg a szoptatásnak kedvezőtlen társadalmi körülmények miatt – a megfelelő információkhoz való hozzáférés hiánya, a szoptatás kezdetét megalapozó kórházi jó gyakorlatok alkalmazásának elmaradása (aranyóra, rooming-in), a korszerű szoptatási tanácsadáshoz való hozzáférés korlátozottsága – továbbra is nagyon alacsony Romániában a kizárólagosan szoptatott kisbabák aránya, az anyák közül egyre többen szeretnék szoptatni gyermeküket. Ezt az alulról indult folyamatot egy családvédelmi közpolitikai javaslattal nem visszavetni, hanem támogatni kell. Ezért, a teljesség igénye nélkül, egy ilyen, a gyermeket nevelő családok helyzetén javítani akaró javaslatcsomagnak kiemelten kell fókuszálnia a következőkre is:

 – ingyenes, korszerű, minden anya számára hozzáférhető szoptatási tanácsadás biztosítása;

 – nemzetközileg akkreditált, szakképzett szoptatási segítők (IBCLC laktációs szaktanácsadók, La Leche Liga-tanácsadók) helyszíni kiszállásának támogatása;

 – szoptatással kapcsolatos képzések anyáknak és a velük kapcsolatba kerülő egészségügyi személyzetnek;

 – káros kórházi protokollok (elsősorban az anya-baba szeparáció) felszámolása, helyettük a baba- és anyabarát jó nemzetközi gyakorlatok meghonosítása;

 – gyermekágyas segítők, perinatális szaktanácsadók, dúlák, bábák szakmája gyakorlásának támogatása, ehhez a megfelelő jogi keret megteremtése;

 – anyatejbankok létesítése;

 – anyatej-adományozás ösztönzése.

Mozgalmunk több száz tagjának tapasztalatát közvetítve kijelenthetjük, hogy a romániai kórházakban és más egészségügyi/szociális intézményekben tápszer- és cumisüvegreklám fogadja az anyákat, miközben a szoptatás támogatása legfeljebb csak nyilatkozatok szintjén történik, hiányos vagy teljesen hiányzik. Ez nincs így jól. Az Erdélyi Nők a Szülésért mozgalom célja, hogy tematizálja a szülés és gyermekágyas időszak nőket, gyermekeket és egész családokat érintő problémáit, megoldásokat javasoljon, és hozzájáruljon az evidencián és korszerű ismereteken alapuló szülészeti ellátás elterjedéséhez Erdélyben is. 

Erdélyi Nők a Szülésért mozgalom