2021. október 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Madaras nevű települések VI. találkozója alkalmából backamadarason szervezett háromnapos rendezvénysorozat pénteken kezdődött a vendégek fogadásával.


A Madaras nevű települések VI. találkozója alkalmából backamadarason szervezett háromnapos rendezvénysorozat pénteken kezdődött a vendégek fogadásával, ismerkedési esttel, a kultúrotthonban a közös vacsora előtt a Backamadarasi Ifjak Keresztény Egyesülete adta elő népdalműsorát, ugyanitt két fotókiállítás is várta a meghívottakat.

A szombat gazdag volt eseményekben. Reggeliben a helyi református templomban ökumenikus istentisztelet kezdődött, amelyen Koncz László backamadarasi tiszteletes hirdetett igét, ünnepi köszöntőt mondott Máthé Ferenc, Ákosfalva plébánosa. Ezután a Backamadarasi Ifjak Keresztény Egyesülete mutatta be rövid műsorát, majd a Magyarországért Kulturális Egyesület nevében dr. Bencze István XVI. századi végvári vitézi öltözetben (mente, csizma, szablya) bemutatta a Magyar Történeti Alkotmány című könyvet, amelyet a budapesti Bartha László Nagykun főkapitány és családja adományozott a backamadarasi református egyháznak. Amint dr. Bencze István mondotta: – Ez a könyv nemcsak szimbólum, gyakorlatilag Magyarország ősi Alkotmánya, törvénytára, tartalmazza mindazon jogalkotásokat, amelyek meghatározták a magyarság történetét. Valóban a Biblia mellett van a helye. Majd felkérte Bartha László nagykun főkapitányt, hogy adja át a könyvet Koncz László lelkésznek, aki megígérte, hogy a könyvet a fontosságának megfelelő helyen fogják őrizni a templomban. Innen a résztvevők a település központi parkjába vonultak, ahol székely kapus bejáratú emlékparkot nyitottak meg. Ebben kapott helyet az emlékmű: egy sziklakőbe helyezett réz emlékplakett, amely Backamadaras első írásos említését tartalmazza Zsigmond király 1329. április 15-én kiadott adományleveléből. Az emlékművet Szabó Árpád, a megyei tanács alelnöke leplezte le, miután tolmácsolta dr. Kelemen Atilla üdvözletét. Az emlékművet hat emlékoszlop veszi körül, amelyekre rézplaketteket helyeztek a testvértelepülések – Kunmadaras, Madaras, Abádszalók, Csíkmadaras, Mezőmadaras és Backamadaras – nevével és címerével. Mindenik emlékoszlop mellé az illető telelpülés önkormányzati képviselője egy fenyőfát ültetett: a testvértelepülések közötti partnerség bővülésének és fejlődésének jelképeiként. Az emlékparkban köszöntő beszédet mondott mindenik település önkormányzati képviselője. Mindannyian hangsúlyozták az együvé tartozást, a nemzeti identitástudat erősítésének szükségességét. Turbák Zoltán backamadarasi polgármester hangsúlyozta: „A múltidéző után a jövőbe nézve testvértelepüléseink között, immár 5 éve fennálló baráti kapocs megpecsételését és megerősítését jelképezik az emlékmű körüli oszlopok, míg a park bejáratánál álló székely kapu a magyarok felbonthatatlan együvé tartozására emlékeztet, ami számunkra az ősiség, a méltóság, és az erő együttes megtestesülését jelenti.” Ezután megköszönte Barabássy Somogy Örsnek a székely kapu és az oszlopok faragójának a munkáját, valamint Kolumbán Árpád ötvösnek az oklevél és a testvértelepülések címerei rézplakettjét. A backamadarasiak kiállításon mutatták be hagyományos, jellegzetes termékeiket. Ezután Találkozás az önkéntesség jegyében címmel önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények, egyházak, vállalkozók tagozatonkénti ülésére került sor a partnerség magasabb szintre emelése és megszilárdítása érdekében. A kultúrotthonban a közös ebéd után tartották a backamadarasi ifjak nagykorúsítási ünnepét. Néptáncok, szavalatok kerültek sorra az óvoda udvarán. Este Szabadi Nóra és Ördögh Levente operettslágereket adott elő, majd a helyi Máthé Isti és Number 3 könnyűzene-együttes szórakoztatta a közönséget. Vasárnap előadások hangzottak el az Önkéntesség európai éve cím alatt, majd az istentisztelet után sor került az 50 évesek találkozójára, ezután Települési kerekasztal címmel a résztvevők a testvértelepülési szerződések kiegészítéséről tanácskoztak.