2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Május 25-én, szombaton délelőtt 11 órakor kerül sor a küküllődombói unitárius lelkész, Márkos Hunor Elemér beiktatására. Az ünnepélyes esemény meghívottja Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Szentgyörgyi Sándor, a Küküllői Egyházkör esperese és lelkészei, a falu hívei és elszármazottai. Az egyházközség ifjainak műsora,  a férfi- és női kórus teszi ünnepélyessé az eseményt.