2021. június 17., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egy közösségnek szánt elismerés

Az átadási ünnepélyt a világjárvány miatt halasztani kellett, így az óvintézkedések enyhülése után szervezte meg a konzulátus a ceremóniát, a meghívottak, barátok és munkatársak körében. Jelen voltak többek között: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Márk Endre, Szászrégen polgármestere, helyi tanácsosok, a szászrégeni magyar egyházak képviselői. A nemzeti himnusz eléneklése után dr. Tóth László főkonzul köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy a világjárvány arra is rámutatott, hogy milyen sérülékeny az emberiség, mennyire fontosak az egészségügyi és a szociális intézkedések. A magyar kormány nemcsak a külhoni magyarok identitását erősíti, hanem odafigyel a gazdasági, egészségügyi és szociális gondokra, ezek enyhítésére is a különböző intézmények támogatásával, az odaadó munka elismerésével. A magyar kormány a keresztényi értekek mellett kötelezte el magát, a sokat megélt Európában a kereszténységnek megtartó ereje van. Az orvosok sohasem mások ellen, hanem másokért tevékenykednek, ők „az élet napszámosai”, akiknek munkájától sok esetben életek függnek. A konzul azt is kiemelte: a kitüntetéssel nem csak a diakóniai szolgálatot végzőkre, hanem mindazokra tisztelettel gondol, akik felvállalták a küzdelmet a világjárvánnyal. Dr. Székely Annamária és a diakóniai szolgálat munkája pedig messzemutatóan példaértékű – foglalhatnánk össze a főkonzul köszöntőjét. 


Fotó: Vajda GyörgyA kitüntetett laudációját Percze László konzul olvasta fel. Ebben többek között a következők állnak: Székely Annamária Stefánia 1975. november 21-én született a máramarosi Borsán. Általános iskolai tanulmányait 1990-ben szülőfalujában fejezi be. 1994-ben érettségizik Besztercén, általános egészségügyi asszisztensi végzettséget szerez, majd 2000-ben általános orvosi diplomát Kolozsváron. 2003-tól dolgozik a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókszervezetének létrehozásán, 2006-tól pedig a Diakónia ügyvezető igazgatója. 2007-ben Marosvásárhelyen családorvosi szakképesítést szerez, és 2008-tól vezeti Szászrégenben családorvosi magánpraxisát. 2010 és 2013 között szakirányú képesítést nyer. 2018-ban sikeres főorvosi vizsgát tesz Marosvásárhelyen. 

Dr. Székely Annamária Stefánia életpályájának meghatározó körülménye a kisebbségi léthelyzet. A kisebbségi sors belőle nem visszahúzódást vált ki, hanem hűségre és teljesítményre sarkallja. A szűkebben vett orvosi feladatkör határait meghaladó vállalással lelkipásztor férjével együtt 2003-ban kezdi megszervezni a Diakóniai Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókját, melynek alakulásától fogva ügyvezető igazgatója.

A szolgálat immár másfél évtizede – a rendkívül elhivatott munkatársak közreműködésével – a város és városkörnyék számos településén látja el ágyhoz kötötten élő, illetve súlyos, sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberek ezreinek magas szintű házi gondozását, ápolását, gyógyászati segéd-eszközökkel való ellátását. Ezen programot fogyatékos személyek számára szervezett nappali ellátás, illetve más karitatív kezdeményezések is gazdagítják. Dr. Székely Annamária Stefánia családorvosi és szolgálatvezetői munkáját keresz-tyéni lelkület, felebaráti szeretet és a szenvedő ember iránti alázat hatja át. Magyar, román, cigány, szász és más anyanyelvű betegei körében végzett áldozatos munkájával megbecsülést és tiszteletet szerzett önmaga, illetve saját nemzeti közössége iránt az etnikailag még ma is sokszínű Szászrégenben és környékén.

Dr. Székely Annamária a betegellátás területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a krónikus betegek házi gondozása érdekében végzett odaadó, áldozatos munkája elismeréseként vehette át a dr. Áder János köztársasági elnök által adományozott érdemkeresztet. 

A kitüntetés átvétele után dr. Székely Annamária megköszönte családjának, munkatársainak, az egyházközségnek a kitartó munkát, amivel segítették a diakóniai szolgálatot. 

Ezt követően Grezsa István, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának koordinálásáért felelős miniszteri biztos beszédében hangsúlyozta, hogy különös figyelmet érdemel az, amikor a szórványban a magyar nemzeti közösség „kitermel” ilyen helytállást, amely elképzelhetetlen a keresztény lelkiség nélkül, amelyet a református egyház biztosít. A diakóniai szolgálat munkatársai „utolsó percig méltóságot adnak a létezésnek”, és ez a munka különös odafigyelést, lélekjelenlétet igényel. A szászrégeni szolgálat nemcsak a városban, hanem a környező falvakban is teljesíti küldetését, és ezt az odaadó munkát értékelte a köztársasági elnök is – mondta többek között a miniszteri biztos. 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta: azzal a céllal hozták létre ezt az intézményrendszert, hogy szakmai kompetenciával biztosítsák a keresztényi szolgálatot a rászorulóknak. Mindezt úttörőként vállalta és teljesíti Székely György lelkipásztor és felesége, Annamária. A szolgálat különösen felértékelődik akkor, amikor egyre többen vándorolnak el, egyedül maradnak és gondozásra szorulnak az itthon maradott idősek. Az állam szociális feladatait kiegészítve önálló jogi státussal rendelkező központokat hozott létre az egyházkerület, amelynek tevékenységét koordinálják. A legnagyobb feladatot a rendszer kiépítése és működtetése jelenti. Jelenleg a kerületben mintegy négyszáz ember dolgozik önfeláldozóan a rászorulókért. A legjobb helyre került a kitüntetés – mondta a püspök –, hiszen a szolgálat léte, működése erősíti a közösséget, további terveik is vannak, így „erős bástyája, védelme és bizodalma” lehet a szászrégenieknek a diakóniai stzolgálat. 

Antal Szabolcs szászrégeni középiskolás diák elszavalta Vörösmarty Szózat című versét, majd a jelenlevők is gratulálhattak a kitüntetettnek.