2020. július 9., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Június 2. az örökbefogadás napja

Az utóbbi években a törvénymódosításokkal nagymértékben megkönnyítették és felgyorsították az állami gondozásban levő gyermekek örökbefogadásának folyamatát, ugyanis lényegesen lerövidítették az örökbefogadást megelőző ügyintézés időtartamát. Ennek köszönhetően egyre több család fogad be  egy, a védelmi rendszerben nevelkedő gyereket. Tavaly országszerte több mint 1200, Maros megyében pedig 48 gyereknek sikerült új családot találni. Megyénkben jelenleg 249 kiskorú vár örökbe fogadó szülőkre.

Tavaly országszerte több mint 1200 gyerek talált családra

Június 2-án, az örökbefogadás napja alkalmából az Országos Gyermekvédelmi Hatóság által közzétett 2019-es statisztika értelmében országszerte több mint 52 ezer gyerek nevelkedett a védelmi rendszerben. 31 százalékuk elhelyezési központokban, 69 százalékuk pedig a családi típusú hálózatban (családi típusú házakban, hivatásos nevelőszülőknél). Közülük az elmúlt év végi adatok szerint 3274 gyerek volt bírósági végzéssel örökbe fogadhatóvá nyilvánítva. Tavaly országos viszonylatban 1264 gyereket fogadtak örökbe.


Deak Elida, a Maros Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Ellátási Igazgatóság aligazgatója lapunk érdeklődésére elmondta: tavaly 48 gyereket fogadtak örökbe Maros megyében, az utóbbi években növekvő tendenciát mutat mind az örökbe fogadható, mind pedig azon gyerekek száma, akik új családhoz kerültek. Idén eddig 28 gyerek örökbefogadási eljárása zárult le, és jelenleg 249 gyerek vár új családra. Fontos megjegyezni, idén már 42 család fordult az intézményhez, hogy szeretnék elindítani az örökbefogadási folyamatot, és jelenleg 33 család az eljárás különböző szakaszaiban van.

Könnyített folyamat, lerövidült határidők

Az igazgatóhelyettes rámutatott: több tényező játszik közre abban, hogy az utóbbi években növekszik az örökbefogadások száma: elsősorban a törvénymódosítások nagymértékben megkönnyítették az örökbefogadási folyamatot, lerövidültek a határidők, aminek köszönhetően valamelyest felgyorsult az egyébként hosszadalmas eljárás. A családok felmérésének és a szülőségre való felkészítésnek az időtartama 90 napra csökkent, és az ezt követően megszerzett bizonylat, hogy örökbe fogadhatnak egy gyereket,  hosszabb időre érvényes. Ugyanakkor pozitívum, hogy az örökbe fogadó család valamely tagjának összeszokási szabadságot biztosít a törvény, függetlenül a gyermek életkorától, és erre az időre havi juttatás jár. Ugyanakkor az utóbbi években számos kampányt szerveztek – itt Maros megyében is –, amelyeknek a célja az örökbefogadás népszerűsítése volt.

Érdeklődésünkre Deak Elida kifejtette: a Maros megyei örökbefogadási eseteket elemezve az derült ki, hogy 2019-ben az átlagidő, ami alatt megkaptak a családok egy gyereket, 362 nap, a legrövidebb időszak pedig nyolcvan nap volt. Ez nagyban függ attól, hogy milyen elvárásai vannak az illető családnak, hiszen sok esetben elhúzódik, amíg sikerül megtalálni a számukra megfelelő gyereket, illetve attól is, hogy az igazgatóság szakembereinek hogyan sikerül felkészítenünk a családot. Vannak helyzetek, amikor érdeklődnek a leendő szülők, de végül jóval később adják le a kérvényt, de az is előfordul, hogy csak egyik házastárs szeretne örökbe fogadni.

Felvetésünkre, hogy sok örökbe fogadó pár a szülőségre való felkészítés hosszadalmas menetére panaszkodik, az aligazgató hangsúlyozta, hogy a szakemberek szerint ezeknek a találkozóknak, felkészítőknek nagy jelentősége van a gyerek, illetve a család jövőjére nézve, hiszen nagyon fontos döntésről van szó, amire fel kell őket készíteni. Vannak országok, ahol évekbe telik a folyamat, a hatóságoknak meg kell bizonyosodniuk afelől, hogy a gyerek a lehető legjobb helyre kerül. Tavaly két eset volt a megyében, amikor utólag meggondolták magukat az örökbe fogadó szülők, és a gyerek visszakerült a rendszerbe.

Illusztráció


Nem mindenik gyerek fogadható örökbe

Az állami gondozásban lévő gyerekek nagy részét nem nyilvánítják örökbe fogadhatónak, mivel például időnként látogatják őket a szüleik, viszont az anyagiak, a lakhatási körülmények hiánya vagy egészségi okok miatt nem tudnak róluk gondoskodni – a hazai gyermekvédelmi rendszerben található legtöbb gyermek nem fogadható örökbe.

Minden gyerek esetében, aki a rendszerbe kerül, készül egy egyéni terv a jövőjére nézve, amely a gyerek családba való visszahelyezését tartja szem előtt, viszont ha a vér szerinti családban nem alakulnak ki időközben azok a feltételek, amelyek ezt lehetővé tennék, azon kell elkezdeni dolgozni a családdal, hogy a gyerek örökbe fogadhatóságát lehetővé tegyék.

Az igazgatóhelyettestől megtudtuk, hogy Maros megyében a védelmi rendszerben közel 1700 gyerek nevelkedik, közülük jelenleg 249 örökbe fogadható. A családra váró gyerekek életkora változó, a pár hónapostól a tizenévesig minden korosztályból és több etnikumból vannak kiskorúak. 

Ha valaki gyereket szeretne örökbe fogadni, akkor a lakóhely szerinti illetékes gyermekvédelmi igazgatóság örökbefogadással foglalkozó osztályát kell felkeresnie. Ott tájékoztatják a szükséges lépé-sekről és a leadandó iratokról. Az örökbefogadásra jelentkezők egy szociális és pszichológiai felmérési folyamaton mennek át, és felkészítőn vesznek részt, amelynek végén megkapják azt az igazolást, amely feljogosítja őket arra, hogy gyerekeket fogadjanak örökbe. Az igazolás megszerzése után következik a számukra megfelelő gyermek kiválasztása. Ha kerül olyan gyermek a rendszerben, akit a család elfogad, akkor haladhat tovább a folyamat, azaz elkezdődhetnek a találkozások az összeszokás érdekében.