2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sokféle arcot öltenek, a művészeket is megihletik. Festők, grafikusok, szobrászok, díszítőművészek, formatervezők, fotóművészek sokasága tükrözi vissza alkotásain e hagyományokban, népszokásokban gazdag tájegységet. Az itt született, innen ihletődött munkák kiállításokon, a média sokrétű csatornáin helyezik a figyelem középpontjába a Mezőség értékeit, megőrzésre, további gyarapításra érdemes kincseit. A Székely Mezőség egyik legismertebb jelenkori kezdeményezéséről, a Maros Mezőségi Művésztelepről magunk is számos alkalommal írtunk. A mezőmadarasi, mezőpaniti, mezőbergenyei alkotótáborok művészi termését is sokszor bemutattuk, de a vidéki kultúra e helyi, életerős létesítményei mindegyre újabb eseményekkel hallatnak magukról, és meggyőzően tanúsítják, hogy érdemesek a közfigyelemre. Legfrissebben egy fotóművészeti tárlat késztetett írásra. Az erdélyi fotográfia egyik legismertebb képviselője, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub alapító tagja, a 85. évét idén töltő Bálint Zsigmond válogatott felvételeiből nyílik kiállítás április 22-én 18 órakor a Budapesti Unitárius Egyház kiállítótermében.

A Magyar Művészeti Akadémia Szőts István-díját magáénak tudó fotóművész, fotómozgalmunk rendszeresen kiállító, ma is egyik legaktívabb egyénisége Mezőségi mindennapok címmel nyújt bepillantást a fentebb említett három mezőségi település életébe. Képei egyaránt kínálnak olyan látványt, ami a Mezőség jellegzetes sajátossága, és olyat is, ami rendhagyó jellegében méltó a megörökítésre. Fotóin beszédesen rajzolódik ki az erdélyi falu világa, megkapó emberarcok, életképek mesélnek a mezőségi közösségek, családok, egyének sorsáról, példás helytállásáról, a nehézségek ellenére is vitalitást sugalló mindennapokról. A jó emberismeretéről is híres fotós munkásságát, művészi erényeit anyaországi kollégája, az MMA-tag Haris László méltatja a megnyitón.

A budapesti Nagy Ignác utcai terem egyébként az utóbbi időben sorozatszerűen látta, látja vendégül a marosvásárhelyi, erdélyi fotóművészeket. Ez az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítványnak, illetve a Bálint László vezette Varsági Műhely Fotós Alkotócsoportnak is köszönhető, amelyek a fotográfia honi és határokon túli népszerűsítésével is igyekeznek felkarolni a magyar közösségek és a nemzeti összetartozás ügyét. Így került sor a közelmúltban egy másik jeles marosvásárhelyi fotós, Tordai Ede budapesti bemutatkozására, majd őt követte a csíkszeredai Pataki Hajnal kiállítása, akit Bálint Zsigmond vált a BUE kiállítótermében. Az ő közel félszáz fotója május 6-ig lesz látható. A tervek szerint utána a szintén vásárhelyi Both Gyula fotóművész kap lehetőséget munkái bemutatására a magyar fővárosban. (nk)