2022. november 26., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Domb 
MAMŰ 1978–1984

MAMŰ-akciók a Vizeshalmoknál. Egy jövőbeli művészeti esemény előkészítése

A marosvásárhelyi B5 Stúdióban szervezett kiállítás egy 2022-ben megvalósuló művészeti esemény előkészítése, amely alkalmat ad arra, hogy körbejárjuk azokat a dokumentum státuszú képeket, amelyek a MAMŰ Vizeshalmok körüli akcióit örökítik meg – olvasható a B5 Stúdió közleményében. – A helyszínre irányuló figyelem egyrészt az akciók miszticizmusát emeli ki, és elénk idézi azt az emberi közeget, amely akár az akciók szellemi „helyszínének” is mondható; másrészt pedig előrevetíti azt a cselekményt, amely majd a projekt második részében az eredeti helyszínen történni fog.

Tüntetés ez, melyben a kiállított képek tárgyi formája (tüntetőtábla) egyfajta vizuális kiáltványt hoz létre, s ennek erejét a dokumentumok pontos nyersesége adja.

A részletekben elmerülve viszont, a képek finomabb olvasása nyomán a térben elrendezett dokumentáció egyre inkább hasonlít furcsa szeánszra, amely megidézi a MAMŰ körüli légkört, és azzal együtt a művészet akkori cselekvőképességét, hiteles tisztaságát, valamint azt a tartalmas telítettséget, amely a társadalmi állapotok ellenében, de mégis azokat beolvasztva és művészileg szublimálva jött létre.

Kurátor: Bartha József.

Asszisztensek: Ungvári-Zrínyi Kata, Mihály Katalin, Pálffy Zsofi.

Külön köszönet Elekes Károlynak, Garda Aladár Lászlónak.

Az esemény plakátját Elekes Károly fotójának felhasználásával Bartha József készítette.
Inverziók

A MAMŰ Társaság budapesti galériájának kiállításai mellett más városokban is mindegyre hallat magáról. Új tárlatra várják az érdeklődőket az egri Kepes Intézetbe. Az Inverziók című kiállításra a MAMŰ Társaság hét neves képzőművészétől válogattak műveket munkásságuk eltérő szakaszaiból. „Az alkotók művészetének közös nevezőjét egyfajta kultúrtörténethez kötődő kollektív tudat megértése által fejthetjük fel – írják a tárlat beharangozójában –, ezért igyekeztünk olyan jellegzetes műveket válogatni, melyek által a tér–idő–történelem viszonylatok nemcsak történeti kontextusban, de magukon a munkákon keresztül is kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé, elérhetővé válnak.” A november 14-én nyílt, és 2022. január 15-ig megtekinthető kiállításon Magyarországon és Erdélyben élő művészek, Elekes Károly, Erőss István, Ferencz S. Apor, Lucza Zsigmond, Pető Hunor, Szigeti G. Csongor, Zakariás István – munkái láthatók. A tárlat kurátora Uszkay Tekla.