2021. június 17., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hol többen, hol kevesebben kapcsolódnak be

A temető állapota az adott közösséget is jellemzi, de az elődök iránti tisztelet fokmérője is. Ilyen meggondolásból egyre több helyen takarítják ki időnként a temetőket a helyi közösségek. A sírkertek többnyire valamely egyházközség tulajdonát képezik, de helyenként az önkormányzat kezeli őket.


Az ifjúsági önkéntes tűzoltók a felnőttekkel dolgoztak
Fotó: Gligor Róbert László  Gegesben közel négy éve takarították ki a temetőt, ezért ismét időszerű lett – tudtuk meg László József presbitertől, aki a múlt hét végén erre gyűjtötte össze a helyieket. Tizenhatan voltak jelen, szombaton teljesen kitakarították a nagy kiterjedésű temetőt, míg legutóbb ez nem sikerült az időjárás miatt. Kérdésünkre az egyházközség képviselője elmondta: a fiatalok is kiveszik a részüket a közösségi munkából, de az is sokat számít, hogy ki és hogyan szólítja meg, kéri fel erre az embereket, hiszen mindenütt vannak, akik kivonják magukat a munka alól. A temetőtakarítást ezután is folytatni szeretnék,  évente legalább egyszer, de lehetőleg tavasszal és ősszel is megtisztítanák a területet – részletezte László József.

  Idén is meghirdették

  A szabédi unitárius egyházközség tavaly tavasszal hirdetett temetőtakarítást, amely több szakaszban zajlott. A hívek pozitívan válaszoltak a meghívásra – mondta el lapunknak Jenei Sándor Levente lelkipásztor. Mivel a járványügyi korlátozások miatt az emberek többnyire otthon ülni kényszerültek, a lehetőséget örömmel fogadták, és volt olyan pillanat is, hogy közel ötvenen dolgoztak a temetőben, amelynek háromnegyedét sikerült akkor megtakarítani. A munkát idén is meghirdették, pünkösd előtt szerették volna rendbe tenni a sírkertet, de az esős idő miatt el kellett halasztani. Az előttünk álló hétvégére tervezték be újra, ha pedig ismét beleszólna a rossz idő, egy héttel elhalasztják, de nem marad el. 

 A lelkésztől megtudtuk: a faluban van egy, a reformátusok tulajdonában álló másik temető is, és egy harmadik is, az „idegenek temetője”, amelyet a más felekezetűek vagy a felekezet nélküliek használtak, de az mára szinte teljesen betelt. Az unitáriusokéhoz hasonló takarítás azonban egyik temetőben sem volt az utóbbi időben.

 A vártnál jóval többen

  A nyárádszeredai főtéri református gyülekezet is a múlt hét végére szervezte meg a temetőtakarítást, nem hiába. Szombaton délelőtt a hetvenet is meghaladta a résztvevők száma. Voltak idősek, fiatalok, nők, a munkából derekasan kivette a részét a helyi önkéntes tűzoltók mint-egy húszfős ifjúsági csapata is, akik a felnőttekkel vállvetve dolgoztak végig. 

Hasonló méretű temetőtakarításra három-négy évtizede nem került sor – mondták el az idősebb presbiterek. A munkát folytatni szeretnék: bár szépen megnyílt a tér, átláthatóbb és szebb lett a hely, még egy hasonló akcióra szükség volna ahhoz, hogy maradéktalanul megtisztítsák a több mint 1,3 hektáros területet. Továbbá több bekerített szeméttároló helyet szeretnének kialakítani a meglévő tárológödrök mellett, és az is szóba került, hogy a kútból a temető több pontjára is eljuttatják a vizet, hogy könyebben elérhető legyen azok számára, akik virággal szeretnék díszíteni szeretteik sírját. A gyülekezetnek van a közelben egy másik, régebbi temetője is, a jövőben tervben van annak a kitakarítása is.

 Az új lelkész néhány hónapja érkezett a gyülekezetbe, és több terv fogalmazódott meg. Ezek többnyire embercsoportokra irányultak, gyerekekre, idősekre, de azokra is gondolt, akik már nincsenek közöttünk. Sokan szóvá tették, hogy valamit kezdeni kell az elhanyagolt temetővel, ezért  takarítást hirdettek – mondta el Tőkés Attila lelkipásztor, aki eredményesnek tartja az első lépést, és hálás, amiért minden korosztály megmozdult, és ennyien részt vettek a munkában. 

  Nem elégednek meg ennyivel

  A cél az, hogy a temető végre tiszta és civilizált legyen. Ugyanakkor tervezik, hogy az egyházközség egy székely kaput állítson a sírkert bejáratánál a jelenlegi fémkapu helyett. Egyeztettek fafaragóval, aki el is kezdte a munkát. Szívesen fogadnak adományt, ezt vagy a hivatalban nyugta ellenében, vagy banki átutalással lehet megtenni. A kaput a nyáron szeretnék felavatni.

– Amikor egy jó dolog elkezdődik, nem szabad leállni, ha annak folytatása is lehet. Ez van a mi esetünkben is. A temetőkapun belül van egy megfelelő tér, ahol – javítás után – fedél alatt kiállíthatjuk a város régi halottaskocsiját – mondta el a lelkész. – Ez a kocsi jelenleg egy csűrben áll, senki sem látja, csak tönkremegy, kiállítva viszont a település egyik dísze lehet. Ez is segíthet megváltoztatni az emberek mentalitását: ha egy ilyen szép kapun belépünk, nem mindegy, hogy milyen a temető képe, és talán megpróbál mindenki vigyázni a jövőben, hogy ne hagyjon szemetet maga után – reménykedik a lelkipásztor.

 A gyülekezet az önkormányzat partnerségére is számíthat: a sportbázis felé vezető út mellett a város kitakarítja a temető hátsó bejárata melletti helyet, és parkolót épít ott. Ezért az egyházközség átadja a városnak azt a kis területet, amely ehhez szükséges, és amelyet amúgy sem tud használni. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat minden felekezettel tárgyalva elkezdi a ravatalózóhasználati szabályzat kidolgozását – tudtuk meg.

  Akár egyedül is

A Nyárádszeredához tartozó Demeterfalván is takarítottak a múlt hét végén, a felső (úgynevezett demeterfalvi) temetőben dolgoztak. A város alpolgármestere – aki ebben a faluban él – érdeklődésünkre elmondta: a faluban mindig a harangozó dolga volt a temetőtakarítás, de az utóbbi három-négy évben már senki nem vállalta, ezért elhanyagolódott a sírkert. A tavaly lekaszáltatták a füvet, és most közös munkát hirdettek, amelyen 15 személy vett részt. A fölösleges fákat kivágták, ezt eladják, az összeget pedig a templomra vagy a ravatalozóra fordítják, míg a következő években egy lépcsőt szándékoznak építeni a temetőbe – mutatott rá Novák Vilmos.

 A település alsó határában, az adorjáni határszélen van a falu régebbi, kisebb sírkertje (az úgynevezett süketfalvi temető), de mivel az távolabb esik, a gondozására kevesebb figyelmet fordított a közösség. Az unitárius harangozó, Fehér László elhatározta, hogy egyedül megtisztítja. „Megyek én, a fejszém és az Úristen” – mondotta a nyugdíjas férfi, és hónapokig dolgozott rajta, amíg olyan nem lett, amilyennek kívánta.

 Évente kétszer rendbe teszik

  Csíkfalva községben – a vadadit leszámítva – az önkormányzat kezelésében vannak a temetők, ezért a községgazdálkodási munkacsoport takarítja, kaszálja azokat. Amióta ezt komolyabban kézbe vették, a temetők jóval gondozottabbak, évente kétszer vágják le a füvet, az elnőtt ágakat. Hogy a terület ne legyen tele különféle hulladékkal – amely egyrészt csúnya, másrészt a karbantartók munkáját akadályozza vagy éppen a testi épségüket veszélyezteti –, az önkormányzat minden temetőben külön hulladéktároló edényt helyezett ki az üvegtárgyak (vázák, mécsesek) begyűjtésére, egyet pedig az újrahasznosítható hulladéknak. A növényi maradványok, koszorúk számára külön tárológödröket készítettek, ahol el lehet azokat égetni.